Е-Услуги без регистрация

Не се изисква регистрация за ползване на следните информационни ресурси/услуги в Единния портал за предоставяне на информация и услуги от КЕВР:

  • подаване на жалби;
  • проверка на статус на подадена жалба;
  • подаване на искане за достъп до обществена информация;
  • проверка на статус на подадено искане за достъп до обществена информация;
  • проверка на статус на подадено заявление;

Е-Услуги с регистрацияРегистриIBANGDPR