Фирма/наименование на дружеството ЕИК/регистрационни данни при търговска регистрация по законодателството на държава – членка на ЕС Номер на лицензия Дейността, за която е издадена лицензия Територията, на която се осъществява лицензионна дейност Номер и дата на решение за издаване на лицензия Срок на лицензия Датата и номер на решение за продължаване на срок на лицензия и срокът, за който е продължена Датата и номер на решение да изменение и/или допълнение на лицензия Датата и номер на решението за спиране упражняването на дейността по лицензия и срок, за който се спира упражняването на дейността Датата и номер на решение за прекратяване/отнемане на лицензия Забележка
1 Ердал Трейдинг ЛТД C 75283 Л-744-15 от 04.04.2024 г. търговия с природен газ Л-744 от 04.04.2024 г. 10 години
2 „Енерджи Гейт“ С.Р.Л. 39763172 Л-743-15 от 27.03.2024 г. търговия с електрическа енергия Л-743 от 27.03.2024 г. 10 години
3 „Солар електрисити къмпани“ ЕООД 203427290 Л-742-01 от 20.03.2024 г. производство на електрическа енергия Л-742 от 20.03.2024 г. 25 години от датата на решението за разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност
4 „АМС ИМОТИ“ ЕООД 201146049 Л-741-15 от 20.03.2024 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-741 от 20.03.2024 г. 10 години
5 „СОЛЕ 24“ ЕООД 207614519 Л-740-15 от 07.03.2024 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-740 от 07.03.2024 г. 10 години
6 „Локъл Енерджи Съплай“ ЕООД 207546769 Л-739-15 от 29.02.2024 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-739 от 29.02.2024 г. 10 години
7 „Грийн Енерджи Експириънс“ ЕООД 207579833 Л-738-15 от 29.02.2024 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-738 от 29.02.2024 г. 10 години
8 „ТАУН ЪП 8“ ЕООД 206668186 Л-737-01 от 22.02.2024 г. производство на електрическа енергия Л-737 от 22.02.2024 г. 25 години от датата на решението за разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност
9 „ПАРК РАМАНУША“ ЕООД 205981153 Л-736-01 от 22.02.2024 г. производство на електрическа енергия Л-736 от 22.02.2024 г. 25 години от датата на решението за разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност
10 "Юнайтед Груп Солар БГ“ ЕООД 206852115 Л-735-01 от 22.02.2024 г. производство на електрическа енергия Л-735 от 22.02.2024 г. 25 години от датата на решението за разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност
11 „КАРЛОВО СОЛАР БГ“ ЕООД 206714096 Л-734-01 от 08.02.2024 г.  производство на електрическа енергия Л-734 от 08.02.2024 г. 25 години от датата на решението за разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност
12 „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. 55951716 Л-733-15 от 08.02.2024 г. търговия на електрическа енергия Л-733 от 08.02.2024 г 10 години, считано от 28.03.2024 г.
13 „Белозем Солар Парк 2“ ООД 205978342 Л-732-01 от 31.01.2024 г. производство на електрическа енергия Л-732 от 31.01.2024 г. 25 години от датата на решението за разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност
14 „Сън Експерт“ ЕООД 201155361 Л-731-15 от 31.01.2024 г. търговия с електрическа енергия, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-731 от 31.01.2024 г. 10 години
15 „Енергоком газ & пауър“ О.О.Д.  48199812 Л-730-15 от 31.01.2024 г.  търговия с природен газ Л-730 от 31.01.2024 г. 10 години
16 „Абакус Интернешънъл“ ЕООД 175253762 Л-729-01 от 25.01.2024 г. производство на електрическа енергия Л-729 от 25.01.2024 г. 25 години от датата на разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност
17 „РАЙГАЗ“ ЕООД 207309058 Л-728-15 от 25.01.2024 г.  търговия с природен газ Л-728 от 25.01.2024 г. 10 години
18 „Р-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 115859531 Л-727-01 от 04.01.2024 г.  производство на електрическа енергия Л-727 от 04.01.2024 г. 25 години от датата на разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност
19 „Газ Трейдинг 2002“ ЕООД 101618506 Л-727-01 от 04.01.2024 г.  търговия с природен газ Л-726 от 04.01.2024 г. 10 години
20 „Ел Бонус“ ЕООД 131381543 Л-725-15 от 04.01.2024 г. търговия с природен газ Л-725 от 04.01.2024 г. 10 години
21 „Хрисан Енерджи“ ЕООД 207328585 Л-724-15 от 20.12.2023 г. търговия с природен газ Л-724 от 20.12.2023 г. 10 години
22 „СП Елхово“ ООД 206377711 Л-723-01 от 20.12.2023 г. производство на електрическа енергия Л-723 от 20.12.2023 г. 25 години от датата на разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност
23 „Проакт“ ООД 201869769 Л-722-15 от 07.12.2023 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-722 от 07.12.2023 г. 10 години
24 „Хрисан Енерджи“ ЕООД 207328585 Л-721-15 от 07.12.2023 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-721 от 07.12.2023 г. 10 години
25 „ТИБИЕЛ СОЛАР“ ЕООД 206964304 Л-720-01 от 07.12.2023 г. производство на електрическа енергия Л-720 от 07.12.2023 г. 25 години от датата на решение за разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност
26 „Енергоком газ & пауър“ С.Р.Л. 48199812 Л-719-15 от 10.11.2023 г. търговия с електрическа енергия Л-719 от 10.11.2023 г. 10 години
27 „ГЕТ Енерджи Трейдинг“ СРЛ J40/22372/2022 Л-718-15 от 26.10.2023 г. търговия с природен газ Л-718 от 26.10.2023 г. 10 години
28 „Нафтогаз Словакия“ с.р.о. 54609020 Л-717-15 от 26.10.2023 г. търговия с природен газ Л-717 от 26.10.2023 г. 5 години
29 „ЕЛИТ-94“ ЕООД 104583277 Л-716-15 от 20.10.2023 г. търговия с природен газ Л-716 от 20.10.2023 г. 10 години
30 "АОТ Енерджи Недерландс" Б.В. 87040778 Л-715-15 от 13.10.2023 г. търговия с природен газ Л-715 от 13.10.2023 г. 10 години
31 МВМ СиИЕнерджи Зарткьорюен Мюкьодьо Таршашаг 01-10-045044 Л-714-15 от 13.10.2023 г. търговия с природен газ Л-714 от 13.10.2023 г. 10 години
32 "Меркурия Енерджи Трейдинг" Б.В 30197318 Л-713-15 от 13.10.2023 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-713 от 13.10.2023 г. 10 години
33 „АОТ Енерджи Недерландс“ Б.В. 87040778 Л-712-15 от 13.10.2023 г. търговия с електрическа енергия Л-712 от 13.10.2023 г. 10 години
34 „Ен-Джи Брокерс“ ЕООД 203460536 Л-711-15 от 30.08.2023 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-711 от 13.09.2023 г. 10 години
35 "Екогаз Инженеринг“ ЕООД 147059316 Л-710-15 от 30.08.2023 г. търговия с природен газ Л-710 от 13.09.2023 г. 10 години
36 „ТЕЦЕКО ГАЗ“ АД 205424072 Л-709-15 от 30.08.2023 г. търговия с природен газ Л-709 от 05.09.2023 г. 10 години
37 „Екогаз Инженеринг“ ЕООД 147059316 Л-708-15 от 05.09.2023 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-708 от 05.09.2023 г. 10 години
38 "ЕР ДЖИ ГАЗ“ ЕООД 207365733 Л-707-15 от 30.08.2023 г. търговия с природен газ Л-707 от 30.08.2023 г. 10 години
39 „Промитеас Газ“ С.М.С.А. 751501000 Л-706-15 от 30.08.2023 г. търговия с природен газ Л-706 от 30.08.2023 г. 10 години
40 Нова Пауър & Газ С.Р.Л. J12/4872/2007 Л-705-15 от 30.08.2023 г. търговия с природен газ Л-705 от 30.08.2023 г. 10 години
41 „Ценово Солар Плант“ ЕООД 206015300 Л-704-01 от 24.08.2023 г. производство на електрическа енергия Л-704 от 24.08.2023 г. 25 години
42 „Си Ен Джи Системс“ ЕООД 207320097 Л-703-15 от 18.08.2023 г. търговия с природен газ Л-703 от 18.08.2023 г. 10 години
43 „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД 130020522 Л-702-15 от 10.08.2023 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-702 от 10.08.2023 г. 10 години
44 „Дюферко Хелас“ СА 152073801000 Л-701-15 от 10.08.2023 г. търговия с електрическа енергия Л-701 от 10.08.2023 г. 10 години
45 Меркурия Енерджи Трейдинг Б.В. 30197318 Л-700-15 от 10.08.2023 г. търговия с природен газ Л-700 от 10.08.2023 г. 10 години
46 „Синергон Енерджи” ООД 202668908 Л-699-15 от 26.07.2023 г. търговия с природен газ Л-699 от 26.07.2023 г. 10 години
47 „Грийнс“ ООД 115549550 Л-698-01 от 26.07.2023 г. производство на електрическа енергия Л-698 от 26.07.2023 г. 25 години от датата на решение за разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност
48 „Състейнабъл Енерджи Съплай“ ООД 206077863 Л-697-15 от 26.07.2023 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-697 от 26.07.2023 г. 10 години
49 "Аралис“ ООД 207146433 Л-696-15 от 26.07.2023 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-696 от 26.07.2023 г. 10 години 
50 "Балкан“ АД 820194079 Л-695-7A от 07.07.2023 г. разпределение на електрическа енергия в затворена разпределителна мрежа с включени права и задължения на „координатор на балансираща група“ територия, обособена въз основа на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на Северна индустриална зона, гр. Ловеч Л-695 от 07.07.2023 г. 35 години
51 „Кронос - Биотоп“ EООД 128570950 Л-694-01 от 07.07.2023 г. производство на електрическа енергия Л-694 от 07.07.2023 г. 25 години
52 "Фотоволтаична централа – Ловеч“ ЕООД 207276149 Л-693-01 от 07.07.2023 г. производство на електрическа енергия Л-693 от 07.07.2023 г. 25 години
53 "ЕМИ” ООД 812187989 Л-692-08 от 29.06.2023 г. разпределение на природен газ община Средец Л-692 от 29.06.2023 г. 35 години
54 "Спектро Енерджи“ ЕООД 207137758 Л-691-15 от 29.06.2023 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-691 от 29.06.2023 г. 10 години
55 „Енергия Газ“ ЕАД 207251861 Л-690-15 от 29.06.2023 г. търговия с природен газ Л-690 от 29.06.2023 г. 10 години
56 "КПГ Инвест“ ООД 201523607 Л-689-15 от 29.06.2023 г. търговия с природен газ Л-689 от 29.06.2023 г. 10 години
57 "НЕКСТЪН ЕНЕРДЖИ“ ЕАД 206767120 Л-688-15 от 15.06.2023 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-688 от 15.06.2023 г. 10 години
58 "Аратиден“ ЕООД 203137732 Л-687-01 от 07.06.2023 г. производство на електрическа енергия Л-687 от 07.06.2023 г. 25 години от датата на решението на КЕВР за разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност чрез енергиен обект
59 „Енерга Брасълс“ НВ 0812.367.575 Л-686-15 от 19.05.2023 г. търговия с природен газ Л-686 от 19.05.2023 г. 10 години
60 Тинмар Енерджи С.А. 34620961 Л-685-15 от 11.05.2023 г. търговия с природен газ Л-685 от 11.05.2023 г. 10 години
61 „Тинмар Съплай“ ЕООД 203888476 Л-684-15 от 11.05.2023 г. търговия с природен газ Л-684 от 11.05.2023 г. 10 години
62 „КЦМ“ АД 115007471 Л-683-15 от 11.05.2023 г. търговия с природен газ Л-683 от 11.05.2023 г. 10 години
63 СОКАР Трейдинг Газ енд Пауър САРЛ B255575 Л-682-15 от 11.05.2023 г. търговия с природен газ Л-682 от 11.05.2023 г. 10 години
64 "Респект Енерджи“ СА 759658 Л-681-15 от 20.04.2023 г. търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-681 от 20.04.2023 г. 10 години
65 „Пъблик Пауър Корпорейшън“ СА 786301000 Л-680-15 от 20.04.2023 г. търговия с електрическа енергия Л-680 от 20.04.2023 г. 10 години
66 „Болкан Газ Лоджистикс“ ЕООД 207000040 Л-679-15 от 30.03.2023 г. търговия с природен газ Л-679 от 30.03.2023 г. 10 години
67 ВИЕЕ Унгария Кфт. 01-09-944596 Л-678-15 от 30.03.2023 г. търговия с природен газ Л-678 от 30.03.2023 г. 10 години
68 Елпедисън С.А. 9246101000 Л-677-15 от 16.03.2023 г. търговия с природен газ Л-677 от 16.03.2023 г. 10 години
69 Е.ОН Енерги Румъния С.А. 22043010 Л-676-15 от 16.03.2023 г. търговия с природен газ Л-676 от 16.03.2023 г. 10 години
70 "Телегаз“ ООД 202823854 Л-675-15 от 16.03.2023 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-675 от 16.03.2023 г. 10 години
71 „Енерга Брасълс“ НВ 01 741.114 Л-674-15 от 16.03.2023 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-674 от 16.03.2023 г. 10 години
72 "Болкан Ютилитис“ АД 124607604 Л-673-15 от 16.03.2023 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-673 от 16.03.2023 г. 10 години
73 „И ту Джи“ ООД 205947813 Л-672-15 от 10.03.2023 г. търговия с природен газ Л-672 от 10.03.2023 г. 10 години
74 „Спектро Енерджи“ ЕООД 207137758 Л-671-15 от 10.03.2023 г. търговия с природен газ Л-671 от 10.03.2023 г. 10 години
75 „Едисън“ С.П.А. 6722600019 Л-670-15 от 23.02.2023 г. търговия с природен газ Л-670 от 23.02.2023 г. 10 години
76 „Си Солар енерджи“ ЕООД 206860304 Л-669-01 от 23.02.2023 г. производство на електрическа енергия Л-669 от 23.02.2023 г. 25 години от датата на решение за разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност
77 „Тракия МТ солар“ ЕООД 206181004 Л-668-01 от 23.02.2023 г.  производство на електрическа енергия Л-668 от 23.02.2023 г. 25 години от датата на разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност
78 „Гълъбово Солар БГ“ EООД 206735400 Л-667-01 от 16.02.2023 г. производство на електрическа енергия Л-667 от 16.02.2023 г. 25 години
79 "Метатрон Енерджи“ ООД 205371043 Л-666-15 от 16.02.2023 г. търговия с електрическа енергия Л-666 от 16.02.2023 г. 10 години
80 "Енери Портфолио Оптимизейшън България“ ЕАД 207132095 Л-665-15 от 16.02.2023 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“  Л-665 от 16.02.2023 г. 10 години
81 „Мотор Ойл (Еллас) Рафинерии Коринт“ АД 272801000 Л-664-15 от 16.02.2023 г. търговия с природен газ Л-664 от 16.02.2023 г. 10 години
82 „Метамодул Трейд“ ЕООД 203169363 Л-663-15 от 09.02.2023 г. търговия с природен газ Л-663 от 09.02.2023 г. 10 години
83 „Мотор Ойл Ренюъбъл Енерджи“ СА 998382909 Л-662-15 от 09.02.2023 г. търговия с електрическа енергия Л-662 от 09.02.2023 г. 10 години
84 „Д.Трейдинг“ д.о.о. 76011767004 Л-661-15 от 09.02.2023 г. търговия с електрическа енергия Л-661 от 09.02.2023 г. 10 години
85 „Д. Трейдинг“ д.о.о. 76011767004 Л-660-15 от 31.01.2023 г. търговия с природен газ Л-660 от 31.01.2023 г. 10 години
86 „Сигма Инвест“ ЕООД 115914401 Л-659-15 от 31.01.2023 г. търговия с природен газ Л-659 от 31.01.2023 г. 10 години
87 „Енемона Екогаз“ ООД 202808242 Л-658-15 от 13.01.2023 г. търговия с природен газ Л-658 от 13.01.2023 г. 10 години
88 ЕРУ Юръп ГмбХ FN 519390 i Л-657-15 от 13.01.2023 г. търговия с природен газ Л-657 от 13.01.2023 г. 10 години
89 "Енерджи Трейдер“ ЕООД 121514283 Л-656-15 от 13.01.2023 г. търговия с природен газ Л-656 от 13.01.2023 г. 10 години
90 „Потентиа Трейд“ СРЛ 45390698 Л-655-15 от 12.01.2023 г. търговия с електрическа енергия Л-655 от 12.01.2023 г. 10 години
91 „МЕТ Австрия Енерджи Трейд“ ГмбХ FN 326889w Л-654-15 от 12.01.2023 г. търговия с електрическа енергия Л-654 от 12.01.2023 г. 10 години
92 „Енерджи Дистрибюшън Сървисиз“ СЛР 24798903 Л-653-15 от 12.01.2023 г. търговия с електрическа енергия Л-653 от 12.01.2023 г. 10 години
93 "Нордика Ойл“ ЕООД 130847269 Л-652-15 от 12.01.2023 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-652 от 12.01.2023 г. 10 години
94 „Би Джи Ес Трейд“ ЕООД 206817299 Л-651-15 от 15.12.2022 г. търговия с природен газ Л-651 от 15.12.2022 г. 10 години
95 „Карнобат Енерджи“ ЕООД 206717480 Л-650-01 от 15.12.2022 г. производство на електрическа енергия Л-650 от 15.12.2022 г. 25 години И1-Л-650 от 26.10.2023 г.
96 „ПВ Пауър“ EООД 206554325 Л-649-01 от 15.12.2022 г. производство на електрическа енергия Л-649 от 15.12.2022 г. 25 години
97 "Чиренгаз“ ЕООД 207047638 Л-648-15 от 08.12.2022 г. търговия с природен газ Л-648 от 08.12.2022 г. 10 години
98 "Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. J40/4132/2021 Л-647-15 от 24.11.2022 г. търговия с природен газ Л-647 от 24.11.2022 г. 10 години
99 „Про Нет Енерго“ ООД 202761742 Л-646-15 от 24.11.2022 г. търговия с природен газ Л-646 от 24.11.2022 г. 10 години
100 "Арч Трейд“ ЕООД 206967288 Л-645-15 от 17.11.2022 г. търговия с природен газ Л-645 от 17.11.2022 г. 10 години
101 "Премиер Енерджи С.Р.Л J40/1918/2007 Л-644-15 от 17.11.2022 г. търговия с природен газ Л-644 от 17.11.2022 г. 10 години
102 Белозем Солар Парк 3“ ЕООД 205978399 Л-643-01 от 17.11.2022 г. производство на електрическа енергия Л-643 от 17.11.2022 г. 25 години
103 "Ямболен“ АД 838169382 Л-642-01 от 17.11.2022 г. производство на електрическа енергия Л-642 от 17.11.2022 г. 25 години КР-1 от 04.05.2023 г.
104 "МВМ Партнер Енергиакерешкеделми“ ЗРТ 01-10-044818 Л-641-15 от 10.11.2022 г. търговия с електрическа енергия Л-641 от 10.11.2022 г. 10 години
105 А.Пе.Ем.Пе. Ханделсгезелшафт м.б.Х FN 104496 х Л-640-15 от 08.11.2022 г. търговия с природен газ Л-640 от 08.11.2022 г. 10 години
106 „Сток енерджи“ ЕООД 205120621 Л-639-15 от 08.11.2022 г. търговия с природен газ Л-639 от 08.11.2022 г. 10 години
107 "Коген Загоре“ ЕООД 123755105 Л-638-15 от 08.11.2022 г. търговия с природен газ Л-638 от 08.11.2022 г. 10 години
108 „Биовет“ АД 112029879 Л-637-01 от 31.10.2022 г. производство на електрическа енергия Л-637 от 31.10.2022 г. 25 години И1-Л-637 от 29.06.2023 г.
109 „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД 121516626 Л-636-15 от 31.10.2022 г. търговия с природен газ Л-636 от 31.10.2022 г. 10 години
110 "Енерговиа“ ЕООД 203328328 Л-635-15 от 31.10.2022 г. търговия с природен газ Л-635 от 31.10.2022 г. 10 години
111 "ЕОН България“ ЕООД 205978207 Л-634-01 от 12.10.2022 г. производство на електрическа енергия Л-634 от 12.10.2022 г. 20 години КР-1 от 04.05.2023 г.
112 „СИГ Енерджи“ ООД 206788246 Л-633-15 от 12.10.2022 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-633 от 12.10.2022 г. 10 години
113 „Енерджи Кей Енд Джи“ ЕООД 204364583 Л-632-15 от 12.10.2022 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група" Л-632 от 12.10.2022 г. 10 години
114 "Актив Енерджи Корпорейшън“ ЕООД 206806922 Л-631-15 от 12.10.2022 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-631 от 12.10.2022 г. 10 години
115 "АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД 206806922 Л-630-15 от 12.10.2022 г. търговия с електрическа енергия Л-630 от 12.10.2022 г. 10 години
116 „Енергама“ АД 206950762 Л-629-15 от 27.09.2022 г. търговия с природен газ Л-629 от 27.09.2022 г. 10 години
117 „Топливо газ“ ЕООД 130864186 Л-628-15 от 21.09.2022 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-628 от 21.09.2022 г. 10 години
118 "НЕКА Електрик“ ЕООД 201617444 Л-627-15 от 21.09.2022 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-627 от 21.09.2022 г. 10 години
119 „Енергама“ АД 206950762 Л-626-15 от 21.09.2022 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-626 от 21.09.2022 г. 10 години
120 „Протергиа Енерджи“ С.А. 9084101000 Л-625-15 от 21.09.2022 г. търговия с електрическа енергия Л-625 от 21.09.2022 г. 10 години
121 „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД 106581264 Л-624-15 от 15.09.2022 г. търговия с природен газ Л-624 от 15.09.2022 г. 10 години
122 „Болкан Ютилитис“ АД 124607604 Л-623-15 от 15.09.2022 г. търговия с природен газ Л-623 от 15.09.2022 г. 10 години
123 „Евинг Дистрибюшън“ С.Р.Л J29/1964/2019 Л-622-15 от 08.09.2022 г. търговия с природен газ Л-622 от 08.09.2022 г. 10 години
124 "М-ГАЗ“ ЕООД 117655837 Л-621-15 от 08.09.2022 г. търговия с природен газ Л-621 от 08.09.2022 г. 10 години
125 „Сенс Трейд“ СРЛ J40/17000/2021 Л-620-15 от 25.08.2022 г. търговия с електрическа енергия Л-620-15 от 25.08.2022 г. 10 години
126 „Озбор Ентерпрайсис Лимитед“ НЕ 375510 Л-619-15 от 20.07.2022 г. търговия с природен газ Л-619 от 20.07.2022 г. 10 години
127 „Фактор Енерджи България“ ООД 206744851 Л-618-15 от 20.07.2022 г. търговия с природен газ Л-618 от 20.07.2022 г. 10 години
128 „Шел Енерджи Юръп“ Б.В. 27259906 Л-617-15 от 20.07.2022 г. търговия с природен газ Л-617 от 20.07.2022 г. 10 години
129 „Митилинеос“ С.А. 757001000 Л-616-15 от 30.06.2022 г. търговия с природен газ Л-616 от 30.06.2022 г. 10 години
130 „Телегаз“ ООД 202823854 Л-615-15 от 30.06.2022 г. търговия с природен газ Л-615 от 30.06.2022 г. 10 години
131 „Юнит ЕНР“ ООД 203460792 Л-614-15 от 28.06.2022 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-614 от 28.06.2022 г. 10 години
132 ЕТМТ Енержи“ д.о.о. 8787719000 Л-613-15 от 28.06.2022 г. търговия с електрическа енергия Л-613 от 28.06.2022 г. 10 години
133 „Солар СВ“ ООД 206414743 Л-612-15 от 28.06.2022 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-612 от 28.06.2022 г. 10 години
134 „Фактор Енерджи България“ ООД 206744851 Л-611-15 от 28.06.2022 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група" Л-611 от 28.06.2022 г. 10 години
135 „Азомуреш“ С.А. J26/1/1991 Л-610-15 от 28.06.2022 г. търговия с природен газ Л-610 от 28.06.2022 г. 10 години
136 "Актаел“ ЕООД 201700160 Л-609-15 от 28.06.2022 г. търговия с природен газ Л-609 от 28.06.2022 г. 10 години
137 „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. 55951716 Л-608-15 от 08.06.2022 г. търговия с природен газ Л-608 от 08.06.2022 г. 10 години
138 "Първо плинарско друщво" ООД 58292277611, ЕУ Л-607-15 от 08.06.2022 г. търговия с природен газ Л-607 от 08.06.2022 г. 10 години
139 "ВиК Енерджи Груп" ЕООД 206705510 Л-606-15 от 02.06.2022 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-606 от 02.06.2022 г. 10 години
140 „Галакси РЕ“ ЕООД 203597015 Л-605-01 от 20.04.2022 г. производство на електрическа енергия Л-605 от 20.04.2022 г. 25 години И1-Л-605 от 05.01.2023 г.; И2-Л-605 от 16.02.2023 г.
141 „Актаел“ ЕООД 201700160 Л-604-15 от 14.04.2022 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-604 от 14.04.2022 г. 10 години
142 "Инвесто Партнърс" АД 205448511 Л-603-01 от 14.04.2022 г. производство на електрическа енергия Л-603 от 14.04.2022 г. 25 години
143 "Енергико" ЕООД 200394045 Л-602-15 от 24.03.2022 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-602 от 24.03.2022 г. 10 години
144 "АОТ Енерджи Белгия" СА 0478.751.022 Л-601-15 от 24.03.2022 г. търговия с природен газ Л-601 от 24.03.2022 г. 10 години Пр-Л-601 от 19.05.2023 г.
145 „Енерджи Съплай“ ЕООД 175392783 Л-600-15 от 24.03.2022 г. търговия с природен газ Л-600 от 24.03.2022 г. 10 години
146 „ГЕН-И Атина Доставка на Електрическа енергия“ ЕООД 8597501000 Л-599-15 от 08.02.2022 г. търговия с природен газ Л-599 от 08.02.2022 г. 10 години
147 Данске Комодитис А/С 28113951 Л-598-15 от 08.02.2022 г. търговия с природен газ Л-598 от 08.02.2022 г. 10 години
148 "Екос 17" ООД 201470204 Л-597-15 от 27.01.2022 г. търговия с природен газ Л-597 от 27.01.2022 г. 10 години
149 „Група Дружества Газ Римини“ СПА 126550409 Л-596-15 от 27.01.2022 г. търговия с електрическа енергия Л-596 от 27.01.2022 г. 10 години
150 "Микс Газ Груп" ООД 205966393 Л-595-15 от 27.01.2022 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-595 от 27.01.2022 г. 10 години
151 „АОТ Енерджи Белгия“ СА 0478.751.022 Л-594-15 от 27.01.2022 г. търговия с електрическа енергия Л-594 от 27.01.2022 г. 10 години Пр-Л-594 от 19.05.2023 г.
152 "Армако" АД 201760079 Л-593-01 от 27.01.2022 г. производство на електрическа енергия Л-593 от 27.01.2022 г. 25 години от датата на разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност КР-1 от 04.05.2023 г.
153 „Сонел 888“ ЕООД 206633670 Л-592-15 от 13.01.2022 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-592 от 13.01.2022 г. 10 години
154 "Калцит“ АД 115005545 Л-591-01 от 13.01.2022 г. производство на електрическа енергия Л-591 от 13.01.2022 г. 25 години от датата на разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност КР-1 от 04.05.2023 г.
155 ЕНЖИ РУМЪНИЯ С.А. J40/5447/2000 Л-590-15 от 13.01.2022 г. търговия с природен газ Л-590 от 13.01.2022 г. 10 години
156 СЪСТЕЙНЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ НОРТ С.Р.Л. J40/17286/2021 Л-589-15 от 30.12.2021 г. търговия с природен газ Л-589 от 30.12.2021 г. 10 години
157 "ЕОН България 1“ ЕООД 206301247 Л-588-15 от 30.12.2021 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-588 от 30.12.2021 г. 10 години
158 „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД 113509219 Л-587-15 от 22.12.2021 г. търговия с природен газ Л-587 от 22.12.2021 г. 10 години
159 „АЛИАНЗ EнерДжи БЪЛГАРИЯ“ ООД 205890287 Л-586-15 от 22.12.2021 г. търговия с природен газ Л-586 от 22.12.2021 г. 10 години
160 „ГЕН-И Атина Доставка на Електрическа енергия“ ЕООД 8597501000 Л-585-15 от 22.12.2021 г. търговия с природен газ Л-585 от 22.12.2021 г. 10 години
161 „ПРОТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕАД 205836503 Л-584-15 от 22.12.2021 г. търговия с природен газ Л-584 от 22.12.2021 г. 10 години
162 „БЕНТ ОЙЛ“ АД 200852966 Л-583-15 от 09.12.2021 г. търговия с природен газ Л-583 от 09.12.2021 г. 10 години
163 "Грей Стоун България" ЕООД 205865234 Л-582-15 от 09.12.2021 г. търговия с природен газ Л-582 от 09.12.2021 г. 10 години
164 „БЛУ ЕНЕРЖИ“ АД 204694015 Л-581-15 от 25.11.2021 г. търговия с природен газ Л-581 от 25.11.2021 г. 10 години
165 „Търговска компания на възобновяема енергия“ ООД/ „Енерджи  Стайл“ ООД 206469775; прав Л-580-15 от 11.11.2021 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-580 от 11.11.2021 г. 10 години
166 „АИК Енерджи Румъния“ СРЛ 38254910 Л-579-15 от 11.11.2021 г. търговия с електрическа енергия Л-579 от 11.11.2021 г. 10 години
167 ЧЕЗ, а.с. 45274649 Л-578-15 от 11.11.2021 г. търговия с природен газ Л-578 от 11.11.2021 г. 10 години
168 „НОРДИКА ОЙЛ“ ЕООД 130847269 Л-577-15 от 11.11.2021 г. търговия с природен газ Л-577 от 11.11.2021 г. 10 години
169 „Ай Си Джи Би“ АД 201383265 Л-576-06 от 04. 11.2021 г. пренос на природен газ Л-576 от 04.11.2021 г. 35 години
170 „ОМВ Петром“ СА 1590082 Л-575-15 от 04. 11.2021 г. търговия с електрическа енергия Л-575 от 04.11.2021 г. 10 години
171 „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ HRB 14327 Л-574-15 от 04. 11.2021 г. търговия с електрическа енергия Л-574 от 04.11.2021 г. 10 години
172 „ЕН-ДЖИ БРОКЕРС” ЕООД 203460536 Л-573-15 от 04. 11.2021 г. търговия с природен газ Л-573 от 04.11.2021 г. 10 години
173 „ЕНЖИ ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ“ СРЛ 37868601 Л-572-15 от 04.11.2021 г. търговия с природен газ Л-572 от 04.11.2021 г. 10 години
174 „ДХТ Интернешънъл“ С.А. B132710 Л-571-15 от 13. 10.2021 г. търговия с природен газ Л-571 от 13.10.2021 г. 10 години
175 "АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л 38254910 Л-570-15 от 13.09.2021 г. търговия с природен газ Л-570 от 13.10.2021 г. 10 години
176 „Микс газ Груп“ ООД 205966393 Л-569-15 от 30.09.2021 г. търговия с природен газ Л-569 от 30.09.2021 г. 10 години
177 „Мост Енерджи Газ“ ООД 206416630 Л-568-15 от 30.09.2021 г. търговия с природен газ Л-568 от 30.09.2021 г. 10 години
178 „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А. 556901000 Л-567-15 от 30.09.2021 г. търговия с природен газ Л-567 от 30.09.2021 г. 10 години
179 „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД 175370769 Л-566-15 от 29.09.2021 г. търговия с природен газ Л-566 от 29.09.2021 г. 10 години
180 „Колмар България“ ЕООД 201290672 Л-565-15 от 29.09.2021 г. търговия с природен газ Л-565 от 29.09.2021 г. 10 години
181 „Колмар НЛ“ ЕООД 859433225 Л-564-15 от 29.09.2021 г. търговия с природен газ Л-564 от 29.09.2021 г. 10 години
182 „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД 206179619 Л-563-15 от 29.09.2021 г. търговия с природен газ Л-563 от 29.09.2021 г. 10 години
183 "ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД 820162213 Л-562-15 от 29.09.2021 г. търговия с природен газ Л-562 от 29.09.2021 г. 10 години
184 „Топлофикация София“ ЕАД 831609046 Л-561-15 от 28.09.2021 г. търговия с природен газ Л-561 от 28.09.2021 г. 10 години
185 „Неохим“ АД 836144932 Л-560-15 от 28.09.2021 г. търговия с природен газ Л-560 от 28.09.2021 г. 10 години
186 „ОМВ България“ ООД 121759222 Л-559-15 от 28.09.2021 г. търговия с природен газ Л-559 от 28.09.2021 г. 10 години
187 „ОМВ Петром“ СА 1590082 Л-558-15 от 28.09.2021 г. търговия с природен газ Л-558 от 28.09.2021 г. 10 години
188 „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД 205177946 Л-557-15 от 28.09.2021 г. търговия с природен газ Л-557 от 28.09.2021 г. 10 години
189 „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ 13176387 Л-556-15 от 24.09.2021 г. търговия с природен газ Л-556 от 24.09.2021 г. 10 години
190 „Свилоза“ АД 814191178 Л-555-15 от 24.09.2021 г. търговия с природен газ Л-555 от 24.09.2021 г. 25 години Пр-Л-555 от 18.08.2023  г.
191 „ВИЕЕ България“ ЕООД 131262441 Л-554-15 от 24.09.2021 г. търговия с природен газ Л-554 от 24.09.2021 г. 10 години
192 "Арес Трейдинг“ ЕООД 206565510 Л-553-15 от 24.09.2021 г. търговия с природен газ Л-553от 24.09.2021 г. 10 години
193 МЕТ Австрия Енерджи Трейд ГмбХ FN 326889w Л-552-15 от 24.09.2021 г. търговия с природен газ Л-552 от 24.09.2021 г. 10 години
194 „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД 200766022 Л-551-15 от 20.09.2021 г. търговия с природен газ Л-551 от 20.09.2021 г. 10 години
195 „Глобъл Коммерс-1“ ООД 115802669 Л-550-15 от 20.09.2021 г. търговия с природен газ Л-550 от 20.09.2021 г. 10 години
196 „ЕНЕРГИКО“ ЕООД 200394045 Л-549-15 от 20.09.2021 г. търговия с природен газ Л-549 от 20.09.2021 г. 10 години
197 „Булгаргаз“ ЕАД 175203485 Л-548-15 от 16.09.2021 г. търговия с природен газ Л-548 от 16.09.2021 г. 10 години
198 „РВЕ Съплай енд Трейдинг” ГмбХ HRB 14327 Л-547-15 от 16.09.2021 г. търговия с природен газ Л-547 от 16.09.2021 г.  10 години
199 „Овергаз Инк.“ АД 40845618 Л-546-15 от 16.09.2021 г търговия с природен газ Л-546 от 16.09.2021 г. 10 години
200 „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. 00126550409 Л-545-15 от 16.09.2021 г. търговия с природен газ Л-545 от 16.09.2021 г. 10 години
201 „Акспо България“ ЕАД 175156562 Л-544-15 от 16.09.2021 г. търговия с природен газ Л-544 от 16.09.2021 г. 10 години
202 „РИАЛ СТЕЙТС“ ЕООД 112633304 Л-543-01 от 19.08.2021 г. производство на електрическа енергия Л-543 от 19.08.2021 г. 25 години И1-Л-543 от 23.02.2023 г.; И2-Л-543 от 13.10.2023 г.
203 "Грей Стоун България“ ЕООД 205865234 Л-542-15 от 12.08.2021 г. търговия с електрическа енергия Л-542 от 12.08.2021 г. 10 години И1-Л-542 от 20.04.2023 г.
204 „ЗИВ” ЕООД 103245283 Л-541-08 от 05.08.2021 г. разпределение на природен газ община Балчик Л-541 от 05.08.2021 г. 35 години
205 „ЗИВ” ЕООД 103245283 Л-541-12 от 05.08.2021 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител община Балчик Л-541 от 05.08.2021 г. 35 години
206 „Енергико Трейдинг България“ ООД 206077863 Л-540-15 от 29.07.2021 г. търговия с природен газ Л-540 от 29.07.2021 г. 10 години
207 „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД 205828150 Л-539-15 от 29.07.2021 г. търговия с природен газ Л-539 от 29.07.2021 г. 10 години
208 "МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАД 204656662 Л-538-15 от 25.06.2021 г. търговия с природен газ Л-538 от 25.06.2021 г. 10 години
209 "Електрични финанчни тим“ д.о.о. 1837419000 Л-537-15 от 18.06.2021 г. търговия с електрическа енергия Л-537 от 18.06.2021 г. 10 години
210 „Енергийни иновативни технологии“ ЕООД 206356215 Л-536-15 от 04.06.2021 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-536 от 04.06.2021 г. 10 години
211 „ДАК Енерджи“ ООД 206302935 Л-535-15 от 04.06.2021 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-535 от 04.06.2021 г. 10 години
212 „ТИБИЕЛ“ ЕООД 106588084 Л-534-15 от 28.05.2021 г. търговия с природен газ Л-534 от 28.05.2021 г. 10 години
213 „Българска енергийна търговска платформа“ АД 205730852 Л-533-11 от 25.03.2021 г. организиране на борсов пазар на природен газ Л-533 от 25.03.2021 г. 35 години
214 „Газов Хъб Балкан“ ЕАД 205478458 Л-532-11 от 25.03.2021 г. организиране на борсов пазар на природен газ Л-532 от 25.03.2021 г. 35 години
215 „Ел Екс Корпорейшън“ АД Л-531-15 от 18.02.2021 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-531 от 18.02.2021 г. 10 години
216 "Енерджиса Юръп“ КФТ 13-09-204605 Л-530-15 от 18.02.2021 г. търговия с електрическа енергия Л-530 от 18.02.2021 г. 10 години
217 "Ф Инвест“ ЕООД 202255546 Л-529-15 от 16.12.2020 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-529 от 16.12.2020 г. 10 години
218 „Данске Комодитис“ А/С 28113951 Л-528-15 от 26.11.2020 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-528 от 26.11.2020 г. 10 години И1-Л-528 от 08.02.2024 г.
219 „Тракия МТ“ ЕООД 202548454 Л-527-01 от 19.11.2020 г. производство на електрическа енергия Л-527 от 19.11.2020 г. 20 години  И1-Л-527 от 31.01.2023 г. КР-1 от 04.05.2023 г.
220 „Енерджи Денмарк“ А/С 17225898 Л-526-15 от 25.09.2020 г. търговия с електрическа енергия Л-526 от 25.09.2020 г. 10 години
221 „Токи Пауър“ АД/"КЕР ТОКИ ПАУЪР" АД 206117083 Л-525-15 от 25.09.2020 г. търговия с електрическа енергия с включени права на „координатор на комбинирана балансираща група” и „координатор на стандартна балансираща група“ Л-525 от 25.09.2020 г. 10 години
222 „Нис Петрол“ ЕООД 201703950 Л-524-15 от 05.08.2020 г. търговия с електрическа енергия с включени права на „координатор на комбинирана балансираща група” и „координатор на стандартна балансираща група“ Л-524 от 05.08.2020 г. 10 години
223 „Компания за енергетика и развитие“ ООД 124640262 Л-523-15 от 24.06.2020 г. търговия с електрическа  енергия Л-523 от 24.06.2020 г. 10 години
224 „Номад енерджи къмпани“ ЕООД 205606662 Л-522-15 от 24.06.2020 г. търговия с електрическа  енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-522 от 24.06.2020 г. 10 години
225 „Енерго-Про Продажби“ АД 103533691 Л-521-15 от 08.05.2020 г. търговия с електрическа  енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-521 от 08.05.2020 г. 10 години
226 „ЕМ ЕН АР ДЖИ Лимитид" НЕ 389821 Л-520-15 от 20.03.2020 г. търговия с електрическа  енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-520 от 20.03.2020 г. 10 години
227 „Айен Енергия“ Д.О.О. 6632840000 Л-519-15 от 20.03.2020 г. търговия с електрическа  енергия Л-519 от 20.03.2020 г. 10 години
228 "Елнова“ ЕАД 205895416 Л-518-15 от 06.02.2020 г. търговия с електрическа  енергия  с  включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“  Л-518 от 06.02.2020 г. 10 години
229 „Енско Трейдинг“ Лтд 548323 Л-517-15 от 27.11.2019 г. търговия с електрическа енергия Л-517 от 27.11.2019 г.  10 години
230 „Интелект енергийни и емисионни консултанти“ ЕООД 202346070 Л-516-15 от 27.11.2019 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“  Л-516 от 27.11.2019 г. 10 години
231 „Елпедисон Пауър Дженерейшън Ес. А“ 9246101000 Л-515-15 от 27.11.2019 г. търговия с електрическа енергия Л-515 от 27.11.2019 г. 10 години
232 „Енекод Грийн“ ЕАД 2047413728 Л-514-15 от 19.09.2019 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-514 от 19.09.2019 г. 10 години
233 „Инфиниа“ ЕООД 205702778 Л-513-15 от 19.09.2019 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-513 от 19.09.2019 г. 10 години
234 „МФТ Енерджи А/С“ 38175130 Л-512-15 от 19.09.2019 г. търговия с електрическа  енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-512 от 19.09.2019 г. 10 години
235 „Хидро Пауър Ютилитис“ ЕООД 205243702 Л-511-15 от 11.07.2019 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-511 от 11.07.2019 г. 10 години
236 „Свилоза“ АД 814191178 Л-510-15 от 16.05.2019 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-510 от 16.05.2019 г. 10 години Пр-Л-510 от 26.07.2023 г.
237 „ИДИЕФ ТРЕЙДИНГ МАРКЕТС (АЙРЛЪНД) ЛИМИТИД“/„ИДИЕФ ТРЕЙДИНГ ЮРЪП ЛИМИТИД“ 636822 Л-509-15 от 16.05.2019 г. търговия с електрическа енергия Л-509 от 16.05.2019 г. 10 години
238 "Алро“ СА 1515374 Л-508-15 от 13.12.2018 г. търговия с електрическа енергия Л-508 от 13.12.2018 г. 10 години Пр-Л-508 от 18.06.2021 г.
239 "Електроснабдяване България“ ЕООД 204055925 Л-507-15 от 20.11.2018 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“  Л-507 от 20.11.2018 г. 10 години
240 „EВН България Топлофикация“ ЕАД 115016602 Л-506-03 от 31.10.2018 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-506 от 31.10.2018 г. 25 години  И1-Л-506 от 29.02.2024 г.
241  „Езпада“ д.о.о. 59169392843 Л-505-15 от 24.08.2018 г. търговия с електрическа енергия Л-505 от 24.08.2018 г. 10 години  Пр-Л-505 от 11.07.2019 г.
242  „В.И.П. Енерджи България“ ООД 205016054 Л-504-15 от 24.08.2018 г.  търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-504 от 24.08.2018 г. 10 години
243 „Сток Енерджи“ ЕООД 205120621 Л-503-15 от 24.08.2018 г.  търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-503 от 24.08.2018 г. 10 години
244 "Армако Енерджи“ ЕАД 204792915 Л-502-15 от 18.07.2018 г.  търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-502 от 18.07.2018 г. 10 години
245 "Стомана Индъстри“ АД 113509219 Л-501-15 от 18.07.2018 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-501 от 18.07.2018 г. 10 години
246 "ТЕЦ Варна" ЕАД 103551629 Л-500-15 от 14.06.2018 г. търговия с електрическа енергия Л-500 от 14.06.2018 г. 10 години
247 "Хидроенерджи Трейд" ЕООД 204821509 Л-499-15 от 29.03.2018 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" Л-499 от 29.03.2018 г. 10 години
248 "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД 123531939 Л-498-15 от 31.01.2018 г. търговия с електрическа енергия Л-498 от 31.01.2018 г. 10 години
249 "Джи Пи Енерджи" ЕООД/„Терна Енерджи Трейдинг“ ЕООД 131487817 Л-497-15 от 31.01.2018 г. търговия с електрическа енергия Л-497 от 31.01.2018 г. 10 години
250 "ВИ. ЕНЕР. АД – Енергийни компании акционерно дружество“ 7490601000 Л-496-15 от 07.12.2017 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-496 от 07.12.2017 г. 10 години
251 „Аресенерджи“ ЕООД 204689089 Л-495-15 от 31.10.2017 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-495 от 31.10.2017 г. 10 години
252 "МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД 204656662 Л-494-15 от 05.10.2017 г.  търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“  Л-494 от 05.10.2017  г. 10 години
253   „Булвикс“ АД 201606007 Л-493-15 от 05.10.2017 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-493 от 05.10.2017  г. 10 години Пр-Л-493 от 24.06.2020 г.
254 "АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД/„А29 Енергия България“ ЕООД  175055588 Л-492-15 от 05.09.2017 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-492 от 05.09.2017  г. 10 години
255 „Оптимакс Енерджи“ ГмбХ HRB 29307 Л-491-15 от 13.07.2017 г. търговия с електрическа енергия Л-491 от 13.07.2017 г. 10 години
256 "ТРЕН“ ЕООД 175297965 Л-490-15 от 13.07.2017 г. търговия с електрическа енергия Л-490 от 13.07.2017 г. 10 години И1-Л-490 от 03.10.2019 г. Пр-Л-490 от 25.09.2020 г.
257 „Солвей Соди“ АД 813109388 Л-489-03 от 02.06.2017 г. производство на електрическа и топлинна енергия Р-262 от 02.06.2017 г. 30 години И1-Л-489 от 18.07.2018 г.
258 „ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ ООД 202718713 Л-488-15 от 12.04.2017 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-488 от 12.04.2017 г. 10 години
259 „Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ 11207916 Л-487-15 от 16.03.2017 г. търговия с електрическа енергия Л-487 от 16.03.2017 г. 10 години
260 „Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД 2226405000 Л-486-15 от 16.03.2017 г. търговия с електрическа  енергия Л-486 от 16.03.2017 г. 10 години
261 „Сайт Енерджи“  ООД 202887535 Л-485-15 от 16.03.2017 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-485 от 16.03.2017 г. 10 години
262 „ЕЛ БОНУС“ ЕООД 131381543 Л-484-15 от 16.03.2017 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-484 от 16.03.2017 г. 10 години
263 „Коген Загоре" ЕООД 123755105 Л-483-03 от  18.01.2017 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-483 от  18.01.2017 г. 15 години
264 "НОБ ЕЛЕКТРИК" ООД/ "Енерджи Трейдинг Системс" ООД 204145899 Л-482-15 от 16.12.2016 г. търговия с електрическа енергия Л-482 от 16.12.2016 г. 10 години
265 "ВИС Електрик" ЕООД 203523641 Л-481-15 от 16.12.2016 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" Л-481 от 16.12.2016 г. 10 години Пр-Л-481 от 12.08.2021 г.
266 "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД 833017552 Л-480-15 от 20.10.2016 г. търговия с електрическа енергия Л-480 от 20.10.2016 г. 10 години ПР-Л-480 от 04.04.2024 г.
267 "ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД 203888476 Л-479-15 от 15.09.2016 г. търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-479 от 15.09.2016 г. 10 години
268 "КУМЕР“ ЕООД 200907117 Л-478-15 от 01.09.2016 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-478 от 01.09.2016 г. 10 години
269 "И Ди Ес Интернешънъл Ес Ка“ СРО 47237961 Л-477-15 от 01.09.2016 г. търговия с електрическа енергия Л-477 от 01.09.2016 г. 10 години
270 "ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД 123526430 Л-476-15 от 18.08.2016 г. г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-476 от 18.08.2016 г. г. 10 години
271 "РЕИЖ ЕНЕРДЖИ" ООД 203590729 Л-475-15 от 21.06.2016 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" Л-475 от 21.06.2016 г. 10 години
272 "АГОРА ЕНЕРДЖИ" ООД 203600397 Л-474-15 от 21.06.2016 г. търговия с електрическа енергия Л-474 от 21.06.2016 г. 10 години И1-Л-474 от 16.03.2017  г.
273 "САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ" ООД/„Енерго Борд“ ЕООД/"МК Мърчантс – България“ ЕООД 200117087 Л-473-15 от 21.06.2016 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" Л-473 от 21.06.2016 г. 10 години
274 "Тинмар Енерджи" СА 34620961 Л-472-15 от 14.06.2016 г. търговия с електрическа енергия Л-472 от 14.06.2016 г. 10 години
275 "САГА КОМОДИТИС" АД 201775818 Л-471-15 от 17.05.2016 г. търговия с електрическа енергия Л-471 от 17.05.2016 г. 5 години изтекъл срок на лицензия
276 "Ин Аут Енерджи" ООД 203890655 Л-470-15 от 17.05.2016 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" Л-470 от 17.05.2016 г. 10 години
277 "ВиБиДжи Енерджи" ЕООД 202858327 Л-469-15 от 17.05.2016 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" Л-469 от 17.05.2016 г. 10 години
278 "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД 831609046 Л-468-15 от 27.04.2016 г. търговия с електрическа енергия Л-468 от 27.04.2016 г. 10 години
279 "ПауърОн" ЕООД 203698288 Л-467-15 от 27.04.2016 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" Л-467 от 27.04.2016 г. 10 години
280 "ПАУЪР СИСТ" ЕООД 200956954 Л-466-15 от 27.04.2016 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" Л-466 от 27.04.2016 г. 10 години
281 "БОЛКАН ЛОДЖИК" ООД 202025709 Л-465-15 от 27.04.2016 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" Л-465 от 27.04.2016 г. 10 години
282 "ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД" ООД 203734791 Л-464-15 от 20.04.2016 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" Л-464 от 20.04.2016 г. 10 години
283 "Интерелектрик" ЕООД 203700764 Л-463-15 от 09.03.2016 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" Л-463 от 09.03.2016 г. 10 години
284 „Черноморска технологична компания” АД/„Аресгаз” АД 813101815 Л-462-08 от 18.03.2016 г. разпределение на природен газ обособена територия „Запад“ Л-462 от 18.03.2016 г. 25.09.2041 г.
285 „Черноморска технологична компания” АД/„Аресгаз” АД 813101815 Л-462-12 от 18.03.2016 г. за снабдяване с природен газ от краен снабдител обособена територия „Запад“ Л-462 от 18.03.2016 г. 25.09.2041 г.
286 "ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД 203800031 Л-461-15 от 09.03.2016 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-461 от 09.03.2016 г. 10 години
287 „ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД 203659890 Л-460-15 от 09.03.2016 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-460 от 09.03.2016 г. 10 години
288 "ЕНЕРДЖИ АКТИВ" ЕООД 175067722 Л-459-15 от 10.02.2016 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" Л-459 от 10.02.2016 г. 5 години Пр-Л-459 от 20.10.2016 г.
289 „ВАТ И ВОЛТ България“ ЕООД 203251885 Л-458-15 от 10.02.2016 г. търговия с електрическа енергия Л-458 от 10.02.2016 г. 10 години
290 "ЕНЕКОД" АД 203638768 Л-457-15 от 15.12.2015 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" Л-457 от 15.12.2015 г. 10 години
291 "Елпро България" ООД 200872424 Л-456-15 от 15.12.2015 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" Л-456 от 15.12.2015 г. 10 години Пр-Л-456 от 03.04.2019 г.
292 "Фина Енерджи Трейдинг" БВ 851228173 Л-455-15 от 15.12.2015 г. търговия с електрическа енергия Л-455 от 15.12.2015 г. 10 години Пр-Л-455 от 07.12.2017 г.
293 "Кей Ар Джи" ЕООД 203601823 Л-454-15 от 15.12.2015 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" Л-454 от 15.12.2015 г. 10 години
294 "Златна Панега Цимент" АД 820162213 Л-453-15 от 15.12.2015 г. търговия с електрическа енергия Л-453 от 15.12.2015 г. 10 години И1-Л-453 от 16.12.2016 г.
295 "КААлекс - енерджи" ООД/"Енерджи Оперейшънс" ООД 121690235 Л-452-15 от 27.10.2015 г. търговия с електрическа енергия Л-452 от 27.10.2015 г. 10 години  И1-Л-452 от 15.12.2015 г.
296 "ЛЕ Трейдинг" АС 47372931 Л-451-15 от 13.10.2015 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група” и „координатор на комбинирана балансираща група” Л-451 от 13.10.2015 г. 10 години
297 "Енерговиа” ЕООД 203328328 Л-450-15 от 13.10.2015 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група" Л-450 от 13.10.2015 г. 10 години
298 "Джей Ей Ес Енерджи Трейдинг“ СРО Л-449-15 от 13.10.2015 г. търговия с електрическа енергия Л-449 от 13.10.2015 г. 10 години
299 "Райков сервиз" ООД 126628942 Л-448-08 от 31.08.2015 г. разпределение на природен газ община Смолян ТПрГ-1 от 31.08.2015 г. 35 години И1-Л-448 от 07.12.2017 г.
300 "Райков сервиз" ООД 126628942 Л-448-12 от 31.08.2015 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител община Смолян ТПрГ-1 от 31.08.2015 г. 35 години И1-Л-448 от 07.12.2017 г.
301 "Неас Енерджи" АС 20293195 Л-447-15 от 23.07.2015 г. търговия с електрическа енергия Л-447 от 23.07.2015 г. 10 години
302 "ТПС Пауър Трейдинг" СРЛ 33450818 Л-446-15 от 23.07.2015 г. търговия с електрическа енергия включваща права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" Л-446 от 23.07.2015 г. 10 години
303 "ОМВ Трейдинг” ГмбХ FN 352135x Л-445-15 от 16.06.2015 г. търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-445 от 16.06.2015 г 10 години Пр-Л-445 от 13.07.2017 г.
304 „Пи Пи Си България” АД 203124126 Л-444-15 от 16.06.2015 г. търговия с електрическа енергия Л-444 от 16.06.2015 г. 10 години Пр-Л-444 от 26.10.2023 г.
305 "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД 812114069 Л-442-03 от 30.03.2015 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-442 от 30.03.2015 г. 25 години
306 "Софиягаз" ЕАД, сега „Овергаз Мрежи” АД 130533432 Л-441-08 от 30.03.2015 г. разпределение на природен газ обособена територия "Дунав" и общините Русе, Горна Оряховица, Велико Търново, Лясковец, Попово, Разград, Исперих, Ловеч, Павликени и Левски Л-441 от 30.03.2015 г. 27 години
307 "Софиягаз" ЕАД, сега „Овергаз Мрежи” АД 130533432 Л-441-12 от 30.03.2015 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител обособена територия "Дунав" и общините Русе, Горна Оряховица, Велико Търново, Лясковец, Попово, Разград, Исперих, Ловеч, Павликени и Левски Л-441 от 30.03.2015 г. 27 години
308 "Софиягаз" ЕАД, сега „Овергаз Мрежи” АД 130533432 Л-440-08 от 30.03.2015 г. разпределение на природен газ за общините: Кюстендил, Монтана, Петрич, Мездра, Банско и Разлог Л-440 от 30.03.2015 г. 25 години
309 "Софиягаз" ЕАД, сега „Овергаз Мрежи” АД 130533432 Л-440-12 от 30.03.2015 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител за общините: Кюстендил, Монтана, Петрич, Мездра, Банско и Разлог Л-440 от 30.03.2015 г. 25 години
310 "Софиягаз" ЕАД, сега „Овергаз Мрежи” АД 130533432 Л-439-08 от 30.03.2015 г. разпределение на природен газ за общините Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера Л-439 от 30.03.2015 г. 25 години
311 "Софиягаз" ЕАД, сега „Овергаз Мрежи” АД 130533432 Л-439-12 от 30.03.2015 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител за общините Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера Л-439 от 30.03.2015 г. 25 години
312 "Софиягаз" ЕАД, сега „Овергаз Мрежи” АД 130533432 Л-438-08 от 30.03.2015 г. разпределение на природен газ Бургас, Карнобат, Айтос, Поморие, Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Ямбол, Тунджа, Нова Загора, Стара Загора, Нови пазар и Варна с изключение на кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово Л-438 от 30.03.2015 г. 26 години
313 "Софиягаз" ЕАД, сега „Овергаз Мрежи” АД 130533432 Л-438-12 от 30.03.2015 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител Бургас, Карнобат, Айтос, Поморие, Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Ямбол, Тунджа, Нова Загора, Стара Загора, Нови пазар и Варна с изключение на кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово Л-438 от 30.03.2015 г. 26 години
314 "Репауър Трейдинг Чешка република" СРО 27660061 Л-437-15 от 04.03.2015 г. търговия с електрическа енергия Л-437 от 04.03.2015 г. 10 години ПР-Л-437 от 03.02.2016 г.
315 "Грийн Уърлд Груп" ООД 148057955 Л-436 от 04.03.2015 г. търговия с електрическа енергия справа и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" Л-436 от 04.03.2015 г. 10 години
316 "Топлофикация Петрич" ЕАД 202637962 Л-435-03 от 27.02.2015 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-435 от 27.02.2015 г. 20 години И1-Л-436 от 07.12.2017 г.
317 "Шел Енерджи Юръп Лимитид" 4162523 Л-434-15 от 16.02.2015 г. търговия с електрическа енергия Л-434 от 16.02.2015 г. 10 години
318 "Хидроенерджи Груп" Л-433-15 от 16.02.2015 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и на "координатор на комбинирана балансираща група" Л-433 от 16.02.2015 г. 5 години  И1-Л-433 от 31.01.2019 г. - 10 години  Пр-Л-433 от 25.09.2020 г.
319 "Газтрейд Сливен" ЕООД 202829770 Л-432-08 от 16.02.2015 г. разпределение на природен газ община Сливен Л-432 от 16.02.2015 г. 27 години
320 "Газтрейд Сливен" ЕООД 202829770 Л-432-12 от 16.02.2015 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител община Сливен Л-432 от 16.02.2015 г. 27 години
321 "Трансенерго Ком" СА 16976082 Л-431-15 от 28.11.2014 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" Л-431 от 28.11.2014 г. 10 години
322 "Синергон Енерджи" ЕООД 202668908 Л-430-15 от 06.11.2014 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" Л-430 от 06.11.2014 г. 10 години И1-Л-430 от 25.01.2024 г. - 10 години, считано от 06.11.2024 г.
323 "Енергия Натуралис Инт." ООД 6451861000 Л-429-15 от 06.11.2014 г. търговия с електрическа енергия Л-429 от 06.11.2014 г. 10 години Пр-Л-429 от 24.08.2018 г.
324 "КИД 2228" ООД 201051260 Л-428-01 от 03.11.2014 г. производство на електрическа енергия Л-428 от 03.11.2014 г. 15 години КР-1 от 04.05.2023 г.
325 "Фотони Трейд” ООД/„Водни и енергийни спестявания“ ООД 202727993 Л-427-15 от 29.10.2014 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-427 от 29.10.2014 г. 10 години Пр-Л-427 от 06.11.2019 г.
326 ТМ Технолоджи” АД 117609124 Л-426-15 от 29.10.2014 г. търговия с електрическа енергия” с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-426 от 29.10.2014 г. 10 години
327 "Петрол Словенско енергийно дружество" АД 5025796000 Л-425-15 от 29.10.2014 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-425 от 29.10.2014 г. 10 години И1-Л-425 от 16.11.2023 г. - 10 години, считано от 30.10.2024 г.
328 „ВАПТЕХ Пауър” ЕООД 202681058 Л-424-15 от 29.10.2014 г. търговия с електрическа енергия Л-424 от 29.10.2014 г. 10 години
329 „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД 202836900 Л-423-15 от 01.07.2014 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-423 от 01.07.2014 г. 10 години И1-Л-423 от 26.07.2023 г. - 10 години, считано от 01.07.2024 г. И1-Л-423 от 26.07.2023 г.
330 "Българска независима енергийна борса” ЕАД 202880940 Л-422-11 от 31.03.2014 г. организиране на борсов пазар на електрическа енергия Л-422 от 31.03.2014 г  И1-Л-422 от 11.05.2023 г. - 10 години, считано от 01.04.2024 г.
331 Витол Газ енд Пауър Б.В. 55951716 Л-421-15 от 27.03.2014 г. търговия с електрическа енергия Л-421 от 27.03.2014 г. 10 години
332 "ПРОАКТ" ООД 201869769 Л-420-15 от 06.01.2014 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група” Л-420 от 06.01.2014 г. 10 години И1-Л-420 от 13.10.2015 г.
333 „Електроенергиен системен оператор” ЕАД 175201304 Л-419-04 от 18.12.2013 г. пренос на електрическа енергия Р-205 от 18.12.2013 г. 35 години
334 "Ар Си Пауър Енерджи” ООД 202501916 Л-418-15 от 11.11.2013 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-418 от 11.11.2013 г. 10 години заличено юридическо лице - 16.12.2021 г.
335 "ТЕЦ Свилоза” АД/"Техеко Енереджи" АД 130564043 Л-417-15 от 21.10.2013 г. търговия с електрическа енергия с права и задължени за „координатор на стандартна балансираща група“ Л-417 от 21.10.2013 г. 10 години КР-2 от 16.11.2023 г.
336 "Елпетра Енерджи" Лтд. 291629 Л-416-15 от 07.10.2013 г. търговия с електрическа енергия Л-416 от 07.10.2013 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
337 "Си Ен Джи Марица" ООД 175084796 Л-415-08 от 23.09.2013 г. разпределение на природен газ общини Пирдоп, Златица и Стрелча Л-415 от 23.09.2013 г. 35 години
338 "Си Ен Джи Марица" ООД 175084796 Л-415-12 от 23.09.2013 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител общини Пирдоп, Златица и Стрелча Л-415 от 23.09.2013 г. 35 години И1-Л-415 от 08.10.2014 г. 
339 "ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ" ЕООД 202531279 Л-414-15 от 23.09.2013 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-414-15 от 23.09.2013 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
340 „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД 123526430 Л-413-17 от 08.07.2013 г. доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция Л-413 от 08.07.2013 г. 26 години И1-Л-413-17 от 29.11.2013 г.
341 „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД 202285824 Л-412-15 от 08.07.2013 г. търговия с електрическа енергия Л-412 от 08.07.2013 г. 10 години Пр-Л-412 от 05.08.2020 г.
342 „ЕСП Златни пясъци” ООД 148075985 Л-411-17 от 01.07.2013 г. доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция с права и задължения за дейността „координатор на специална балансираща група” Л-411 от 01.07.2013 г. 26 години И1-Л-411-17 от 29.11.2013 г.
343 „Енерго-Про Продажби” АД 103533691 Л-410-17 от 01.07.2013 г. доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция Л-410 от 01.07.2013 г. 26 години И1-Л-410-17 от 29.11.2013 г.
344 „ЧЕЗ Електро България” АД/„Електрохолд Продажби“ АД 175133827 Л-409-17 от 01.07.2013 г. доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция с права и задължения за дейността „координатор на специална балансираща група” Л-409 от 01.07.2013 г. 28 години И1-Л-409-17 от 29.11.2013 г.
345 „Национална електрическа компания” ЕАД 000649348 Л-408-17 от 01.07.2013 г. доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция с права и задължения за дейността „координатор на специална балансираща група” Л-408 от 01.07.2013 г. 26 години И1-Л-408 от 29.01.2014 г.
346 "Форнетин” АД 202093813 Л-407-15 от 17.06.2013 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-407 от 17.06.2013 г. 10 години ПР-Л-407 от 03.02.2016 г.
347 „СЕВТ КОНСУЛТ” ООД 200823943 Л-406-15 от 18.04.2013 г. търговия с електрическа енергия Л-406 от 18.04.2013 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
348 „Е – Систъмс” ЕООД 202189669 Л-405-15 от 06.02.2013 г. търговия с електрическа енергия Л-405 от 06.02.2013 г. 10 години И1-Л-405 от 07.10.2013 г. изтекъл срок на лицензия
349 “ТЕРА КАП” ЕООД 202240100 Л-404-15 от 28.01.2013 г. търговия с електрическа енергия Л-404 от 28.01.2013 г. 10 години И1-Л-404 от 11.11.2013 г. изтекъл срок на лицензия
350 "РД ЧЗ Енерджи” с.р.о. 24241814 Л-403-15 от 17.12.2012 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-403 от 17.12.2012 г. 10 години  Пр-Л-403 от 06.06.2015 г.
351 “Би Си Ай Черганово” ЕООД 201466946 Л-402-01 от 03.12.2012 г. производство на електрическа енергия Л-402 от 03.12.2012 г. 25 години Решение №ГЛ-402 от 07.01.2013 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №Л-402 от 03.12.2012 г.
352 „Хелиос Проджектс” ЕАД 201266649 Л-401-01 от 03.12.2012 г. производство на електрическа енергия Л-401 от 03.12.2012 г. 25 години
353 "Холдинг Словенске електрарне” д.о.о. 1662970000 Л-400-15 от 19.11.2012 г. търговия с електрическа енергия Л-400 от 19.11.2012 г. 10 години И1-Л-400 от 27.01.2022 г. - 10 години, считано от 19.11.2022 г.
354 „МВМ Партнер Енергиакерешкеделми Зрт.” 01-10-044818 Л-399-15 от 05.11.2012 г. търговия с електрическа енергия Л-399 от 05.11.2012 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
355 "Фреа Трейдинг" ООД/"Фреа Акспо" ООД 202179963 Л-398-15 от 22.10.2012 г. търговия с електрическа енергия Л-398 от 22.10.2012 г. 10 години И1-Л-398 от 27.04.2015 г. Пр-Л-398 от 24.08.2018 г.
356 “Дъбово Енерджи” ЕООД 175291414 Л-397-01 от 15.10.2012 г. производство на електрическа енергия Л-397 от 15.10.2012 г. 25 години  И1-Л-397 от 08.04.2013 г. КР-1 от 04.05.2023 г.
357 “Е.В.Т – Електра Волт Трейд” АД 200874717 Л-396-01 от 08.10.2012 г. производство на електрическа енергия Л-396 от 08.10.2012 г. 25 години КР-1 от 04.05.2023 г.
358 „Гунвор Интернешънъл” Б.В 34275373 Л-395-15 от 01.10.2012 г. търговия с електрическа енергия Л-395 от 01.10.2012 г. 10 години Пр-Л-395 от 11.11.2021 г.
359 "ТЕЦЕКО" ЕООД 104575711 Л-394-08 от 26.09.2012 г. разпределение на природен газ общини Свищов, Белене Л-394 от 26.09.2012 г. 35 години И1-Л-394 от 29.07.2015 г.
360 "ТЕЦЕКО" ЕООД 104575711 Л-394-12 от 26.09.2012 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител общини Свищов, Белене Л-394 от 26.09.2012 г. 35 години И1-Л-394 от 29.07.2015 г.
361 „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин” ЕООД 175005806 Л-393-08 от 17.09.2012 г. разпределение на природен газ община Елин Пелин ТПрГ-7 от 17.09.2012 г. 35 години
362 „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин” ЕООД 175005806 Л-393-12 от 17.09.2012 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител община Елин Пелин ТПрГ-7 от 17.09.2012 г. 35 години
363 "Елпетра Енерджи" ЕАД 201347194 Л-392-15 от 10.09.2012 г. търговия с електрическа енергия Л-392 от 10.09.2012 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
364 “Екосолар” ЕООД 201179768 Л-391-01 от 03.09.2012 г. производство на електрическа енергия Л-391 от 03.09.2012 г. 20 години КР-1 от 04.05.2023 г.
365 “Екоенерджи Солар” ЕООД 201179946 Л-390-01 от 03.09.2012 г. производство на електрическа енергия Л-390 от 03.09.2012 г. 20 години КР-1 от 04.05.2023 г.
366 “Проенерджи Трейд” ООД 201918522 Л-389-15 от 03.09.2012 г. търговия с електрическа енергия Л-389 от 03.09.2012 г. 10 години Пр-Л-389 от 07.10 2013 г.
367 "Компания за Енергетика и Развитие” ЕООД 124640262 Л-388-01 от 23.07.2012 г. производство на електрическа енергия Л-388 от 23.07.2012 г. 25 години И1-Л-388 от 29.10.2014 г.; И2-Л-388 от 16.05.2019 г. КР-1 от 04.05.2023 г.
368 "Eнерджи Съплай Грийн” ЕООД 200686359 Л-387-15 от 16.07.2012 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-387 от 16.07.2012 г. 10 години И1-Л-387 от 14.06.2018 г. изтекъл срок на лицензия
369 „Юропиан Трейд Оф Енерджи” АД 201869388 Л-386-15 от 16.07.2012 г. търговия с електрическа енергия права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-386 от 16.07.2012 г. 10 години И2-Л-386 от 31.01.2022 г. - 10 години, считано от 16.07.2022 г. И1-Л-386 от 31.01.2019 г.
370 „Когрийн” ООД 201200529 Л-385-03 от 25.06.2012 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-385 от 25.06.2012 г. 15 години
371 „ЕВН-Каварна” ЕООД 200335716 Л-384-01 от 21.05.2012 г. производство на електрическа енергия Л-384 от 21.05.2012 г. 25 години
372 "ЗБЕ Партнерс” ЕАД/„АКВА Пауър Си Еф Карад Пи Ви Парк“ ЕАД/"Енери Солар БГ 1“ ЕАД 201940814 Л-383-01 от 26.04.2012 г. производство на електрическа енергия Л-383 от 26.04.2012 г. 25 години И1-Л-383 от 23.02.2023 г.
373 "Енергео" ЕООД 131346040 Л-382-15 от 02.04.2012 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-382 от 02.04.2012 г. 10 години И3-Л-382 от 12.08.2021 г. - 10 години, считано от 02.04.2022 г. И1-Л-382 от 03.09.2012 г.; И2-Л-382 от 20.04.2016 г.
374 “АЙ ТИ ЕМ Енерджи” ООД 201730506 Л-381-15 от 19.03.2012 г. търговия с електрическа енергия Л-381 от 19.03.2012 г. 10 години изтекъл срок на лицензия изтекъл срок на лицензия
375 "КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД 200134994 Л-381-08 от 01.03.2012 г. разпределение на природен газ община Троян Л-381 от 01.03.2012 г. 35 години
376 "КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД 200134994 Л-381-12 от 01.03.2012г. снабдяване с природен газ от краен снабдител община Троян Л-381 от 01.03.2012 г. 35 години
377 „ЕДФ Трейдинг” Лимитед 3750288 Л-380-15 от 27.02.2012 г. търговия с електрическа енергия Л-380 от 27.02.2012 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
378 „ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия” Д.О.О. 1587714000 Л-379-15 от 27.02.2012 г. търговия с електрическа енергия Л-379 от 27.02.2012 г. 10 години И1-Л-379 от 13.01.2022 г. - 10 години, считано от 27.02.2022 г.
379 “Ситигруп Глобъл Маркетс” Лимитед 1763297 Л-378-15 от 30.01.2012 г. търговия с електрическа енергия Л-378 от 30.01.2012 г. 10 години Пр-Л-378 от 31.10.2017 г.
380 „АКТАЕЛ” ЕООД 201700160 Л-377-15 от 30.01.2012 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" Л-377 от 30.01.2012 г. 10 години  И1-Л-377 от 29.03.2018 г. изтекъл срок на лицензия
381 „Ситигаз България” АД 131285259 Л-376-08 от 26.01.2012 г. разпределение на природен газ община Габрово ТПрГ-1 от 26.01.2012 г. 35 години
382 „Ситигаз България” АД 131285259 Л-376-12 от 26.01.2012 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител община Габрово ТПрГ-1 от 26.01.2012 г. 35 години
383 “Eнерджи Транс БГ” ООД 201453614 Л-375-15 от 23.01.2012 г търговия с електрическа енергия Л-375 от 23.01.2012 г 10 години Пр-Л-375 от 15.12.2015 г.
384 "Разлог Енерджи Парк” ЕАД 201402477 Л-374-01 от 09.01.2012 г. производство на електрическа енергия Л-374 от 09.01.2012 г. 25 години Пр-Л-374 от 24.03.2022 г.
385 “Енерджи Партс” ООД 201612949 Л-372-15 от 12.12.2011 г. търговия с електрическа енергия Л-372 от 12.12.2011 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
386 „РВЕ Съплай енд Трейдинг” ГмбХ HRB 14327 Л-371-15 от 21.11.2011 г. търговия с електрическа енергия Л-371 от 21.11.2011 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
387 „Ритъм-4-ТБ” ООД 123655865 Л-370-15 от 21.11.2011 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-370 от 21.11.2011 г. 10 години И3-Л-370 от 18.02.2021 г. - 10 години, считано от 21.11.2021 г. И1-Л-370 от 17.12.2012 г.; И2-Л-370 от 13.10.2015 г.
388 "Си Ен Джи Марица” ООД 175084796 Л-369-08 от 14.11.2011 г. разпределение на природен газ община Чепеларе Л-369 от 14.11.2011 г. 35 години
389 "Си Ен Джи Марица” ООД 175084796 Л-369-12 от 14.11.2011 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител община Чепеларе Л-369 от 14.11.2011 г. 35 години
390 "Васт Електрисити” ООД/"Ес И И Пауър Трейдинг" ООД 201217806 Л-368-15 от 14.11.2011 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група” Л-368 от 14.11.2011 г. 10 години И1-Л-368 от 08.10.2012 г.; И2-Л-368 от 16.06.2015 г. изтекъл срок на лцензия
391 „Уинд Форс БГ” ЕООД 200268865 Л-367-01 от 07.11.2011 г. производство на електрическа енергия Л-367 от 07.11.2011 г. 25 години  И1-Л-367 от 12.03.2012 г. КР-1 от 04.05.2023 г.
392 “Хаос Инвест -1” ЕАД 200526340 Л-366-01 от 31.10.2011 г. производство на електрическа енергия Л-366 от 31.10.2011 г. 25 години КР-1 от 04.05.2023 г.
393 „Си Енерджи Груп” ЕАД 201161994 Л-365-15 от 24.10.2011 г. търговия с електрическа енергия Л-365 от 24.10.2011 г. 10 години И2-Л-365 от 16.12.2020 г. - 10 години, считано от 24.10.2021 г. И1-Л-365 от 08.07.2013 г.
394 „Енергопроект Ютилитис” ООД 201643663 Л-364-15 от 03.10.2011 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група” Л-364 от 03.10.2011 г. 10 години  И1-Л-364 от 24.02.2014 г. Пр-Л-364/16.05.2019 г.
395 "Ветроком” ЕООД 123669485 Л-363-01 от 19.09.2011 г. производство на електрическа енергия Л-363 от 19.09.2011 г. 25 години
396 „Енерга Пауър Трейдинг” АД 998772198 Л-362-15 от 19.09.2011 г. търговия с електрическа енергия Л-362 от 19.09.2011 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
397 „ФЮЧЪР ЕНЕРДЖИ” ЕООД 200990173 Л-361-15 от 21.07.2011 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на “координатор на стандартна балансираща група” и “координатор на комбинирана балансираща група” Л-361 от 21.07.2011 г. 10 години И1-Л-361 от 08.04.2013 г.; И2-Л-361 от 06.10.2014 г. изтекъл срок на лицензия
398 „ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ ТРЕЙДИНГ” ЕАД/„ЕНЕРГО-ПРО ТРЕЙДИНГ” ЕАД/„Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕАД 201398872 Л-360-15 от 21.07.2011 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“  и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-360 от 21.07.2011 г. 10 години И2-Л-360 от 25.09.2020 г. - 10 години, считано от 21.07.2021 г. И1-Л-360 от 09.12.2013 г.; Р-302 от 05.12.2019 г.
399 "Електрични финаначни тим” д.о.о. 1837419000 Л-359-15 от 11.07.2011 г. търговия с електрическа енергия Л-359 от 11.07.2011 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
400 "Ситигаз България” АД 131285259 Л-358-12 от 06.06.2011 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител общини Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница, Ситово Р-137 от 06.06.2011 г. до 12.09.2042 г. И2-Л-358 от 20.01.2016 г.
401 "Ситигаз България” АД 131285259 Л-358-08 от 06.06.2011 г. разпределение на природен газ общини Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница, Ситово Р-137 от 06.06.2011 г. до 12.09.2042 г. И2-Л-358 от 20.01.2016 г.
402 "Горичане Енерджи" ЕООД 200114212 Л-357-01 от 25.05.2011 г. производство на електрическа енергия Л-357 от 25.05.2011 г. 25 години
403 "Джи Ви Ай” ЕООД 175000385 Л-356-15 от 09.05.2011 г търговия с електрическа енергия с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-356 от 09.05.2011 г 10 години И1-Л-356 от 30.05.2017 г.; И2-Л-356 от 21.11.2018 г. Пр-Л-356 от 19.09.2019 г.
404 "МОСТ ЕНЕРДЖИ" АД 201325372 Л-355-15 от 20.04.2011 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на "координатор на комбинирана балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" Л-355 от 20.04.2011 г. 10 години ИЗ-Л-355 от 08.05.2020 г. - 10 години, считано от 20.04.2021 г. И1-Л-355 от 08.07.2013 г.; И2-Л-355 от 12.12.2013 г.
405 "Ел Екс Корпорейшън" АД 201313555 Л-354-15 от 20.04.2011 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" Л-354 от 20.04.2011 г. 10 години И1-Л-354 от 20.04.2016 г. изтекъл срок на лицензия
406 “Ружица Уинд” ООД“ 200596837 Л-353-01 от 21.02.2011 г. производство на електрическа енергия Л-353 от 21.02.2011 г. 25 години Пр-Л-353 от 30.12.2021 г.
407 “Еко Енерджи Уиндпауър” ООД 200214401 Л-352-01 от 09.02.2011 г. производство на електрическа енергия Л-352 от 09.02.2011 г 25 години
408 “Ен Ти Енерджи” ЕООД 175158862 Л-351-01 от 07.02.2011 г. производство на електрическа енергия Л-351 от 07.02.2011 г. 25 години Пр-Л-351 от 10.12.2012 г. 
409 "ВЕЦ Яхиново” ЕООД 200805888 Л-350-01 от 31.01.2011 г. производство на електрическа енергия Л-350 от 31.01.2011 г. 20 години И1-Л-350 от 19.03.2012 г. КР-1 от 04.05.2023 г.
410 „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ООД 201208860 Л-349-15 от 17.01.2011 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" Л-349 от 17.01.2011 г. 10 години И2-Л-349 от 06.02.2020 г. - 10 години, считано от 17.01.2021 г. И1-Л-349 от 28.11.2014 г.
411 „Груп Транс Енерджи” ЕООД 201195719 Л-348-15 от 17.01.2011 г. търговия с електрическа енергия Л-348 от 17.01.2011 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
412 „Енерджи Инвест Юръп” АД 201315403 Л-347-15 от 27.12.2010 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-347 от 27.12.2010 г. 10 години  И2-Л-347 от 20.03.2020 г. - 10 години, считано от 27.12.2020 г. И1-Л-347 от 10.06.2013 г.
413 „Данске Комодитис” А/S 28113951 Л-346-15 от 27.12.2010 г търговия с електрическа енергия Л-346 от 27.12.2010 г 10 години изтекъл срок на лицензия
414 "Меркурия Енерджи Юръп Трейдинг Лимитид" (старо име: "Джей Пи Морган Енерджи Юръп") 3794235 Л-345-15 от 06.12.2010 г. търговия с електрическа енергия Л-345 от 06.12.2010 г. 10 години  Пр-Л-345 от 20.10.2016 г.
415 "ЕСП Златни Пясъци” ООД 148075985 Л-344-15 от 29.11.2010 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" Л-344 от 29.11.2010 г. 10 години И2-Л-344 от 23.12.2019 г. - 10 години, считано от 29.11.2020 г. И1-Л-344 oт 15.12.2015 г.
416 СИЕСАЙЕФ ХИДРО” ЕАД 200298602 Л-343-01 от 11.10.2010 г. производство на електрическа енергия Л-343 от 11.10.2010 г. 29 години  КР-1 от 04.05.2023 г.
417 "ИНТЕРПРОМ” ЕООД 121115366 Л-342-15 от 11.10.2010 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-342 от 11.10.2010 г. 10 години И1-Л-342 от 15.09.2016 г. изтекъл срок на лицензия
418 “Строй Инвест Средец” ООД 200355314 Л-341-01 от 04.10.2010 г. производство на електрическа енергия Л-341 от 04.10.2010 г. 25 години И1-Л-341 от 02.07.2012 г.
419 “Уинд Енерджи Каварна” ООД 175167288 Л-340-01 от 27.09.2010 г. производство на електрическа енергия Л-340 от 27.09.2010 г. 25 години
420 „Е&Т Energie Handelsgesellschaft” m.b.H. 25X-APMPHANDELS Л-339-15 от 20.09.2010 г. търговия с електрическа енергия Л-339 от 20.09.2010 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
421 "ГДФ СУЕЗ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ” ЕООД 201095149 Л-338-15 от 14.09.2010 г. търговия с електрическа енергия Л-338 от 14.09.2010 г. 10 години Пр-Л-338 от 02.07.2012 г.
422 "В. Пауър” ООД 200268235 Л-337-01 от 30.08.2010 г. производство на електрическа енергия Л-337 от 30.08.2010 г. 25 години Пр-Л-337 от 08.04.2013 г.
423 “Риал Стейтс” ЕООД 112633304 Л-336-01 от 23.08.2010 г. производство на електрическа енергия Л-336 от 23.08.2010 г. 25 години Пр-Л-336 от 11.05.2016 г.
424 "ГЕН-И София – Търговия и продажба на електрическа енергия“ ЕООД 201124483 Л-335-15 от 02.08.2010 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група и „координатор на комбинирана балансираща група Л-335 от 02.08.2010 г. 10 години И1-Л-335 от 19.09.2019 - 10 години, считано от 02.08.2020 г. И2-Л-335 от 28.06.2022 г.
425 „ТОШЕЛ - 92” ЕООД 131444641 Л-334-15 от 02.08.2010 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и на "координатор на комбинирана балансираща група" Л-334 от 02.08.2010 г. 10 години И1-Л-334 от 04.03.2015 г. изтекъл срок на лицензия
426 „Черноморска технологична компания” АД 813101815 Л-333-08 от 12.07.2010 г. разпределение на природен газ община Хисаря Л-333 от 12.07.2010 г. 35 години
427 „Черноморска технологична компания” АД 813101815 Л-333-12 от 12.07.2010 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител община Хисаря Л-333 от 12.07.2010 г. 35 години
428 „Черноморска технологична компания” АД 813101815 Л-332-08 от 12.07.2010 г. разпределение на природен газ община Сопот Л-332 от 12.07.2010 г. 35 години
429 „Черноморска технологична компания” АД 813101815 Л-332-12 от 12.07.2010 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител община Сопот Л-332 от 12.07.2010 г. 35 години
430 „Енерджи МТ” ЕАД 201149482 Л-331-15 от 21.06.2010 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-331 от 21.06.2010 г. 10 години И3-Л-331 от 03.10.2019 г. - 10 години, считано от 25.06.2020 г. И1-Л-331 от 09.07.2012 г.; И2-Л-331 от 14.10.2013 г. 
431 "Енергоинвестмънт” АД 200929754 Л-330-15 от 21.06.2010 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-330 от 21.06.2010 г. 10 години  И2-Л-330 от 19.09.2019 г. - 10 години, считано от 21.06.2020 г. И1-Л-330 от 17.05.2016 г.
432 "Енел Трейд” С.П. А./„Енел Глобал Трейдинг“ С.П.А. 5918271007 Л-329-15 от 21.06.2010 г. търговия с електрическа енергия Л-329 от 21.06.2010 г. 10 години И1-Л-329 от 06.11.2019 г. - 10 години, считано от 21.06.2020 г.
433 „Интер Ню Енерджи” ЕООД 200898611 Л-328-15 от 31.05.2010 г. търговия с електрическа енергия Л-328 от 31.05.2010 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
434 Държавно предприятие "Национална компания Железопътна инфраструктура” 130823243 Л-327-19 от 17.05.2010 г. разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителни мрежи на железопътния транспорт Л-327 от 17.05.2010 г. 35 години
435 "Мерил Линч Комодитис (Юръп) Лимитид” 3563500 Л-326-15 от 26.04.2010 г. търговия с електрическа енергия Л-326 от 26.04.2010 г. 10 години Пр-Л-326 от 06.11.2014 г.
436 "Е.ОН Енерджи Трейдинг” СЕ HRB 61123 Л-325-15 от 26.04.2010 г. търговия с електрическа енергия Л-325 от 26.04.2010 г. 10 години Пр-Л-325 от 09.12.2013 г.
437 "Ветроком" ЕООД 123669485 Л-324-01 от 12.04.2010 г. производство на електрическа енергия Л-324 от 12.04.2010 г. 25 години
438 "Далкия България" ЕАД/"Веолия Енерджи България" ЕАД 121371700 Л-323-15 от 15.03.2010 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" Л-323 от 15.03.2010 г. 10 години И1-Л-323 от 15.12.2015 г. Пр-Л-323 от 16.05.2019 г.
439 "Ей и Ес Солар България Ламбриново" ЕООД 202020021 Л-322-01 от 22.02.2010 г. производство на електрическа енергия Л-322 от 22.02.2010 г. 25 години И1-Л-322 от 20.09.2010 г.; И2-Л-322 от 23.01.2012г.; Р-157 от 27.02.2012 г. Пр-Л-322 от 10.06.2013 г. 
440 "Газпром Маркетинг и Трейдинг Лимитид" 9909498260 Л-321-15 от 22.02.2010 г. търговия с електрическа енергия Л-321 от 22.02.2010 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
441 "АСМ БГ ИНВЕСТИЦИИ" ООД 201408747 Л-320-01 от 18.01.2010 г. производство на електрическа енергия Л-320 от 18.01.2010 г. 25 години И1-Л-320 от 20.04.2011 г.; И2-Л-320 от 12.12.2011 г.; И3-Л-320 от 25.06.2012 г.
442 "Сосиете Ендюстриел дьо Л-Атлантик" ЕАД 131134354 Л-319-01 от 18.01.2010 г. производство на електрическа енергия Л-319 от 18.01.2010 г. 25 години
443 "ЕКО ЕНЕРДЖИ САС" ООД 200832383 Л-318-15 от 18.01.2010 г. търговия с електрическа енергия Л-318 от 18.01.2010 г. 10 години И1-Л-318 от 10.09.2012 г. изтекъл срок на лицензия
444 "Аеродинамик" ООД 101670727 Л-316-01 от 14.12.2009 г. производство на електрическа енергия Л-316 от 14.12.2009 г. 25 години заличено юридическо лице - 08.02.2017
445 "Рес Технолъджи" АД 201429314 Л-315-01 от 14.12.2009 г. производство на електрическа енергия Л-315 от 14.12.2009 г. 25 години И1-Л-315 от 20.04.2011 г.; И2-Л-315 от 27.02.2012 г.; И3-Л-315 от 25.06.2012 г. КР-1 от 04.05.2023 г.
446 "EЛПАУЪР" ООД 200824696 Л-314-15 от 07.12.2009 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" Л-314 от 07.12.2009 г. 10 години И1-Л-314 от 16.12.2016 г. изтекъл срок на лицензия
447 "Габрица Уинд" ЕООД 200464255 Л-313-01 от 30.11.2009 г. производство на електрическа енергия 25 години Пр-Л-313 от 06.10.2014 г.
448 "ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД 200532770 Л-312-03 от 23.11.2009 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-312 от 23.11.2009 г. 10 години И2-Л-312 от 25.07.2019 г. - 10 години, считано от 24.11.2019 г. И1-Л-312 от 27.05.2013 г.; И2-Л-312 от 25.07.2019 г.; И3-Л-312 от 20.01.2021 г.
449 ЧЕЗ а.с. 45274649 Л-311-15 от 23.11.2009 г. търговия с електрическа енергия Л-311 от 23.11.2009 г. 10 години И1-Л-311 от 28.02.2019 г. - 10 години, считано от 23.11.2019 г.
450 "Неохим" АД 836144932 Л-310-03 от 16.11.2009 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-310 от 16.11.2009 г. 15 години Пр-Л-310 от 05.06.2015 г.
451 "Енерго-Про България" ЕАД 130368870 Л-309-15 от 02.11.2009 г. търговия с електрическа енергия Л-309 от 02.11.2009 г. 10 години И1-Л-309 от 28.02.2019 г. - 10 години, считано от 02.11.2019 г.
452 "РЕ Трейдинг СЕЕ" с.р.о/„Репауър Трейдинг Чешка Република“ СРО 27660061 Л-308-15 от 28.09.2009 г. търговия с електрическа енергия Л-308 от 28.09.2009 г. 5 години И1-Л-308 от 07.02.2011 г. изтекъл срок на лицензия
453 "Уиндкрафт Симонсфелд БГ" АД 175466810 Л-307-01 от 28.09.2009 г. производство на електрическа енергия Л-307 от 28.09.2009 г. 35 години Пр-Л-307 от 21.10.2013 г.
454 “Алпик Енерджи" СЕ 28477090 Л-306-15 от 31.08.2009 г. търговия с електрическа енергия Л-306 от 31.08.2009 г. 10 години И1-Л-306 от 13.12.2018 г. - 10 години, считано от 31.08.2019 г.
455 „ТИНМАР-ИНД“ СА 14085295 Л-305-15 от 31.08.2009 г. търговия с електрическа енергия Л-305 от 31.08.2009 г. 10 години  Пр-Л-305 от 20.10.2016 г.
456 "Енерджи Брос" ООД 200609131 Л-304-15 от 17.08.2009 г. търговия с електрическа енергия Л-304 от 17.08.2009 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
457 "Хаос Инвест" ЕАД 148139480 Л-303-01 от 20.07.2009 г. производство на електрическа енергия Л-303 от 20.07.2009 г. 25 години КР-1 от 04.05.2023 г.
458 "ИВАС 2008" ООД 200234980 Л-302-15 от 18.05.2009 г. търговия с електрическа енергия Л-302 от 18.05.2009 г. 10 години Пр-Л-302 от 21.03.2011 г.
459 „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин” ЕООД 175005806 Л-234-12 от 27.04.2009 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител община Елин Пелин И1-Л-234 от 27.04.2009 г. до 09.07.2042 г. Пр-Л-234 ОТ 19.09.2011 г.
460 "Дунавгаз" АД /"Дунавгаз" ЕАД/"Овергаз Север" ЕАД 175253561 Л-223-12 от 27.04.2009 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител обособена територия „Дунав” и общините Русе, Горна Оряховица, Велико Търново, Лясковец, Попово, Разград, Исперих, Ловеч, Павликени и Левски И2-Л-223 от 27.04.2009 г. 34 години Л-438 от 30.03.2015 г.
461 "Костинбродгаз" ООД 131321489 Л-211-12 от 27.04.2009 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител община Костинброд, Сливница И1-Л-211 от 27.04.2009 г. до 25.09.2041 г. И2-Л-211 от 11.03.2020 г.
462 "Рила газ" АД 175089163 Л-210-12 от 27.04.2009 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител регион "Запад" И1-Л-210 от 27.04.2009 г.  35 години Л-462 от 18.03.2016 г.
463 "Ситигаз България" ЕАД/"Ситигаз България" АД 131285259 Л-209-12 от 27.04.2009 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител регион "Тракия", общини Кърджали, Велинград, Павел Баня, Гурково, Твърдица, Брацигово И2-Л-209 от 27.04.2009 г. 20.09.2040 г. И3-Л-209 от 25.05.2009 г.; И3-Л-209 от 29.03.2010 г.; И4- Л-209 от 01.08.2011 г.; И5-Л-209 от 03.06.2013 г.; И6-Л-209 от 20.04.2015 г.
464 "Правецгаз 1" АД 131534523 Л-197-12 от 27.04.2009 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител община Правец И1-Л-197 от 27.04.2009 г до 24.01.2021 г. И2-Л-197 от 17.12.2020 г. - 20 години, считано от 24.01.2021 г.
465 Газоснабдяване Бургас" ЕАД/ "Бургасгаз" ЕАД /"Овергаз Изток" АД 102170333 Л-189-12 от 27.04.2009 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител общини Бургас, Ямбол, Нова Загора, Стара Загора, Нови Пазар, община Варна, с изключение на кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово, И2-Л-189 от 27.04.2009 г.  35 години  И3-Л-189 от 18.01.2010 г.  Л-438 от 30.03.2015 г.
466 "Кнежа газ" ООД 106063695 Л-185-12 от 27.04.2009 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител община Кнежа И1-Л-185 от 27.04.2009 г. 15 години И2-Л-143 от 21.06.2019 г. - 22 години, считано от 14.03.2020 г.
467 "Софиягаз" ЕАД/„Овергаз Мрежи” АД 130533432 Л-184-12 от 27.04.2009 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител общини София (в т. ч. СОР Банкя), Божурище И2-Л-184 от 27.04.2009 г. до 17.12.2039 г. И1-Л-184 от 11.09.2006 г.; И3-Л-184 от 29.06.2009 г.
468 "Добруджа газ" АД 834056298 Л-183-12 от 27.04.2009 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител община Генерал Тошево И1-Л-183 от 27.04.2009 г.  9 години И2-Л-183 от 29.11.2010 г. - до 17.12.2029 г.
469 "Варнагаз" АД 103140058 Л-181-12 от 27.04.2009 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител община Варна И2-Л-181 от 27.04.2009 г.  до 17.12.2039 г. И3-Л-189 от 18.01.2010 г.
470 "Балкангаз 2000" АД 130203228 Л-179-12 от 27.04.2009 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител община Ботевград И1-Л-179 от 27.04.2009 г.  7 години № И2-Л-183 от 29.11.2010 г. - до 17.12.2029 г.
471 "Газоснабдяване Нови Пазар" АД 127053715 Л-177-12 от 27.04.2009 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител община Нови Пазар И2-Л-177 от 27.04.2009 г.  до 17.12.2039 г. И3-Л-189 от 18.01.2010 г.
472 "Софиягаз" ЕАД 130533432 Л-176-12 от 27.04.2009 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител община Божурище И2-Л-176 от 27.04.2009 г.  18 години И3-Л-184 от 29.06.2009 г.
473 "Комекес" АД 030400185 Л-174-12 от 27.04.2009 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител община Самоков И2-Л-174 от 27.04.2009 г. до 17.12.2039 г.
474 Севлиевогаз 2000" АД 107063552 Л-172-12 от 27.04.2009 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител община Севлиево И1-Л-172 от 27.04.2009 г.  до 17.12.2020 г. И2-Л-172 от 12.12.2019 г. - 19 години, считано от 17.12.2020 г.
475 "Кожухгаз" АД 101099730 Л-170-12 от 27.04.2009 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител община Петрич И1-Л-170 от 27.04.2009 г. 16 години И4-Л-163 от 31.08.2009 г.
476 "Газоснабдяване Асеновград" АД/"Овергаз Юг" АД 115153647 Л-164-12 от 27.04.2009 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител общини Асеновград, Пещера, Първомай, Пазарджик И3-Л-164 от 27.04.2009 г. до 17.12.2039 г. Л-438 от 30.03.2015 г.
477 "Велбъждгаз" АД/"Овергаз Запад" АД 109010858 Л-163-12 от 27.04.2009 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител общини Кюстендил, Петрич, Монтана, Мездра, Банско, Разлог И2-Л-163 от 27.04.2009 г.  до 17.12.2039 г. И3-Л-163 от 15.06.2009 г.; И4-Л-163 от 31.08.2009 г.; И5-Л-163 от 07.12.2009 г. Л-438 от 30.03.2015 г.
478 "Централ газ" АД 107008239 Л-161-12 от 27.04.2009 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител община Габрово И1-Л-161 от 27.04.2009 г.  7 години О3-Л-161 от 06.10.2010 г.
479 "Газоснабдяване Враца" ЕАД 106069285 Л-160-12 от 27.04.2009 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител община Мездра И2-Л-160 от 27.04.2009 г. 7 години И1-Л-160 от 11.02.2008 г. - 35 години, считано от 17.12.2004 г. И4-Л-163 от 31.08.2009г.
480 "Черноморска технологична компания" АД 813101815 Л-158-12 от 27.04.2009 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител община Търговище И2-Л-158 от 27.04.2009 г.  17 години И3-Л-132 от 27.05.2013 г.
481 "Газинженеринг" ООД 114138293 Л-155-12 от 27.04.2009 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител община Долни Дъбник И1-Л-155 от 27.04.2009 г. до 17.12.2039 г. И1-Л-155 от 27.04.2009 г.
482 "Каварна газ" ООД 124058739 Л-154-12 от 27.04.2009 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител община Каварна, Шабла И1-Л-154 от 27.04.2009 г. 7 години И2-Л-154 от 19.10.2009 г. - до 17.12.2039 г. И2-Л-154 от 19.10.2009 г.
483 "Примагаз" АД 831079085 Л-153-12 от 12.04.2009 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител община Варна - за райони Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово И2-Л-153 от 27.04.2009 г.  до 17.12.2039 г. И3-Л-153 от 18.01.2010 г.
484 "Монтанагаз" АД 821162682 Л-148-12 от 27.04.2009 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител община Монтана И2-Л-148 от 27.04.2009 г. до 17.12.2020 г. И4-Л-163 от 31.08.2009 г.
485 "Камено-газ" ЕООД 102827811 Л-143-12 от 27.04.2009 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител община Камено И1-Л-143 от 27.04.2009 г. до 11.10.2019 г. И2-Л-143 от 21.06.2019 г. - 20 години, считано от 11.10.2019 г.
486 "Черноморска технологично компания" АД/ "Аресгаз" ЕАД 813101815 Л-132-12 от 27.04.2009 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител регион Добруджа, общини Добрич, Тервел, Търговище, Омуртаг И2-Л-132 от 27.04.2009 г. до 26.02.2039 г. И3-Л-132 от 27.05.2013 г.
487 "Черноморска технологична компания" АД 813101815 Л-131-12 от 27.04.2009 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител регион Мизия, община Бяла Слатина И1-Л-131 от 27.04.2009 г. до 10.02.2039 г. И2-Л-131 от 06.06.2011 г.
488 "Свиленград-газ" АД 200462966 Л-301-08 от 06.04.2009 г разпределение на природен газ община Свиленград Л-301 от 06.04.2009 г. 35 години
489 "Свиленград-газ" АД 200462966 Л-301-12 от 06.04.2009 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител община Свиленград Л-301 от 06.04.2009 г. 35 години
490 „Електриксити Трейд“ ООД/"Арктос Енерджи" ЕООД 131560208 Л-300-15 от 06.04.2009 г. търговия с електрическа енергия Л-300 от 06.04.2009 г. 10 години И1-Л-300 от 15.02.2010 г. изтекъл срок на лицензия
491 "Щаткрафт Маркетс" ГмбХ HRB37885 Л-299-15 от 16.03.2009 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-299 от 16.03.2009 г. 10 години И1-Л-299 от 14.06.2018 г. - 10 години, считано от 16.03.2019 И2-Л-299 от 21.11.2018 г.
492 „Енерджи Холд” ЕООД 200444555 Л-298-15 от 16.03.2009 г. търговия с електрическа енергия Л-298 от 16.03.2009 г. 10 години И1-Л-98 от 26.07.2010 г. изтекъл срок на лицензия
493 "ТЕЦ Хасково" ЕАД 125579467 Л-297-01 от 04.03.2009 г. производство на електрическа енергия Л-297 от 04.03.2009 г. 35 години И2-Л-297 от 31.10.2011 г. Пр-Л-297 от 23.02.2018 г.
494 "Гривко България" ООД 175359406 Л-296-15 от 04.03.2009 г. търговия с електрическа енергия Л-296 от 04.03.2009 г. 10 години Пр-Л-296 от 06.11.2014 г.
495 "Арда Енерджи Груп" ООД 175399219 Л-295-15 от 23.02.2009 г. търговия с електрическа енергия Л-295 от 23.02.2009 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
496 "Евроквест Енерджи Трейдинг" ООД 113588241 Л-294-15 от 09.02.2009 г. търговия с електрическа енергия Л-294 от 09.02.2009 г. 10 години Пр-Л-294 от 16.05.2019 г.
497 "ЛОНИКО" ЕООД 831699969 Л-293-15 от 02.02.2009 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-293 от 02.02.2009 г. 10 години И2-Л-293 от 03.04.2019 г. - 10 години, считано от 02.02.2019 г. И1-Л-293 от 07.12.2017 г.
498 "НИМЕКС - 2004" ООД 131198809 Л-292-01 от 02.02.2009 г. производство на електрическа енергия Л-292 от 02.02.2009 г. 20 години Р -150 от 28.12.2011 г.
499 "Елика България" ООД 200085390 Л-291-01 от 02.02.2009 г. производство на електрическа енергия Л-291 от 02.02.2009 г. 15 години И1-Л-291 от 13.05.2010 г. няма изграден енергиен обект
500 "НЕКО" АД 999631399 Л-290-01 от 02.02.2009 г. производство на електрическа енергия Л-290 от 02.02.2009 г. 15 години И1-Л-290 от 13.05.2010 г. няма изграден енергиен обект
501 "Неврокоп-газ" АД 200233526 Л-289-08 от 22.12.2008 г. разпределение на природен газ община Гоце Делчев Л-289 от 22.12.2008 г. 35 години
502 "Неврокоп-газ" АД 200233526 Л-289-12 от 22.12.2008 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител община Гоце Делчев Л-289 от 22.12.2008 г. 35 години
503 "Нимекс-2004" ООД 131198809 Л-288-15 от 15.12.2008 г. търговия с електрическа енергия Л-288 от 15.12.2008 г. 10 години Пр-Л-288 от 14.05.2012 г.
504 "Промишлено газоснабдяване" ООД 109577844 Л-287-12 от 08.12.2008 г. снабдяване с природен газ от краен снабдител община Сливен Л-287 от 08.12.2008 г. до 11.12.2041 г. Л-432 от 16.02.2015 г.
505 "Данс Енерджи" ООД 200397123 Л-286-15 от 08.12.2008 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-286 от 08.12.2008 г. 10 години И1-Л-286 от 08.07.2013 г. изтекъл срок на лицензия
506 "Загора Енерджи" ЕООД 123507476 Л-285-15 от 08.12.2008 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-285 от 08.12.2008 г. 10 години И2-Л-285 от 31.01.2018 г. - 10 години, считано от 08.12.2008 г. И1-Л-285 от 10.06.2013 г.
507 "Балкан Алфа Енерджи" АД/"АЙДЖИИН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ" АД/"АЛФА ПАУЪР БЪЛГАРИЯ" АД 200270290 Л-284-15 от 08.12.2008 г. търговия с електрическа енергия Л-284 от 08.12.2008 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
508 "Едисън Трейдинг" СпА 2890290964 Л-283-15 от 17.11.2008 г. търговия електрическа енергия Л-283 от 17.11.2008 г. 10 години Пр-Л-283 от 31.10.2017 г.
509 "ДИСИБ" ООД 101681887 Л-282-01 от 10.11.2008 г. производство на електрическа енергия Л-282 от 10.11.2008 г. 35 години И1-Л-282 от 29.11.2010 г.; И2-Л-282 от 16.02.2016 г. КР-1 от 04.05.2023 г.
510 "Естато Консулт" ООД 175280738 Л-281-15 от 15.09.2008 г. търговия с електрическа енергия Л-281 от 15.09.2008 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
511 "АВВ Електрифициране" ЕООД/„Енерджи Маркет Глобал“ ООД 131481248 Л-280-15 от 15.09.2008 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на координатор на стандартна балансираща група и координатор на комбинирана балансираща група Л-280 от 15.09.2008 г. 10 години И2-Л-280 от 17.05.2018 г. - 10 години, считано от 15.09.2018 г. И1-Л-280 от 09.07.2012 г.; И3-Л-280 от 11.11.2021 г.
512 "Еко Био Фюълс Индъстри" АД 105569070 Л-279-03 от 11.09.2008 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-279 от 11.09.2008 г. 15 години изтекъл срок на лицензия
513 "Черноморска технологична компания" АД 813101815 Л-278-08 от 08.09.2008 г. разпределение на природен газ общини Сопот, Хисаря Л-278 от 08.09.2008 г. 35 години Л-332 от 12.07.2010 г.
514 "Черноморска технологична компания" АД 813101815 Л-278-12 от 08.09.2008 г. обществено снабдяване с природен газ общини Сопот, Хисаря Л-278 от 08.09.2008 г. 35 години Л-332 от 12.07.2010 г.
515 "Синик" ООД 101681878 Л-277-01 от 08.09.2008 г. производство на електрическа енергия Л-277 от 08.09.2008 г. 35 години И1-Л-282 от 29.11.2010 г
516 "Финауто" ООД 131316620 Л-276-01 от 08.09.2008 г. производство на електрическа енергия Л-276 от 08.09.2008 г. 35 години  Пр-Л-276 от 08.05.2020 г.
517 "Енемона" АД 020955078 Л-275-15 от 08.09.2008 г. търговия с електрическа енергия Л-275 от 08.09.2008 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
518 "Остерайхише Електрицитетсвиртшафтс” АД/"Фербунд" АГ 76023z Л-274-15 от 08.09.2008 г. търговия с електрическа енергия Л-274 от 08.09.2008 г. 10 години Пр-Л-274 от 17.11.2014 г.
519 "Ай Си ЕС България" ЕООД 117573808 Л-273-01 от 04.08.2008 г. производство на електрическа енергия Л-273 от 04.08.2008 г. 20 години Пр-Л-273 от 19.07.2010 г.
520 "Ей и Ес Гео Енерджи" ООД 175155987 Л-272-01 от 04.08.2008 г. производство на електрическа енергия Л-272 от 04.08.2008 г. 35 години
521 "В&ВГД Оранжерии Петрич" ООД 811202228 Л-271-03 от 28.07.2008 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-271 от 28.07.2008 г. 25 години  И1-Л-271 от 12.09.2011 г.  Пр-Л-435 от 27.02.2015 г.
522 "Енерго Трейд" ООД 109060074 Л-270-15 от 28.07.2008 г. търговия с електрическа енергия Л-270 от 28.07.2008 г. 10 години  Пр-Л-270 от 07.06.2010 г.
523 "ЕМУ" АД 835013079 Л-269-15 от 28.07.2008 г. търговия с електрическа енергия Л-269 от 28.07.2008 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
524 "Лукойл Енергия и Газ България" ЕООД 147221330 Л-268-03 от 26.06.2008 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-268 от 26.06.2008 г. 15 години  Л-442 от 30.03.2015 г.
525 "Юлико-Евротрейд" ЕООД Л-267-03 от 26.06.2008 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-267 от 26.06.2008 г. 15 години изтекъл срок на лицензия
526 "Юлико-Евротрейд" ЕООД Л-267-05 от 26.06.2008 г. пренос на топлинна енергия Л-267 от 26.06.2008 г. 15 години изтекъл срок на лицензия
527 "Карловогаз" ООД 160067428 Л-266-08 от 07.05.2008 г. разпределение на природен газ община Карлово Л-266 от 07.05.2008 г. 35 години
528 "Карловогаз" ООД 160067428 Л-266-12 от 07.05.2008 г. обществено снабдяване с природен газ община Карлово Л-266 от 07.05.2008 г. 35 години
529 "ЕН КО ГЕН" АД 117681013 Л-265-03 от 14.04.2008 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-265 от 14.04.2008 г. 20 години О3-Л-265 от 28.11.2011 г.
530 "ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп" ЕАД 175370769 Л-264-15 от 14.04.2008 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" Л-264 от 14.04.2008 г. 10 години И3-Л-264 от 30.05.2017 г. - 10 години, считано от 14.04.2018 г. И1-Л-264 от 10.09.2012 г.; И2-Л-264 от 06.11.2014 г.
531 "Уинд Енерджи 2007" ООД 119671414 Л-263-01 от 17.03.2008 г. производство на електрическа енергия Л-263 от 17.03.2008 г. 25 години Пр-Л-263 от 18.05.2015 г.
532 "Костенец ХХИ" АД 832064969 Л-262-03 от 10.03.2008 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-262 от 10.03.2008 г. 20 години  И1-Л-262 от 08.03.2010 г.; И2-Л-262 от 26.07.2010 г.
533 "Полимери" АД 813143369 Л-261-03 от 10.03.2008 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-261 от 10.03.2008 г. 20 години И2-Л-261 от 01.03.2010 г. Пр-Л-261 от 08.03.2019 г.
534 "Елмиб България" АД 175199250 Л-260-15 от 10.03.2008 г. търговия с електрическа енергия Л-260 от 10.03.2008 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
535 "София Уинд Парк" АД 175271013 Л-259-01 от 04.02.2008 г. производство на електрическа енергия Л-259 от 04.02.2008 г. 35 години
536 "Болкан Солар" АД 121429370 Л-258-01 от 04.02.2008г. производство на електрическа енергия Л-258 от 04.02.2008г. 35 години
537 "Еспада" с.р.о. 27129136 Л-257-15 от 04.02.2008 г. търговия с електрическа енергия Л-257 от 04.02.2008 г. 10 години Пр-Л-257 от 29.03.2018 г.
538 "Фербунд-Оустриан Пауър Трейдинг" АД FN173735v Л-256-15 от 04.02.2008 г. търговия с електрическа енергия Л-256 от 04.02.2008 г. 10 години Пр-Л-256 от 28.01.2013 г.
539 "Ес Ем Кей Енерджи" АД 175188745 Л-255-15 от 04.02.2008 г. търговия с електрическа енергия Л-255 от 04.02.2008 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
540 "Трансгаз Енд Трейд" АД 128617357 Л-254-08 от 14.01.2008 г. разпределение на природен газ община Стралджа Л-254 от 14.01.2008 г. 35 години О2-Л-254 от 26.04.2012 г.
541 "Трансгаз Енд Трейд" АД 128617357 Л-254-12 от 14.01.2008 г. снабдяване с природен газ община Стралджа Л-254 от 14.01.2008 г. 35 години О2-Л-254 от 26.04.2012 г.
542 "ХСЕ България" ЕООД 175381114 Л-253-15 от 07.01.2008 г. търговия с електрическа енергия Л-253 от 07.01.2008 г. 10 години Пр-Л-253 от 08.07.2013 г.
543 "Елба Енерджи" АД 110570747 Л-252-15 от 07.01.2008 г. търговия с електрическа енергия Л-252 от 07.01.2008 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
544 „Петромакс Пауър” ООД/"НЕКСТ ПАУЪР" ООД 118583038 Л-251-03 от 20.12.2007 г. производство на топлинна и електрическа енергия Л-251 от 20.12.2007 г. 20 години И1-Л-251 от 01.06.2009 г.; И2-Л-251 от 02.08.2010 г.
545 "Енерджи съплай" ЕООД 175392783 Л-250-15 от 20.12.2007 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“ Л-250 от 20.12.2007 г. 10 години И3-Л-250 от 05.09.2017 г. - 10 години, считано от 20.12.2017 г. И1-Л-250 от 01.10.2012 г.; И2-Л-250 от 09.12.2013 г.
546 "ТЕЦ"Марица-Изток 2" ЕАД 123531939 Л-249-15 от 10.12.2007 г. търговия с електрическа енергия Л-249 от 10.12.2007 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
547 "Еолика България" АД/ "МЕТ Суворово Уинд Парк" ЕАД/"МЕТ Суворово Уинд Парк" ЕООД 131282303/20740 Л-248-01 от 05.11.2007 г. производство на електрическа енергия Л-248 от 05.11.2007 г. 25 години Р-137 от 06.06.2011 г.
548 "Сигаз" АД 118572248 Л-247-08 от 12.09.2007 г. разпределение на природен газ Л-247 от 12.09.2007 г. 35 години Р-137 от 06.06.2011 г.
549 "Сигаз" АД 118572248 Л-247-12 от 12.09.2007 г. обществено снабдяване с природен газ община Силистра Л-247 от 12.09.2007 г. 35 години
550 "Ател България" ЕООД/"АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ" ЕООД 175055588 Л-246-15 от 12.09.2007 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" Л-246 от 12.09.2007 г. 10 години И1-Л-246 от 15.12.2015 г. Л-492 от 05.09.2017  г.
551 "Евро Пауър" АД/"Пауър Лоджистикс" ЕАД 175227641 Л-245-15 от 12.09.2007 г. търговия с електрическа енергия Л-245 от 12.09.2007 г. 10 години Пр-Л-245 от 23.02.2015 г.
552 "Е 3" ООД 175224159 Л-244-15 от 12.09.2007 г. търговия с електрическа енергия Л-244 от 12.09.2007 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
553 "Мега Ел" ЕООД 130638700 Л-243-15 от 20.08.2007 г. търговия с електрическа енергия Л-243 от 20.08.2007 г. 10 години Пр-Л-243 от 21.05.2012 г.
554 "Еко-Елда България" ЕАД 130948987 Л-242-15 от 14.08.2007 г. търговия с електрическа енергия Л-242 от 14.08.2007 г. 10 години Пр-Л-242 от 23.07.2012 г.
555 "Трен" ЕООД 175297965 Л-241-15 от 14.08.2007 г. търговия с електрическа енергия Л-241 от 14.08.2007 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
556 "Болкан Енерджи" АД 130160346 Л-240-01 от 06.08.2007 г. производство на електрическа енергия Л-240 от 06.08.2007 г. 35 години
557 "Буленерджи" ЕАД 112652538 Л-239-15 от 06.08.2007 г. търговия с електрическа енергия Л-239 от 06.08.2007 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
558 "Енергетика-ЛД" ООД 130565615 Л-238-15 от 06.08.2007 г. търговия с електрическа енергия Л-238 от 06.08.2007 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
559 "Енерджи Еко Трейд" АД 175164363 Л-237-15 от 06.08.2007 г. търговия с електрическа енергия Л-237 от 06.08.2007 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
560 "ЕГЛ България" ЕАД/"Акспо България" ЕАД/Акспо България Сървисис ЕАД/"Акспо България" ЕАД 175156562 Л-236-15 от 23.07.2007 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ Л-236 от 23.07.2007 г. 10 години И1-Л-236 от 15.09.2016 г. - 10 години, считано от 23.07.2017 г. И2-Л-236 от 17.05.2018 г.
561 "Консорциум Варна Про Енерджи"ООД 148100723 Л-235-08 от 23.07.2007 г. разпределение на природен газ община Балчик Л-235 от 23.07.2007 г. 35 години Л-541 от 05.08.2021 г.
562 "Консорциум Варна Про Енерджи"ООД 148100723 Л-235-12 от 23.07.2007 г. обществено снабдяване с природен газ община Балчик Л-235 от 23.07.2007 г. 35 години Л-541 от 05.08.2021 г.
563 „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин” ЕООД 175005806 Л-234-08 от 09.07.2007 г. разпределение на природен газ община Елин Пелин ТПрГ-6 от 09.07.2007 г. 35 години Пр-Л-234 от 19.09.2011 г.
564 „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин” ЕООД 175005806 Л-234-12 от 09.07.2007 г. обществено снабдяване с природен газ община Елин Пелин ТПрГ-6 от 09.07.2007 г. 35 години И1-Л-234 от 27.04.2009 г.
565 "ЕЛКОНТРОЛ" ООД 130178629 Л-233-15 от 09.07.2007 г. търговия с електрическа енергия Л-233 от 09.07.2007 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
566 "КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ" АД 175279255 Л-232-15 от 09.07.2007 г. търговия с електрическа енергия Л-232 от 09.07.2007 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
567 "БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ" АД 175240786 Л-231-15 от 18.06.2007 г. търговия с електрическа енергия Л-231 от 18.06.2007 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
568 "Национална електрическа компания" ЕАД 000649348 Л-230-15 от 04.06.2007 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" Л-230 от 04.06.2007 г. 10 години И2-Л-230 от 15.09.2016 г. - 10 години, считано от 04.07.2017 г. И1-Л-230 от 18.08.2014 г. 
569 "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД/"Електрохолд Продажби" АД 175133827 Л-229-15 от 17.05.2007 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ Л-229 от 17.05.2007 г. 10 години И2-Л-229 от 01.09.2016 г. - 10 години, считано от 17.05.2017 г. И1-Л-229 от 16.02.2016 г.
570 "ЕСП Златни пясъци" ООД 148075985 Л-228-11 от 26.04.2007 г. обществено снабдяване с електрическа енергия к.к. Златни пясъци Л-228 от 26.04.2007 г. до 13.08.2039г. И1-Л-228 от 16.12.2013 г.  дейността е снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител
571 "Овергаз Инк." АД 40845618 Л-227-08 от 23.04.2007 г. разпределение на природен газ общини Банско,Разлог ТПрГ-3 от 23.04.2007 г. 35 години И1-Л-227 от 20.08.2007 г. (отменено с решение №Пр-Л-227 от 23.02.2009 г.)  Пр-Л-227 от 23.02.2009 г.
572 "Овергаз Инк." АД 40845618 Л-227-12 от 23.04.2007 г. обществено снабдяване с природен газ общини Банско, Разлог ТПрГ-3 от 23.04.2007 г. 35 години И1-Л-227 от 20.08.2007 г. (отменено с Решение №Пр-Л-227 от 23.02.2009 г.) Пр-Л-227 от 23.02.2009 г.
573 "Хидроенергострой" ООД 130014423 Л-226-01 от 23.04.2007 г. производство на електрическа енергия Л-226 от 23.04.2007 г. 20 години Л-350 от 31.01.2011 г.
574 "Джи Пи Енерджи" ЕООД 131487817 Л-225-15 от 29.03.2007 г. търговия с елелектрическа енергия Л-225 от 29.03.2007 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
575 "Петрол Сторидж" ЕООД/"Ню-Ко Загора" ЕООД 130535586 Л-224-01 от 29.03.2007 г. производство на електрическа енергия Л-224 от 29.03.2007 г. 15 години И1-Л-224 от 09.07.2007 г.  Л-428 от 03.11.2014 г.
576 "Овергаз Инк." АД/"Дунавгаз" АД /"Дунавгаз" ЕАД/"Овергаз Север" ЕАД 040845618/17525 Л-223-08 от 08.03.2007 г. разпределение на природен газ обособена територия „Дунав” и общините Русе, Горна Оряховица, Велико Търново, Лясковец, Попово, Разград, Исперих, Ловеч, Павликени и Левски, издадени на „Овергаз Север” ЕАД Р-047 от 29.11.2006 г. 34 години И1-Л-223 от 26.03.2007 г.; И2-Л-223 от 14.01.2008 г. Л-438 от 30.03.2015 г.
577 "Овергаз Инк." АД/"Дунавгаз" АД /"Дунавгаз" ЕАД/"Овергаз Север" ЕАД 040845618/17525 Л-223-12 от 08.03.2007 г. обществено снабдяване с природен газ обособена територия „Дунав” и общините Русе, Горна Оряховица, Велико Търново, Лясковец, Попово, Разград, Исперих, Ловеч, Павликени и Левски, издадени на „Овергаз Север” ЕАД Р-047 от 29.11.2006г. 34 години И1-Л-223 от 26.03.2007 г.; И2-Л-223 от 14.01.2008 г. И2-Л-223 от 27.04.2009 г.
578 "ГЕРРАД" АД 117634832 Л-222-03 от 22.01.2007 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-222 от 22.01.2007 г. 25 години
579 "ГЕРРАД" АД 117634832 Л-222-05 от 22.01.2007 г. пренос на топлинна енергия Л-222 от 22.01.2007 г. 25 години
580 "Национална електрическа компания" ЕАД/ "Електроенергиен състемен оператор" ЕАД 000649348; 1752 Л-221-17 от 28.12.2006 г. управление на електроенергийна система Л-221 от 28.12.2006 г. до 17.12.2039 г. И1-Л-221-17 от 29.09.2008 г. Р-205 от 18.12.2013 г. 
581 "ОЕТ-Обединени енергийни търговци" ООД 123729929 Л-220-15 от 22.12.2006 г. търговия с електрическа енергия Л-220 от 22.12.2006 г. 10 години И1-Л-220 от 25.06.2012 г. изтекъл срок на лицензия
582 "Енергийна финансова група" АД 131332101 Л-219-15 от 18.12.2006 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" Л-219 от 18.12.2006 г. 10 години  И3-Л-219 от 20.04.2016 г. - 10 години, считано от 18.12.2016 г.  И1-Л-219 от 25.06.2012 г.; И2-Л-219 от 07.07.2014 г. Пр-Л-219 от 18.02.2021 г.
583 "Аркадия сървис" ООД/"Аркадия сървис" АД 200284093 Л-218-15 от 18.12.2006 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на координатор на стандартна балансираща група и координатор на комбинирана балансираща група Л-218 от 18.12.2006 г. 10 години И3-Л-218 от 20.04.2016 г. - 10 години, считано от 18.12.2016 г. И1-Л-218-15 от 17.11.2008 г.; И2-Л-218 от 07.07.2014 г.
584 "Вивид Пауър" АД 175169524 Л-217-15 от 18.12.2006 г. търговия с електрическа енергия Л-217 от 18.12.2006 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
585 "АЕЦ - Козлодуй" ЕАД 106513772 Л-216-15 от 18.12.2006 г. търговия с електрическа енергия Л-216 от 18.12.2006 г. 10 години И1-Л-216 от 16.12.2016 г. - 10 години, считано от 18.12.2016 г.
586 "Промишлено газоснабдяване" ООД 109577844 Л-215-08 от 11.12.2006 г. разпределение на природен газ Сливен ТПрГ-8 от 11.12.2006г. 35 години Л-432 от 16.02.2015 г. 
587 "Промишлено газоснабдяване" ООД 109577844 Л-215-12 от 11.12.2006 г. обществено снабдяване с природен газ Сливен ТПрГ-8 от 11.12.2006г. 35 години Л-432 от 16.02.2015 г. 
588 "Булгаргаз" ЕАД 175203485 Л-214-14 от 29.11.2006 г. обществена доставка на природен газ Р-046 от 29.11.2006 г. 35 години
589 "Булгартрансгаз" ЕАД 175203478 Л-214-06 от 29.11.2006 г. транзитен пренос на природен газ/пренос на природен газ Р-046 от 29.11.2006 г. 35 години И1-Л-214 от 03.06.2013 г. отпаднала дейност "транзитен пренос на природен газ", считано от 17.07.2012 г. по силата на закона
590 "Булгартрансгаз" ЕАД 175203478 Л-214-10 от 29.11.2006 г. съхранение на природен газ Р-046 от 29.11.2006 г. 35 години
591 "Мини Марица Изток" ЕАД 833017552 Л-213-15 от 20.11.2006 г. търговия с електрическа енергия Л-213 от 20.11.2006 г. 10 години Л-480 от 20.11.2016 г.
592 "Щаткрафт Саут Ийст Юръп" ЕООД 175088271 Л-212-15 от 20.11.2006 г. търговия с електрическа енергия Л-212 от 20.11.2006 г. 10 години ПР-Л-212 от 03.02.2016 г.
593 "Костинбродгаз" ООД 131321489 Л-211-08 от 25.09.2006 г. разпределение на природен газ община Костинброд, Сливница ТПрГ- 4 от 04.07.2006 г. 35 години И2-Л-211 от 11.03.2020 г.
594 "Костинбродгаз" ООД 131321489 Л-211-12 от 25.09.2006 г. обществено снабдяване с природен газ община Костинброд ТПрГ- 4 от 04.07.2006 г. 35 години И1-Л-211 от 27.04.2009 г.
595 "Рила газ" АД 175089163 Л-210-08 от 25.09.2006 г. разпределение на природен газ регион "Запад" ТПрГ-3 от 13.04.2006 г./Л-210 от 25.09.2006 г. 35 години Л-462 от 18.03.2016 г.
596 "Рила газ" АД 175089163 Л-210-12 от 25.09.2006 г. обществено снабдяване с природен газ регион "Запад" ТПрГ-3 от 13.04.2006 г./Л-210 от 25.09.2006 г. 35 години И1-Л-210 от 27.04.2009 г. 
597 "Ситигаз България" ЕАД/"Ситигаз България" АД 131285259 Л-209-08 от 25.09.2006 г. разпределение на природен газ регион "Тракия", общини Кърджали, Велинград, Павел Баня, Гурково, Твърдица, Брацигово ТПрГ-26 от 20.09.2005 г./Л-209 от 03.10.2006 г. 35 години И1-Л-209 от 29.11.2006 г.; И3-Л-209 от 25.05.2009 г.; И3-Л-209 от 29.03.2010 г.; И4-Л-209 от 01.08.2011 г.; И5-Л-209 от 03.06.2013 г.; И6-Л-209 от 20.04.2015 г.
598 "Ситигаз България" ЕАД/"Ситигаз България" АД 131285259 Л-209-12 от 25.09.2006 г. обществено снабдяване с природен газ регион "Тракия" ТПрГ-26 от 20.09.2005 г./Л-209 от 03.10.2006 г. 35 години И1-Л-209 от 29.11.2006 г. И2-Л-209 от 27.04.2009 г.
599 "Бул Еко Енергия" ООД 131005110 Л-208-05 от 25.09.2006 г. пренос на топлинна енергия Л-208 от 25.09.2006 г. 15 години Р-207 от 06.01.2014 г.
600 "Захар" ЕАД 123724063 Л-207-03 от 31.08.2006 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-207 от 31.08.2006 г. 10 години Л-312 от 23.11.2009 г.
601 "ТЕЦ "МАРИЦА 3" АД 126526421 Л-206-15 от 31.08.2006 г. търговия с електрическа енергия Л-206 от 31.08.2006 г. 10 години И1-Л-206 от 10.02.2016 г. - 10 години, считано от 31.08.2016 г.
602 "Калиакра Уинд Пауър" АД 131562771 Л-205-01 от 13.07.2006 г. производство на електрическа енергия Л-205 от 13.07.2006 г. 20 години И2-Л-205 от 12.10.2016 г. - 10 години, считано от 13.07.2016 г. И1-Л-205-01 от 04.08.2008 г.
603 "Болкан Ютилитис" АД 124607604 Л-204-15 от 29.05.2006 г. търговия с електрическа енергия Л-204 от 29.05.2006 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
604 "Транс Евроенерджи" АД 131399235 Л-203-15 от 03.04.2006 г. търговия с електрическа енергия Л-203 от 03.04.2006 г. 10 години Пр-Л-203 от 13.07.2017 г.
605 “Енерджи Партнърс” АД/"Вивид Трейд" ЕАД/„ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД 131577969 Л-202-15 от 27.02.2006 г. търговия с електрическа енергия Л-203 от 03.04.2006 г. 10 години И3-Л-202 от 21.06.2016 г. - 10 години, считано от 03.04.2016 г. И1-Л-202 от 22.07.2009 г.; И2-Л-202 от 20.04.2011 г.
606 "Енемона Ютилитис" ЕАД/"Енемона Ютилитис" АД 106609315 Л-201-15 от 27.02.2006 г. търговия с електрическа енергия Л-201 от 27.02.2006 г. 10 години И1-Л-201 от 21.11.2011 г.; И2-Л-201 от 09.07.2012 г. изтекъл срок на лицензия
607 "Е.ОН Сейлс енд Трейдинг България" ЕООД/"Е.ОН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ" ЕООД 131484582 Л-200-15 от 27.02.2006 г. търговия с електрическа енергия Л-200 от 27.02.2006 г. 10 години  ПР-Л-200 от 14.05.2012 г. 
608 "Е.ОН България Трейдинг" ЕООД/"Енерго-Про Енергийни Услуги" ЕООД 131512672 Л-199-15 от 27.02.2006 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и на "координатор на комбинирана балансираща група" Л-199 от 27.02.2006 г. 10 години И4-Л-199 от 23.07.2015 г. - 10 години, считано от 21.07.2021 г. И1-Л-19 от 09.07.2012 г.; И2-Л-199 от 08.10.2012 г.; И3-Л-199 от 06.11.2014 г. Р-302 от 05.12.2019 г.
609 "БУЛ ЕКО ЕНЕРГИЯ" ООД 131005110 Л-198-02 от 27.02.2006 г. производство на топлинна енергия Л-198 от 27.02.2006 г. 15 години Р-207 от 06.01.2014 г.
610 "Правецгаз 1" АД 131534523 Л-197-08 от 24.01.2006 г. разпределение на природен газ община Правец Л-197 от 24.01.2006 г. 15 години И2-Л-197 от 17.12.2020 г. - 20 години, считано от 24.01.2021 г.
611 "Правецгаз 1" АД 131534523 Л-197-12 от 24.01.2006 г. обществено снабдяване с природен газ община Правец Л-197 от 24.01.2006 г. 15 години И1-Л-197 от 27.04.2009 г
612 "Пи Си Си Енергия" ЕООД 131425769 Л-196-15 от 12.12.2005 г. търговия с електрическа енергия Л-196 от 12.12.2005 г. 5 години И1-Л-196 от 31.05.2010 г. - 10 години, считано от 12.12.2010 г. Пр-Л-196 от 23.07.2014 г.
613 "Енерджи Трейдинг" АД 115908380 Л-195-15 от 02.12.2005 г. търговия с електрическа енергия Л-195 от 02.12.2005 г. 10 години изтекъл срок на лицензия изтекъл срок на лицензия
614 "Топлофициране ВР" АД/ "Енерджи Маркет" АД 131200181 Л-194-15 от 28.11.2005 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на координатор на стандартна балансираща група и координатор на комбинирана балансираща група Л-194-15 от 28.11.2005 г. 10 години И4-Л-194 от 23.07.2015 г. - 10 години, считано от 28.05.2015 г. И1-Л-194 от 2006 г.; И2-Л-194 от 09.07.2012 г.; И3-Л-194 от 01.07.2014 г.
615 "Овергаз Инк." АД 40845618 Л-193-08 от 14.09.2005 г. разпределение на природен газ регион "Дунав" ТПрГ-25 от 14.09.2005 г. 35 години Р-047 от 29.11.2006 г.
616 "Овергаз Инк." АД 40845618 Л-193-12 от 14.09.2005 г. обществено снабдяване с природен газ регион "Дунав" ТПрГ-25 от 14.09.2005 г. 35 години Р-047 от 29.11.2006г.
617 "АЛБУС-РБ" ЕООД 131048745 Л-192-15 от 01.09.2005 г. търговия с електрическа енергия Л-192 от 01.09.2005 г. 10 години Пр-Л-192 от 27.05.2013 г.
618 "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД/"Електрохолд Трейд" ЕАД 113570147 Л-191-15 от 04.07.2005 г. търговия с електрическа енергия с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" Л-191 от 04.07.2005 г. 10 години И3-Л-191 от 06.10.2014 г. - 10 години, считано от 04.07.2015 г.  И1-Л-191 от 09.07.2012 г.; И2-Л-191 от 06.10.2014 г.
619 "ЕЙ и ЕС – 3С Марица Изток 1" ЕООД 123533834 Л-190-01 от 04.07.2005 г. производство на електрическа енергия Л-190 от 04.07.2005 г. 35 години И1-Л-190 от 02.06.2011 г.
620 Газоснабдяване Бургас" ЕАД/ "Бургасгаз" ЕАД /"Овергаз Изток" АД 102170333 Л-189-08 от 03.06.2005 г. разпределение на природен газ общини Бургас, Ямбол, Нова Загора, Стара Загора, Нови Пазар, община Варна, с изключение на кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово, Л-189 от 03.06.2005 г. 35 години И1-Л-189 от 14.05.2007 г.; Р-093 от 06.10.2008 г.; И3-Л-189/18.01.2010 г. Л-438 от 30.03.2015 г.
621 Газоснабдяване Бургас" ЕАД/ "Бургасгаз" ЕАД /"Овергаз Изток" АД 102170333 Л-189-12 от 03.06.2005 г. обществено снабдяване с природен газ общини Бургас, Ямбол, Нова Загора, Стара Загора Л-189 от 03.06.2005 г. 35 години И1-Л-189 от 14.05.2007 г.; Р-093 от 06.10.2008 г. И2-Л-189 от 27.04.2009 г. 
622 "Енергоконсулт" АД 831587870 Л-187-05 от 27.04.2005 г. пренос на топлинна енергия Пр-Л-187 от 20.11.2006 г.
623 "ЕФТ България" ЕАД 131340824 Л-186-15 от 21.03.2005 г. търговия с електрическа енергия Л-186 от 21.03.2005 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
624 "Кнежа газ" ООД 106063695 Л-185-08 от 14.03.2005 г. разпределение на природен газ община Кнежа Л-185 от 14.03.2005 г. 15 години И2-Л-143 от 21.06.2019 г. - 22 години, считано от 14.03.2020 г.
625 "Кнежа газ" ООД 106063695 Л-185-12 от 14.03.2005 г. обществено снабдяване с природен газ община Кнежа Л-185 от 14.03.2005 г. 15 години И1-Л-185 от 27.04.2009 г.
626 "Софиягаз" ЕАД/„Овергаз Мрежи” АД 130533432 Л-184-08 от 17.12.2004 г. разпределение на природен газ общини София (в т. ч. СОР Банкя), Божурище Л-184 от 17.12.2004 г. 9 години И1-Л-184 от 11.09.2006 г. - 35 години, считано то 17.12.2004 г. И1-Л-184 от 11.09.2006 г.; И3-Л-184 от 29.06.2009 г.
627 "Софиягаз" ЕАД/„Овергаз Мрежи” АД 130533432 Л-184-12 от 17.12.2004 г. обществено снабдяване с природен газ общини София (в т. ч. СОР Банкя) Л-184 от 17.12.2004 г. 9 години И1-Л-184 от 11.09.2006 г. - 35 години, считано от 17.12.2004 г. И1-Л-184 от 11.09.2006 г. И2-Л-184 от 27.04.2009 г.
628 "Добруджа газ" АД 834056298 Л-183-08 от 17.12.2004 г. разпределение на природен газ община Генерал Тошево Л-183 от 17.12.2004 г. 9 години И2-Л-183 от 29.11.2010 г. - 20 години, считано от 17.12.2009 г.
629 "Добруджа газ" АД 834056298 Л-183-12 от 17.12.2004 г. обществено снабдяване с природен газ община Генерал Тошево Л-183 от 17.12.2004 г. 9 години И1-Л-183 от 27.04.2009 г. 
630 "Газоснабдяване Русе" ЕАД 117110281 Л-182-08 от 17.12.2004 г. разпределение на природен газ община Русе Л-182 от 17.12.2004 г. 9 години И2-Л-223 от 14.01.2008 г.
631 "Газоснабдяване Русе" ЕАД 117110281 Л-182-12 от 17.12.2004 г. обществено снабдяване с природен газ община Русе Л-182 от 17.12.2004 г. 9 години И2-Л-223 от 14.01.2008 г.
632 "Варнагаз" АД 103140058 Л-181-08 от 17.12.2004 г. разпределение на природен газ община Варна Л-181 от 17.12.2004 г. 9 години И1-Л-181 от 25.02.2008 г. - 30 години, считано от 17.12.2009 г. И3-Л-189 от 18.01.2010 г.
633 "Варнагаз" АД 103140058 Л-181-12 от 17.12.2004 г. обществено снабдяване с природен газ община Варна Л-181 от 17.12.2004 г. 9 години И1-Л-181 от 25.02.2008 г. - 30 години, считано от 17.12.2009 г. И2-Л-181 от 27.04.2009 г. 
634 "Газоснабдяване-Разград" АД 116020653 Л-180-08 от 17.12.2004 г. разпределение на природен газ община Исперих Л-180 от 17.12.2004 г. 7 години И2-Л-223 от 14.01.2008 г. 
635 "Газоснабдяване-Разград" АД 116020653 Л-180-12 от 17.12.2004 г. обществено снабдяване с природен газ община Исперих Л-180 от 17.12.2004 г. 7 години И2-Л-223 от 14.01.2008 г. 
636 "Балкангаз 2000" АД 130203228 Л-179-08 от 17.12.2004 г. разпределение на природен газ община Ботевград Л-179 от 17.12.2004 г. 7 години И1-Л-179 от 13.12.2010 г. - 32 години, считано от 17.12.2004 г.
637 "Балкангаз 2000" АД 130203228 Л-179-12 от 17.12.2004 г. обществено снабдяване с природен газ община Ботевград Л-179 от 17.12.2004 г. 7 години И1-Л-179 от 27.04.2009 г. 
638 "Ловечгаз 96" АД 110006166 Л-178-08 от 17.12.2004 г. разпределение на природен газ община Ловеч Л-178 от 17.12.2004 г. 7 години И2-Л-223 от 14.01.2008 г. 
639 "Ловечгаз 96" АД 110006166 Л-178-12 от 17.12.2004 г. обществено снабдяване с природен газ община Ловеч Л-178 от 17.12.2004 г. 7 години И2-Л-223 от 14.01.2008 г. 
640 "Газоснабдяване Нови Пазар" АД 127053715 Л-177-08 от 17.12.2004 г. разпределение на природен газ община Нови Пазар Л-177 от 17.12.2004 г. 7 години И1-Л-177 от 11.02.2008 г. - 35 години, считано от 17.12.2004 г. И3-Л-189 от 18.01.2010 г.
641 "Газоснабдяване Нови Пазар" АД 127053715 Л-177-12 от 17.12.2004 г. обществено снабдяване с природен газ община Нови Пазар Л-177 от 17.12.2004 г. 7 години И1-Л-177 от 11.02.2008 г. - 35 години, считано от 17.12.2004 г. И2-Л-177 от 27.04.2009 г. 
642 "Софиягаз" ЕАД 130533432 Л-176-08 от 17.12.2004 г. разпределение на природен газ община Божурище Л-176 от 17.12.2004 г. 18 години И3-Л-184 от 29.06.2009 г.
643 "Софиягаз" ЕАД 130533432 Л-176-12 от 17.12.2004 г. обществено снабдяване с природен газ община Божурище Л-176 от 17.12.2004 г. 18 години И1-Л-176 от 27.04.2009 г.
644 "Газоснабдяване Хасково" АД 126098892 Л-175-08 от 17.12.2004 г. разпределение на природен газ община Хасково Л-175 от 17.12.2004 г. 2 години Пр-Л-175 от 30.05.2005 г.
645 "Газоснабдяване Хасково" АД 126098892 Л-175-12 от 17.12.2004 г. обществено снабдяване с природен газ община Хасково Л-175 от 17.12.2004 г. 2 години Пр-Л-175 от 30.05.2005 г.
646 "Комекес" АД 030400185 Л-174-08 от 17.12.2004 г. разпределение на природен газ община Самоков Л-174 от 17.12.2004 г. 7 години  И1-Л-174 от 21.04.2008 г. - 35 години, считано от 17.12.2004 г.
647 "Комекес" АД 030400185 Л-174-12 от 17.12.2004 г. обществено снабдяване с природен газ община Самоков Л-174 от 17.12.2004 г. 7 години  И1-Л-174 от 21.04.2008 г. - 35 години, считано от 17.12.2004 г. И2-Л-174 от 27.04.2009 г.
648 "Софиягаз" ЕАД 130533432 Л-173-08 от 17.12.2004 г. разпределение на природен газ СОР Банкя Л-173 от 17.12.2004 г. 8 години И1-Л-184 от 11.09.2006 г.
649 "Софиягаз" ЕАД 130533432 Л-173-12 от 17.12.2004 г. обществено снабдяване с природен газ СОР Банкя Л-173 от 17.12.2004 г. 8 години И1-Л-184 от 11.09.2006 г.
650 Севлиевогаз 2000" АД 107063552 Л-172-08 от 17.12.2004 г. разпределение на природен газ община Севлиево Л-172 от 17.12.2004 г. 16 години И2-Л-172 от 12.12.2019 г. - 19 години, считано от 17.12.2020 г.
651 Севлиевогаз 2000" АД 107063552 Л-172-12 от 17.12.2004 г. обществено снабдяване с природен газ община Севлиево Л-172 от 17.12.2004 г. 16 години И1-Л-172 от 27.04.2009 г. 
652 "Хебросгаз" АД 112041283 Л-171-08 от 17.12.2004 г. разпределение на природен газ общини Пещера, Пазаджик Л-171 от 17.12.2004 г. 16 години И1-Л-171 от 11.02.2008 г.  И2-Л-164 от 15.12.2008 г.
653 "Хебросгаз" АД 112041283 Л-171-12 от 17.12.2004 г. обществено снабдяване с природен газ общини Пещера, Пазаджик Л-171 от 17.12.2004 г. 16 години И1-Л-171 от 11.02.2008 г.  И2-Л-164 от 15.12.2008 г.
654 "Кожухгаз" АД 101099730 Л-170-08 от 17.12.2004 г. разпределение на природен газ община Петрич Л-170 от 17.12.2004 г. 16 години И4-Л-163 от 31.08.2009г.
655 "Кожухгаз" АД 101099730 Л-170-12 от 17.12.2004 г. обществено снабдяване с природен газ община Петрич Л-170 от 17.12.2004 г. 16 години И1-Л-170 от 27.04.2009 г.
656 "Газоснабдяване Разград" АД 116020653 Л-169-08 от 17.12.2004 г. разпределение на природен газ община Разград Л-169 от 17.12.2004 г. 7 години И2-Л-223 от 14.01.2008 г.
657 "Газоснабдяване Разград" АД 116020653 Л-169-12 от 17.12.2004 г. обществено снабдяване с природен газ община Разград Л-169 от 17.12.2004 г. 7 години И2-Л-223 от 14.01.2008 г.
658 "Газоснабдяване Стара Загора" ООД 123751612 Л-168-08 от 17.12.2004 г. разпределение на природен газ община Стара Загора Л-168 от 17.12.2004 г. 7 години И1-Л-168 от 25.02.2008 г. - 35 години, считано от 17.12.2004 г. Р-093 от 06.10.2008 г. 
659 "Газоснабдяване Стара Загора" ООД 123751612 Л-168-12 от 17.12.2004 г. обществено снабдяване с природен газ община Стара Загора Л-168 от 17.12.2004 г. 7 години И1-Л-168 от 25.02.2008 г. - 35 години, считано от 17.12.2004 г. Р-093 от 06.10.2008 г. 
660 "Газоснабдяване Първомай" АД 040429420 Л-167-08 от 17.12.2004 г. разпределение на природен газ община Първомай Л-167 от 17.12.2004 г. 7 години И2-Л-164 от 15.12.2008 г. 
661 "Газоснабдяване Първомай" АД 040429420 Л-167-12 от 17.12.2004 г. обществено снабдяване с природен газ община Първомай Л-167 от 17.12.2004 г. 7 години И2-Л-164 от 15.12.2008 г. 
662 "Плевенгаз" ЕАД 114087258 Л-166-08 от 17.12.2004 г. разпределение на природен газ община Левски Л-166 от 17.12.2004 г. 16 години И2-Л-223 от 14.01.2008 г.
663 "Плевенгаз" ЕАД 114087258 Л-166-12 от 17.12.2004 г. обществено снабдяване с природен газ община Левски Л-166 от 17.12.2004 г. 16 години И2-Л-223 от 14.01.2008 г.
664 "Хебросгаз" АД 112041283 Л-165-08 от 17.12.2004 г. разпределение на природен газ община Пазарджик Л-165 от 17.12.2004 г. 7 години И1-Л-171 от 11.02.2008 г.
665 "Хебросгаз" АД 112041283 Л-165-12 от 17.12.2004 г. обществено снабдяване с природен газ община Пазарджик Л-165 от 17.12.2004 г. 7 години И1-Л-171 от 11.02.2008 г.
666 "Газоснабдяване Асеновград" АД/"Овергаз Юг" АД 115153647 Л-164-08 от 17.12.2004 г. разпределение на природен газ общини Асеновград, Пещера, Първомай, Пазарджик Л-164 от 17.12.2004 г. 7 години И1-Л-164 от 11.02.2008 г. - 35 години, считано от 17.12.2004 г. И2-Л-164 от 15.12.2008 г.  Л-438 от 30.03.2015 г.
667 "Газоснабдяване Асеновград" АД/"Овергаз Юг" АД 115153647 Л-164-12 от 17.12.2004 г. обществено снабдяване с природен газ общини Асеновград, Пещера, Първомай, Пазарджик Л-164 от 17.12.2004 г. 7 години И1-Л-164 от 11.02.2008 г. - 35 години, считано от 17.12.2004 г. И2-Л-164 от 15.12.2008 г.  И3-Л-164 от 27.04.2009 г.
668 "Велбъждгаз" АД/"Овергаз Запад" АД 109010858 Л-163-08 от 17.12.2004 г. разпределение на природен газ общини Кюстендил, Петрич, Монтана, Мездра, Банско, Разлог Л-163 от 17.12.2004 г. 7 години И1-Л-163 от 11.02.2008 г. - 35 години, считано от 17.12.2004 г. И3-Л-163 от 15.06.2009 г.; И4-Л-163 от 31.08.2009 г.; И5-Л-163 от 07.12.2009 г. Л-438 от 30.03.2015 г.
669 "Велбъждгаз" АД/"Овергаз Запад" АД 109010858 Л-163-12 от 17.12.2004 г. обществено снабдяване с природен газ община Кюстендил Л-163 от 17.12.2004 г. 7 години И1-Л-163 от 11.02.2008 г. - 35 години, считано от 17.12.2004 г. И2-Л-163 от 27.04.2009 г. 
670 "Газоснабдяване Нова Загора" АД 829013982 Л-162-08 от 17.12.2004 г. разпределение на природен газ община Нова Загора Л-162 от 17.12.2004 г. 7 години И1-Л-162 от 11.02.2008 г. - 35 години, считано от 17.12.2004 г. Р-093 от 06.10.2008 г. 
671 "Газоснабдяване Нова Загора" АД 829013982 Л-162-12 от 17.12.2004 г. обществено снабдяване с природен газ община Нова Загора Л-162 от 17.12.2004 г. 7 години И1-Л-162 от 11.02.2008 г. - 35 години, считано от 17.12.2004 г. Р-093 от 06.10.2008 г. 
672 "Централ газ" АД 107008239 Л-161-08 от 17.12.2004 г. разпределение на природен газ община Габрово Л-161 от 17.12.2004 г. 7 години О3-Л-161 от 06.10.2010 г.
673 "Централ газ" АД 107008239 Л-161-12 от 17.12.2004 г. обществено снабдяване с природен газ община Габрово Л-161 от 17.12.2004 г. 7 години И1-Л-161 от 27.04.2009 г. 
674 "Газоснабдяване Враца" ЕАД 106069285 Л-160-08 от 17.12.2004 г. разпределение на природен газ община Мездра Л-160 от 17.12.2004 г. 7 години И1-Л-160 от 11.02.2008 г. - 35 години, считано от 17.12.2004 г. И4-Л-163 от 31.08.2009 г.
675 "Газоснабдяване Враца" ЕАД 106069285 Л-160-12 от 17.12.2004 г. обществено снабдяване с природен газ община Мездра Л-160 от 17.12.2004 г. 7 години И1-Л-160 от 11.02.2008 г. - 35 години, считано от 17.12.2004 г. И2-Л-160 от 27.04.2009 г.
676 "Черноморска технологична компания" АД 813101815 Л-159-08 от 17.12.2004 г. разпределение на природен газ община Добрич Л-159 от 17.12.2004 г. 7 години И1-Л-132 от 27.10.2008 г.
677 "Черноморска технологична компания" АД 813101815 Л-159-12 от 17.12.2004 г. обществено снабдяване с природен газ община Добрич Л-159 от 17.12.2004 г. 7 години И1-Л-132 от 27.10.2008 г.
678 "Черноморска технологична компания" АД 813101815 Л-158-08 от 17.12.2004 г. разпределение на природен газ община Търговище Л-158 от 17.12.2004 г. 17 години И3-Л-132 от 27.05.2013 г.
679 "Черноморска технологична компания" АД 813101815 Л-158-12 от 17.12.2004 г. обществено снабдяване с природен газ община Търговище Л-158 от 17.12.2004 г. 17 години И2-Л-158 от 27.04.2009 г. 
680 "Раховецгаз 96" АД 104028514 Л-157-08 от 17.12.2004 г. разпределение на природен газ община Лясковец Л-157 от 17.12.2004 г. 7 години И2-Л-223 от 14.01.2008 г. 
681 "Раховецгаз 96" АД 104028514 Л-157-12 от 17.12.2004 г. обществено снабдяване с природен газ община Лясковец Л-157 от 17.12.2004 г. 7 години И2-Л-223 от 14.01.2008 г. 
682 "Газоснабдяване Попово" АД 125037057 Л-156-08 от 17.12.2004 г. разпределение на природен газ община Попово Л-156 от 17.12.2004 г. 7 години И2-Л-223 от 14.01.2008 г.
683 "Газоснабдяване Попово" АД 125037057 Л-156-12 от 17.12.2004 г. обществено снабдяване с природен газ община Попово Л-156 от 17.12.2004 г. 7 години И2-Л-223 от 14.01.2008 г.
684 "Газинженеринг" ООД 114138293 Л-155-08 от 17.12.2004 г. разпределение на природен газ община Долни Дъбник Л-155 от 17.12.2004 г. 7 години И2-Л-155 от 28.09.2009г. - 35 години, считано от 17.12.2004 г.
685 "Газинженеринг" ООД 114138293 Л-155-12 от 17.12.2004 г. обществено снабдяване с природен газ община Долни Дъбник Л-155 от 17.12.2004 г. 7 години И1-Л-155 от 27.04.2009 г.
686 "Каварна газ" ООД 124058739 Л-154-08 от 17.12.2004 г. разпределение на природен газ общини Каварна, Шабла Л-154 от 17.12.2004 г. 7 години И2-Л-154 от 19.10.2009 г. - 35 години, считано от 17.12.2004 г. И2-Л-154 от 19.10.2009 г. 
687 "Каварна газ" ООД 124058739 Л-154-12 от 17.12.2004 г. обществено снабдяване с природен газ община Каварна Л-154 от 17.12.2004 г. 7 години И1-Л-154 от 27.04.2009 г.
688 "Примагаз" АД 831079085 Л-153-08 от 17.12.2004 г. разпределение на природен газ община Варна- за райони Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово Л-153 от 17.12.2004 г. 6 години И1-Л-153 от 19.11.2007 г. - 32 години, считано от 17.12.2004 г. И3-Л-153 от 18.01.2010 г.
689 "Примагаз" АД 831079085 Л-153-12 от 17.12.2004 г. обществено снабдяване с природен газ община Варна - за райони Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово Л-153 от 17.12.2004 г. 6 години И1-Л-153 от 19.11.2007 г. - 32 години, считано от 17.12.2004 г. И2-Л-153 от 27.04.2009 г. 
690 "Ямболгаз 92" АД 40495655 Л-152-08 от 17.12.2004 г. разпределение на природен газ община Ямбол Л-152 от 17.12.2004 г. 16 години Р-093 от 06.10.2008 г. 
691 "Ямболгаз 92" АД 40495656 Л-152-12 от 17.12.2004 г. обществено снабдяване с природен газ община Ямбол Л-152 от 17.12.2004 г. 16 години Р-093 от 06.10.2008 г. 
692 "Раховецгаз 96" АД 104028514 Л-151-08 от 17.12.2004 г. разпределение на природен газ община Велико Търново Л-151 от 17.12.2004 г. 16 години И2-Л-223 от 14.01.2008 г.
693 "Раховецгаз 96" АД 104028514 Л-151-12 от 17.12.2004 г. обществено снабдяване с природен газ община Велико Търново Л-151 от 17.12.2004 г. 16 години И2-Л-223 от 14.01.2008 г.
694 "Раховецгаз 96" АД 104028514 Л-150-08 от 17.12.2004 г. разпределение на природен газ община Горна Оряховица Л-150 от 17.12.2004 г. 16 години И2-Л-223 от 14.01.2008 г.
695 "Раховецгаз 96" АД 104028514 Л-150-12 от 17.12.2004 г. обществено снабдяване с природен газ община Горна Оряховица Л-150 от 17.12.2004 г. 16 години И2-Л-223 от 14.01.2008 г.
696 "Павгаз" АД 104050418 Л-149-08 от 17.12.2004 г. разпределение на природен газ община Павликени Л-149 от 17.12.2004 г. 16 години И2-Л-223 от 14.01.2008 г.
697 "Павгаз" АД 104050418 Л-149-12 от 17.12.2004 г. обществено снабдяване с природен газ община Павликени Л-149 от 17.12.2004 г. 16 години И2-Л-223 от 14.01.2008 г.
698 "Монтанагаз" АД 821162682 Л-148-08 от 17.12.2004 г. разпределение на природен газ община Монтана Л-148 от 17.12.2004 г. 16 години И1-Л-148-08 от 01.03.2005 г. И4-Л-163 от 31.08.2009 г.
699 "Монтанагаз" АД 821162682 Л-148-12 от 17.12.2004 г. обществено снабдяване с природен газ община Монтана Л-148 от 17.12.2004 г. 16 години И2-Л-148 от 27.04.2009 г.
700 "Национална електрическа компания" ЕАД 000649348 Л-147-04 от 17.12.2004 г. пренос на електрическа енергия Л-147 от 17.12.2004 г. 35 години Р-205 от 18.12.2013 г.
701 "Национална електрическа компания" ЕАД 000649348 Л-147-13 от 17.12.2004 г. обществена доставка на електрическа енергия с права и задължения на координатор на специални балансиращи групи Л-147 от 17.12.2004 г. 35 години И1-Л-147 от 25.06.2012 г.; И2-Л-147 от 06.01.2014 г.
702 "Булгаргаз" ЕАД 831373560 Л-146-06 от 17.12.2004 г. пренос на природен газ Л-146 от 17.12.2004 г. 32 години Р-046 от 29.11.2006 г.
703 "Булгаргаз" ЕАД 831373560 Л-146-09 от 17.12.2004 г. транзитен пренос на природен газ Л-146 от 17.12.2004 г. 32 години Р-046 от 29.11.2006 г.
704 "Булгаргаз" ЕАД 831373560 Л-146-14 от 17.12.2004 г. обществена доставка природен газ Л-146 от 17.12.2004 г. 32 години Р-046 от 29.11.2006 г
705 "Булгаргаз" ЕАД 831373560 Л-146-10 от 17.12.2004 г. съхранение на природен газ Л-146 от 17.12.2004 г. 32 години Р-046 от 29.11.2006 г
706 "Биовет" АД 112029879 Л-145-03 от 13.12.2004 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-145 от 13.12.2004 г. 20 години
707 "Камибо" ЕООД 131157890 Л-144-03 от 25.11.2004 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-144 от 25.11.2004 г. 10 години Пр-Л-144 от 17.05.2016 г. 
708 "Камено-газ" ЕООД 102827811 Л-143-08 от 11.10.2004 г. разпределение на природен газ община Камено Л-143 от 11.10.2004 г. 15 години И2-Л-143 от 21.06.2019 г. - 20 години, считано от 11.10.2019 г.
709 "Камено-газ" ЕООД 102827811 Л-143-12 от 11.10.2004 г. обществено снабдяване с природен газ община Камено Л-143 от 11.10.2004 г. 15 години И1-Л-143 от 27.04.2009 г.
710 "Електроразпределение Златни пясъци" АД 103508147 Л-142-07 от 13.08.2004 г. разпределение на електрическа енергия к.к. "Златни пясъци" Л-142 от 13.08.2004 г. 35 години И1-Л-142-07 от 29.09.2008 г.
711 "Електроразпределение Златни пясъци" АД 103508147 Л-142-11 от 13.08.2004 г. обществено снабдяване с електрическа енергия к.к. "Златни пясъци" Л-142 от 13.08.2004 г. 35 години
712 "Електроразпределение Стара Загора" ЕАД/"ЕВН България Електроснабдяване" АД/ЕВН България Електроразпределение/ Електроразпределение ЮГ 123526430 Л-141-07 от 13.08.2004 г. разпределение на електрическа енергия Л-141 от 13.08.2004 г. 35 години И1-Л-141 от 19.12.2011 г.
713 "Електроразпределение Стара Загора" ЕАД/"ЕВН България Електроснабдяване" АД 123526430 Л-141-11 от 13.08.2004 г. обществено снабдяване с електрическа енергия Л-141 от 13.08.2004 г. 35 години И3-Л-141 от 09.12.2013 г. дейността е снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител
714 "ЕВН България Електроразпределение" АД/"Електроразпределение Юг" АД 115552190 Л-140-07 от 13.08.2004 г. разпределение на електрическа енергия Л-140 от 13.08.2004 г. 35 години И1-Л-140-07 от 29.09.2008 г.; И1-Л-140 от 06.06.2011 г.; И2-Л-140 от 19.12.2011 г., И3-Л-140 от 09.12.2013 г.
715 "ЕВН България Електроразпределение" АД/"ЕВН Електроснабдяване" АД 123526430 Л-140-11 от 13.08.2004 г. обществено снабдяване с електрическа енергия Л-140 от 13.08.2004 г. 35 години дейността е снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител
716 Електроразпределение Варна" ЕАД/"ЕОН България Продажби" АД/"ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД/"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР" АД 104518621 Л-139-07 от 13.08.2004 г. разпределение на електрическа енергия Л-139 от 13.08.2004 г. 35 години
717 Електроразпределение Варна" ЕАД/"ЕОН България Продажби" АД/"ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД 103533691 Л-139-11 от 13.08.2004 г. обществено снабдяване с електрическа енергия Л-139 от 13.08.2004 г. 35 години И1-Л-139 от 09.12.2013 г.  дейността е снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител
718 Електроразпределение Горна Оряховица" ЕАД/"Е.ОН България Мрежи" АД/ "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР" АД 104518621 Л-138-07 от 13.08.2004 г. разпределение на електрическа енергия Л-138 от 13.08.2004 г. 35 години И1-Л-138-07 от 29.09.2008 г.; И1-Л-138 от 12.11.2012 г.; И3-Л-138 от 09.12.2013 г.
719 Електроразпределение Горна Оряховица" ЕАД/"Е.ОН България Мрежи" АД/Енерго-про Продажби АД/ 103533691 Л-138-11 от 13.08.2004 г. обществено снабдяване с електрическа енергия Л-138 от 13.08.2004 г. 35 години
720 "Електроразпределение Плевен" ЕАД 114521288 Л-137-07 от 13.08.2004 г. разпределение на електрическа енергия Л-137 от 13.08.2004 г. 35 години Пр-Л-051 от 13.08.2004 г.
721 "Електроразпределение Плевен" ЕАД 114521288 Л-137-11 от 13.08.2004 г. обществено снабдяване с електрическа енергия Л-137 от 13.08.2004 г. 35 години Р-048 от 29.11.2006 г.
722 "Електроразпределение София област" ЕАД 114521288 Л-136-07 от 13.08.2004 г. разпределение на електрическа енергия Л-136 от 13.08.2004 г. 35 години Пр-Л-053-07 от 13.08.2004 г.
723 "Електроразпределение София област" ЕАД 114521288 Л-136-11 от 13.08.2004 г. обществено снабдяване с електрическа енергия Л-136 от 13.08.2004 г. 35 години Р-48 от 29.11.2006 г.
724 Електроразпределение Столично" ЕАД /"ЧЕЗ Разпределение България" АД/„ЧЕЗ Електро България” АД/„Електроразпределителни мрежи Запад“ АД 130277958 Л-135-07 от 13.08.2004 г. разпределение на електрическа енергия Л-135 от 13.08.2004 г. 35 години Р-048 от 29.11.2006 г.; И1-Л-135-07 от 29.09.2008 г.; И1-Л-135 от 06.06.2011 г.; И1-Л-135 от 09.12.2013 г.; Л-695 от 07.07.2023 г.
725 Електроразпределение Столично" ЕАД /"ЧЕЗ Разпределение България" АД/„ЧЕЗ Електро България” АД/„Електрохолд Продажби“ АД 175133827 Л-135-11 от 13.08.2004 г. обществено снабдяване с електрическа енергия Л-135 от 13.08.2004 г. 35 години Р-048 от 29.11.2006 г.; И1-Л-135-11 от 16.11.2013 г. дейността е снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител
726 "Слънчев бряг" АД 812020577 Л-134-07 от 10.05.2004 г. разпределение на електрическа енергия к.к. "Слънчев бряг" Л-134 от 10.05.2004 г. 30 години Р-065 от 26.09.2007 г.
727 "Руно - Казанлък" АД 123643298 Л-133-01 от 10.05.2004 г. производство на електрическа енергия Л-133 от 10.05.2004 г. 35 години Р-123 от 11.10.2010 г. КР-1 от 04.05.2023 г.
728 "Черноморска технологична компания" АД/ "Аресгаз" ЕАД 813101815 Л-132-08 от 26.02.2004 г. разпределение на природен газ регион Добруджа, общини Добрич, Тервел, Омуртаг, Търговище ТПрГ-10 от 26.02.2004 г. 35 години И1-Л-132 от 27.10.2008 г.; И3-Л-132 от 27.05.2013 г.
729 "Черноморска технологична компания" АД 813101815 Л-132-12 от 26.02.2004 г. обществено снабдяване с природен газ регион Добруджа, общини Добрич, Тервел ТПрГ-10 от 26.02.2004 г. 35 години И1-Л-132 от 27.10.2008 г. И2-Л-132 от 27.04.2009 г.
730 "Черноморска технологична компания" АД/ "Аресгаз" ЕАД 813101815 Л-131-08 от 10.02.2004 г. разпределение на природен газ регион Мизия, община Бяла Слатина ТПрГ-9 от 10.02.2004 г. 35 години И2-Л-131 от 06.06.2011 г.
731 "Черноморска технологична компания" АД 813101815 Л-131-12 от 10.02.2004 г. обществено снабдяване с природен газ регион Мизия ТПрГ-9 от 10.02.2004 г. 35 години И1-Л-131 от 27.04.2009 г.
732 "Фабрика за хартия – Сстамболийски" АД/"Монди Пекиджинг Стамболийски" ЕАД/ "Монди Стамболийски" ЕАД 130839571 Л-130-03 от 13.11.2003 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-130 от 13.11.2003 г. 10 години И1-Л-130 от 19.11.2007 г.; И2-Л-130 от 12.09.2011 г.; И3-Л-130 от 10.06.2013 г.; И4-Л-130 от 27.03.2014 г.; И5-Л-130 от 11.11.2021 г. Пр-Л-130 от 26.07.2023 г.
733 "Ямболен" АД 838169382 Л-129-03 от 06.11.2003 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-129 от 06.11.2003 г. 25 години И1-Л-129-03 от 03.06.2005 г.; И2-Л-129-03 от 28.11.2007 г. Пр-И2-Л-129 от 06.10.2008 г.
734 "Газоснабдяване Русе" ЕАД 117110281 Л-128-08 от 09.10.2003 г. разпределение на природен газ община Русе Л-128 от 09.10.2003 г. 10 години Пр-Л-128 от 17.12.2004 г.
735 "Софиягаз" ЕАД 130533432 Л-127-08 от 09.10.2003 г. разпределение на природен газ град София с изключение на район Банкя Л-127 от 09.10.2003 г. 10 години Пр-Л-127 от 17.12.2004 г.
736 "Добруджа газ" АД 834056298 Л-126-08 от 17.07.2003 г. разпределение на природен газ община Генерал Тошево Л-126 от 17.07.2003 г. 10 години Пр-Л-126 от 17.12.2004 г. 
737 "Варнагаз" АД 103140058 Л-125-08 от 17.07.2003 г. разпределение на природен газ община Варна, с изключение на районите Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово Л-125 от 17.07.2003 г. 10 години Пр-Л-125 от 17.12.2004 г.
738 "СЕНТРАЛ ХИДРОЕЛЕКТРИК ДЬО БУЛГАРИ" ЕООД 130799550 Л-124-01 от 16.05.2003 г. производство на електрическа енергия Л-124 от 16.05.2003 г. 20 години И1-Л-124 от 17.11.2022 г. - 20 години, считано от 16.05.2023 г.
739 "ПЕТРОЛ" АД 831496285 Л-123-01 от 16.05.2003 г. производство на електрическа енергия Л-123 от 16.05.2003 г. 15 години Л-224 от 29.03.2007 г.
740 "ТЕЦ-СВИЛОЗА" АД/„Техеко Енерджи“ АД 130564043 Л-122-03 от 23.04.2003 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-122 от 23.04.2003 г. 20 години И1-Л-122 от 18.03.2016 г. КР-2 от 16.11.2023 г.
741 "Топлофикация Лозница" ЕАД 116044266 Л-121-02 от 15.01.2003 г. производство на топлинна енергия Л-121 от 15.01.2003 г. 10 години Пр-Л-121 от 20.02.2012 г. 
742 "Топлофикация Лозница" ЕАД 116044266 Л-120-05 от 15.01.2003 г. пренос на топлинна енергия град Лозница Л-120 от 15.01.2003 г. 10 години Пр-Л-121 от 20.02.2012 г. 
743 "ТОПЛИНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ГАЗ ЕКОЛОГИЯ-21" ООД 115634748 Л-119-05 от 12.12.2002 г. пренос на топлинна енергия град Стамболийски Л-119 от 12.12.2002 г. 10 години Л-267 от 26.06.2008 г.
744 "ТОПЛИНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ГАЗ ЕКОЛОГИЯ-21" ООД 115634748 Л-118-03 от 12.12.2002 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-118 от 12.12.2002 г. 20 години Л-267 от 26.06.2008 г.
745 "ЕНЕРГО-ПРО България" АД 130368870 Л-117-01 от 12.12.2002 г. производство на електрическа енергия Л-117 от 12.12.2002 г. 10 години И2-Л-117 от 03.12.2012 г. - 20 години, считано от 12.12.2012 г. И1-Л-117-01 от 30.06.2005 г.; Р-499 от 04.04.2024 г.
746 "ВИДАХИМ" АД 815123066 Л-116-03 от 27.11.2002 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-116 от 27.11.2002 г. 10 години И1-Л-116 от 21.02.2012 г. - 10 години, считано от 27.11.2012 г.; О-Л-116 от 23.12.2022 г. - отказ за продължаване на срока на лицензията изтекъл срок на лицензия
747 "Софиягаз" ЕАД 130533432 Л-115-08 от 10.07.2002 г. разпределение на природен газ град Божурище Л-115 от 10.07.2002 г. 20 години Пр-Л-115 от 17.12.2004 г. 
748 "Софиягаз" ЕАД 130533432 Л-114-08 от 10.07.2002 г. разпределение на природен газ район Банкя Л-114 от 10.07.2002 г. 10 години Пр-Л-114 от 17.12.2004 г. 
749 "Български акционерно дружество Гранатоид" АД 130529409 Л-113-01 от 20.03.2002 г. производство на електрическа енергия Л-113 от 20.03.2002 г. 20 години И3-Л-113 от 24.06.2021 г. - 25 години, считано от 19.04.2022 г. И1-Л-113-01 от 27.07.2006 г.; И2-Л-113 от 18.12.2006 г. КР-1 от 04.05.2023 г.
750 "ХИМЕНЕРГО" ЕАД 106547447 Л-112-03 от 06.03.2002 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-112 от 06.03.2002 г. 10 години Пр-Л-112-03 от 25.11.2004 г.
751 "Енергийна компания Марица Изток III" АД /"ЕНЕЛ Марица Изток 3" АД/„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД 130020522 Р-001-01 от 06.02.2002 г. производство на електрическа енергия Р-001-01 от 06.02.2002 г. 20 години И3-Р-001 от 08.09.2022 г. - 15 години, считано от 31.03.2023 г. И1-Р-001 от 19.09.2011 г.; И2-Р-001 от 17.12.2012 г.
752 "ХЕРОС" ЕООД 121026241 Л-111-02 от 06.06.2001 г. производство на топлинна енергия Л-111 от 06.06.2001 г. 10 години Пр-Л-111 от 17.05.2010 г.
753 "БАЛКАНГАЗ 2000" АД 130203228 Л-110-08 от 10.05.2001 г. разпределение на природен газ община Ботевград Л-110 от 10.05.2001 г. 10 години Пр-Л-110 от 17.12.2004 г. 
754 "Газоснабдяване Разград" АД 116020653 Л-109-08 от 10.05.2001 г. разпределение на природен газ община Исперих Л-109 от 10.05.2001 г. 10 години Пр-Л-109 от 17.12.2004 г.
755 "Златни пясъци - сервиз" АД/"Електроразпределение Златни пясъци" АД 103508147 Л-108-07 от 10.05.2001 г. разпределение на електрическа енергия к.к. "Златни пясъци" Л-108 от 10.05.2001 г. 30 години Пр-Л-108-07 от 13.08.2004 г.
756 "СИИФ МЕКАМИДИ-ЛИТЕКС" ООД/"Пиринска Бистрица – Енергия" АД 121893417 Л-107-01 от 10.05.2001 г. производство на електрическа енергия Л-107 от 10.05.2001 г. 20 години И3-Л-107 от 26.11.2020 г. - 20 години, считано от 09.06.2021 г. И1-Л-107-01 от 27.06.2002 г.; И2-Л-107-01 от 11.09.2006 г.; Р-232 от 15.12.2015 г. Р-499 от 04.04.2024 г.
757 "ЛУКОЙЛ Нетфохим Бургас" АД 812114069 Л-106-03 от 10.05.2001 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-106 от 10.05.2001 г. 15 години Л-268 от 26.06.2008 г.
758 "Велбъждгаз" АД 109010858 Л-105-08 от 21.03.2001 г. разпределение на природен газ община Кюстендил Л-105 от 21.03.2001 г. 10 години Пр-Л-105 от 17.12.2004 г.
759 "Газоснабдяване Нова Загора" АД 829013982 Л-104-08 от 21.03.2001 г. разпределение на природен газ община Нова Загора Л-104 от 21.03.2001 г. 10 години Пр-Л-104 от 17.12.2004 г. 
760 "ТТТ - СЛЪНЦЕ" АД/ "Енергетика и телекомуникации - инженеринг /ЕНТЕЛ - инженеринг/" АД 121507869 Л-103-02 от 21.03.2001 г. производство на топлинна енергия Л-103 от 21.03.2001 г. 10 години Пр-Л-103-02 от 02.10.2003 г.
761 "Газоснабдяване Асеновград" АД /"Газоснабдяване Асеновград" ЕАД 115153647 Л-102-08 от 21.03.2001 г. разпределение на природен газ община Асеновград Л-102 от 21.03.2001 г. 10 години Пр-Л-102 от 17.12.2004 г.
762 "Газоснабдяване Нови Пазар" АД 127053715 Л-101-08 от 14.03.2001 г. разпределение на природен газ община Нови Пазар Л-101 от 14.03.2001 г. 10 години Пр-Л-101 от 17.12.2004 г. 
763 "Газоснабдяване Хасково" АД 126098892 Л-100-08 от 14.03.2001 г. разпределение на природен газ община Хасково Л-100 от 14.03.2001 г. 5 години Пр-Л-100 от 17.12.2004 г. 
764 "Кремиковци" АД 831642523 Л-099-05 от 14.03.2001 г. пренос на топлинна енергия Л-099 от 14.03.2001 г. 15 години Пр-Л-098 от 30.08.2010 г.
765 "Кремиковци" АД 831642523 Л-098-03 от 14.03.2001 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-098 от 14.03.2001 г. 15 години Пр-Л-098 от 30.08.2010 г.
766 "Захарни заводи" АД 104051737 Л-097-03 от 14.03.2001 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-097 от 14.03.2001 г. 10 години Л-207 от 31.08.2006 г.
767 "Брикел" ЕАД 123526494 Л-096-03 от 14.03.2001 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-096 от 14.03.2001 г. 10 години И1-Л-095 от 12.07.2010 г. - 10 години, считано от 14.04.2011 г.; И2-Л-095 от 21.07.2020 г. - 10 години, считано от 14.04.2021 г. И2-Л-095 от 21.07.2020 г.; И3-Л-096 от 18.02.2021 г.
768 "Брикел" ЕАД 123526494 Л-095-05 от 14.03.2001 г. пренос на топлинна енергия град Гълъбово Л-096 от 14.03.2001 г. 10 години И1-Л-095 от 12.07.2010 г. - 10 години, считано от 14.04.2011 г.; И2-Л-095 от 21.07.2020 г. - 10 години, считано от 14.04.2021 г. И1-Л-095 от 12.07.2010 г.
769 "ТЕЦ Бобов дол" ЕАД 109513731 Л-094-01 от 21.02.2001 г. производство на електрическа енергия Л-094 от 21.02.2001 г. 10 години И1-Л-094 от 21.03.2011 г. - до 31.12.2014 г.; И2-Л-094 от 19.12.2014 г. - 5 години, считано от 31.12.2014 г.; И3-Л-094 от 30.10.2018 г. - 10 години, считано от 01.01.2020 г. И3-Л-094 от 30.10.2018 г.
770 "Топлофикация - Искрец" ЕАД 000747598 Л-093-05 от 21.02.2001 г. пренос на топлинна енергия с. Искрец Л-093 от 21.02.2001 г. 10 години Пр-Л-093-05 от 17.03.2003 г.
771 "Топлофикация - Искрец" ЕАД 000747598 Л-092-02 от 21.02.2001 г. производство на топлинна енергия Л-093 от 21.02.2001 г. 10 години Пр-Л-092-02 от 17.03.2003 г. 
772 "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД 123531939 Л-091-01 от 21.02.2001 г. производство на електрическа енергия Л-091 от 21.02.2001 г. 20 години И1-Л-091 от 02.07.2020 г. - 20 години, считано от 24.03.2021 г.
773 "Топлофикация Самоков" ЕАД 000745738 Л-090-05 от 21.02.2001 г. пренос на топлинна енергия град Самоков Л-090 от 21.02.2001 г. 10 години Пр-Л-089 от 03.06.2005 г.
774 "Топлофикация Самоков" ЕАД 000745738 Л-089-02 от 21.02.2001 г. производство на топлинна енергия Л-089 от 21.02.2001 г. 10 години Пр-Л-089 от 03.06.2005 г.
775 "Топлофикация Ловеч" ЕАД 110035431 Л-088-05 от 21.02.2001 г. пренос на топлинна енергия град Ловеч Л-088 от 21.02.2001 г. 5 години Пр-Л-087 от 28.09.2006 г.
776 "Топлофикация Ловеч" ЕАД 110035431 Л-087-02 от 21.02.2001 г. производство на топлинна енергия Л-087 от 21.02.2001 г. 5 години Пр-Л-087 от 28.09.2006 г.
777 "ТЕЦ Варна" ЕАД 103551629 Л-086-01 от 21.02.2001 г. производство на електрическа енергия Л-086 от 21.02.2001 г. 20 години И2-Л-086 от 02.07.2020 г. - 15 години, считано от 24.03.2021 г.  И1-Л-086 от 05.09.2017 г.; И2-Л-086 от 02.07.2020 г.
778 "Топлофикация Сливен" ЕАД/„Топлофикация-Сливен "инж. Ангел Ангелов“  ЕАД 119004654 Л-085-05 от 21.02.2001 г. пренос на топлинна енергия град Сливен Л-085 от 21.02.2001 г. 20 години И2-Л-084 от 18.06.2020 г. - 20 години, считано от 24.03.2021 г.
779 "Топлофикация Сливен" ЕАД/„Топлофикация-Сливен "инж. Ангел Ангелов“  ЕАД 119004654 Л-084-03 от 21.02.2001 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-084 от 21.02.2001 г. 20 години И2-Л-084 от 18.06.2020 г. - 20 години, считано от 24.03.2021 г. И1-Л-084 от 05.12.2018 г.; И3-Л-084 от 25.08.2022 г.
780 "Топлофикация - Разград" ЕАД 116019472 Л-083-05 от 21.02.2001 г. пренос на топлинна енергия град Разград Л-083 от 21.02.2001 г. 20 години И2-Л-082 от 24.02.2021 г. - 2 години, считано от 23.03.2021 г.; И3-Л-082 от 16.08.2022 г. - 1 година, считано от 23.03.2023 г.; И4-Л-082 от 22.11.2023 г. - 1 година, считано от 23.03.2024 г.
781 "Топлофикация - Разград" ЕАД 116019472 Л-082-02 от 21.02.2001 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-082 от 21.02.2001 г. 20 години И2-Л-082 от 24.02.2021 г. - 2 години, считано от 23.03.2021 г.; И3-Л-082 от 16.08.2022 г. - 1 година, считано от 23.03.2023 г.; И4-Л-082 от 22.11.2023 г. - 1 година, считано от 23.03.2024 г. И1-Л-082 от 10.08.2009 г. 
782 "Черноморска технологична компания" АД 813101815 Л-081-08 от 14.02.2001 г. разпределение на природен газ община Търговище Л-081 от 14.02.2001 г. 20 години Пр-Л-081 от 17.12.2004 г.
783 "Черноморска технологична компания" АД 813101815 Л-080-08 от 14.02.2001 г. разпределение на природен газ община Добрич Л-080 от 14.02.2001 г. 10 години Пр-Л-080 от 17.12.2004 г.
784 "ЦЕНТРАЛ ГАЗ" АД 107008239 Л-079-08 от 14.02.2001 г. разпределение на природен газ община Габрово Л-079 от 14.02.2001 г. 10 години Пр-Л-079 от 17.12.2004 г.
785 "Газоснабдяване Враца" АД/"Газоснабдяване Враца" ЕАД 106069285 Л-078-08 от 14.02.2001 г. разпределение на природен газ община Мездра Л-078 от 14.02.2001 г. 10 години Пр-Л-078 от 17.12.2004 г.
786 "БУЛГАРГАЗ" ЕАД 831373560 Л-077-10 от 14.02.2001 г. транзитен пренос на природен газ Л-077 от 14.02.2001 г. 35 години Пр-Л-077 от 17.12.2004 г. 
787 "БУЛГАРГАЗ" ЕАД 831373560 Л-076-10 от 14.02.2001 г. разпределение на природен газ Л-076 от 14.02.2001 г. 35 години Пр-Л-076-08 от 01.03.2005 г.
788 "БУЛГАРГАЗ" ЕАД 831373560 Л-075-06 от 14.02.2001 г. пренос на природен газ Л-075 от 14.02.2001 г. 35 години Пр-Л-075 от 17.12.2004 г.
789 "БУЛГАРГАЗ" ЕАД 831373560 Л-074-09 от 14.02.2001 г. съхранение на природен газ Л-074 от 14.02.2001 г. 35 години Пр-Л-074 от 17.12.2004 г.
790 "Национална електрическа компания" ЕАД 000649348 Л-073-01 от 14.02.2001 г. производство на електрическа енергия Л-073 от 14.02.2001 г. 35 години И1-Л-073-01 от 26.03.2004 г.; И2-Л-073 от 29.02.2024 г. Пр-Л-073-01 от 20.03.2002 г. - частично прекратяване; Пр-Л-073-01 от 12.12.2002 г. - частично прекратяване; ПрIII-Л-073-01 от 16.05.2003 г. - частично пррекратяване; Пр4-Л-073-01 от 10.05.2004 г. - частично прекратяване.
791 "Национална електрическа компания" ЕАД 000649348 Л-072-04 от 14.02.2001 г. пренос на електрическа енергия Л-072 от 14.02.2001 г. 35 години Пр-Л-072 от 17.12.2004 г.
792 "Национална електрическа компания" ЕАД 000649348 Л-071-01 от 14.02.2001 г. производство на електрическа енергия Л-071 от 14.02.2001 г. 10 години Р-001 от 06.02.202 г.
793 "Каварна газ" ООД 124058739 Л-070-08 от 14.02.2001 г. разпределение на природен газ община Каварна Л-070 от 14.02.2001 г. 10 години Пр-Л-070 от 17.12.2004 г.
794 "Газинженеринг" ООД 114138293 Л-069-08 от 14.02.2001 г. разпределение на природен газ община Долни Дъбник Л-069 от 14.02.2001 г. 10 години Пр-Л-069 от 17.12.2004 г.
795 "ТЕЦ Марица 3" ЕАД 126526421 Л-068-03 от 14.02.2001 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-068 от 14.02.2001 г. 10 години И1-Л-068 от 21.02.2011 г. - 5 години, считано от 14.02.2011 г.; И2-Л-068 от 05.06.2015 г. - 5 години, считано от 01.01.2016 г.; И4-Л-068 от 02.07.2020 г. - 10 години, считано от 01.01.2021 г. И3-Л-068 от 10.01.2019 г.
796 "КОМЕКЕС" АД 030400185 Л-067-08 от 14.02.2001 г. разпределение на природен газ община Самоков Л-067 от 14.02.2001 г. 10 години Пр-Л-067 от 17.12.2004 г.
797 "Електроразпределение - Столично" ЕАД 130277958 Л-066-07 от 07.02.2001 г. разпределение на електрическа енергия София – град Л-066 от 07.02.2001 г. 30 години Пр-Л-066 от 13.08.2004 г.
798 "Газоснабдяване Стара Загора" ООД 123751612 Л-065-08 от 08.01.2001 г. разпределение на природен газ община Стара Загора Л-065 от 08.01.2001 г. 10 години Пр-Л-065 от 17.12.2004 г. 
799 "Газоснабдяване-Разград" АД 116020653 Л-064-08 от 08.01.2001 г. разпределение на природен газ община Разград Л-064 от 08.01.2001 г. 10 години Пр-Л-064 от 17.12.2004 г.
800 "Газоснабдяване Първомай" ООД/"Газоснабдяване Първомай"АД 040429420 Л-063-08 от 08.01.2001 г. разпределение на природен газ община Първомай Л-063 от 08.01.2001 г. 10 години Пр-Л-063 от 17.12.2004 г.
801 "ХЕБРОСГАЗ" АД 112041283 Л-062-08 от 08.01.2001 г. разпределение на природен газ община Пазарджик Л-062 от 08.01.2001 г. 10 години Пр-Л-062 от 17.12.2004 г.
802 "Овергаз Инк." АД 040845618 Л-061-08 от 08.01.2001 г. разпределение на природен газ район Банкя Л-061 от 08.01.2001 г. 10 години Л-114 от 10.07.2002 г.
803 "Ловечгаз 96" АД 110006166 Л-060-08 от 08.01.2001 г. разпределение на природен газ община Ловеч Л-060 от 08.01.2001 г. 10 години Пр-Л-060 от 17.12.2004 г. 
804 "Топлофикация - Плевен" ЕАД 114005624 Л-059-05 от 08.01.2001 г. пренос на топлинна енергия град Плевен Л-059 от 08.01.2001 г. 20 години И3-Л-058 от 20.02.2020 г. - 20 години, считано от 08.02.2021 г.
805 "Топлофикация - Плевен" ЕАД 114005624 Л-058-03 от 08.01.2001 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-059 от 08.01.2001 г. 20 години И3-Л-058 от 20.02.2020 г. - 20 години, считано от 08.02.2021 г. И1-Л-058-03 от 26.06.2008 г.; И2-Л-058 от 13.12.2018 г.; И4-Л-058 от 12.12.2023 г.
806 "РАХОВЕЦГАЗ 96" АД 104028514 Л-057-08 от 08.01.2001 г. разпределение на природен газ община Лясковец Л-057 от 08.01.2001 г. 10 години Пр-Л-057 от 17.12.2004 г.
807 "Топлофикация - Перник" ЕАД 113012360 Л-056-05 от 08.01.2001 г. пренос на топлинна енергия град Перник Л-056 от 08.01.2001 г. 15 години И1-Л-055 от 21.07.2015 г. - 10 години, считано от 01.01.2016 г.
808 "Топлофикация - Перник" ЕАД 113012360 Л-055-03 от 08.01.2001 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-055 от 08.01.2001 г. 15 години И1-Л-055 от 21.07.2015 г. - 10 години, считано от 01.01.2016 г. И2-Л-055 от 03.08.2023 г.
809 "Газоснабдяване - Попово" АД 125037057 Л-054-08 от 08.01.2001 г. разпределение на природен газ община Попово Л-054 от 08.01.2001 г. 10 години Пр-Л-054 от 17.12.2004 г. 
810 "Електроразпределение - София-област" ЕАД 130278316 Л-053-07 от 08.01.2001 г. разпределение на електрическа енергия Л-053 от 08.01.2001 г. 30 години Пр-Л-066-07 от 13.08.2004 г.
811 "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ПЛОВДИВ" ЕАД 115552190 Л-052-07 от 08.01.2001 г. разпределение на електрическа енергия Л-052 от 08.01.2001 г. 30 години Пр-Л-052-07 от 13.08.2004 г. 
812 "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ПЛЕВЕН" ЕАД 114521288 Л-051-07 от 08.01.2001 г. разпределение на електрическа енергия Л-051 от 08.01.2001 г. 30 години Пр-Л-051-07 от 13.08.2004 г.
813 "АЕЦ - Козлодуй" ЕАД 106513772 Л-050-05 от 11.12.2000 г. пренос на топлинна енергия град Козлодуй Л-050 от 11.12.2000 г. 30 години
814 "АЕЦ - Козлодуй" ЕАД 106513772 Л-049-03 от 11.12.2000 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-049 от 11.12.2000 г. 30 години
815 "ПРИМАГАЗ" АД 831079085 Л-048-08 от 06.12.2000 г. разпределение на природен газ райони "Владислав Варненчик", "Младост" и "Аспарухово" в Община Варна Л-048 от 06.12.2000 г. 10 години Пр-Л-048 от 17.12.2004 г. 
816 "ДЕВЕН" АД 103004325 Л-047-03 от 06.12.2000 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-047 от 06.12.2000 г. 20 години И1-Л-047 от 13.12.2004 г.; И2-047-03 от 05.06.2006 г.; И5-Л-047 от 15.03.2010 г.; И6-Л-047 от 28.11.2011 г.; И7-Л-047 oт 27.10.2015 г. Р-262 от 02.06.2017 г.
817 "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ГОРНА ОРЯХОВИЦА" ЕАД 104518621 Л-046-07 от 06.12.2000 г. разпределение на електрическа енергия Л-046 от 06.12.2000 г. 30 години  Пр-Л-046-07 от 13.08.2004 г. 
818 "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ВАРНА" ЕАД 103533691 Л-045-07 от 06.12.2000 г. разпределение на електрическа енергия Л-045 от 06.12.2000 г. 30 години Пр-Л-045-07 от 13.08.2004 г.
819 "ТОПЛОФИКАЦИЯ - КАЗАНЛЪК" ЕАД 123014420 Л-044-05 от 06.12.2000 г. пренос на топлинна енергия град Казанлък 20 години И1-Л-044-05 от 19.12.2005 г.  Пр-Л-043 от 09.05.2019 г.
820 "ТОПЛОФИКАЦИЯ - КАЗАНЛЪК" ЕАД 123014420 Л-043-03 от 06.12.2000 г. производство на електрическа и топлинна енергия 20 години И1-Л-043-03 от 27.04.2005 г. Пр-Л-043 от 09.05.2019 г.
821 "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - СТАРА ЗАГОРА" ЕАД 123526430 Л-042-07 от 06.12.2000 г. разпределение на електрическа енергия Л-042 от 06.12.2000 г. 30 години Пр-Л-042-07 от 13.08.2004 г. 
822 "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВАРНА" ЕАД/"Веолия Енерджи Варна" ЕАД 103195446 Л-041-02 от 06.12.2000 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-041 от 06.12.2000 г. 20 години И1-Л-040 от 05.03.2020 г. - 20 години, считано от 05.01.2021 г. И1-Л-041-02 от 13.06.2005 г.; И2-Л-041-02 от 01.12.2008 г.;И3-Л-041 от 05.12.2011 г.; И4-Л-041 от 13.09.2018 г.; И5-Л-041 от 20.10.2021 г.
823 "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВАРНА" ЕАД/"Веолия Енерджи Варна" ЕАД 103195446 Л-040-05 от 06.12.2000 г. пренос на топлинна енергия град Варна Л-040 от 06.12.2000 г. 20 години И1-Л-040 от 05.03.2020 г. - 20 години, считано от 05.01.2021 г.
824 "МИКРОЕНЕРГИЯ" ООД 122064565 Л-039-02 от 15.11.2000 г. за производство на топлинна енергия Л-039 от 15.11.2000 г. 3 години Прод-Л-039-02 от 11.07.2003 г. - до 25.07.2006 г. изтекъл срок на лицензия
825 "МИКРОЕНЕРГИЯ" ООД 122064565 Л-038-05 от 15.11.2000 г. пренос на топлинна енергия град Ботевград Л-038 от 15.11.2000 г. 3 години Прод-Л-038-05 от 11.07.2003 г. - до 25.07.2006 г.  изтекъл срок на лицензия
826 "НОВА ПЛАМА" АД 114048401 Л-037-03 от 15.11.2000 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-037 от 15.11.2000 г. 15 години Пр-Л-037-03 от 06.07.2009 г.
827 "Севлиевогаз - 2000" АД 107063552 Л-036-08 от 15.11.2000 г. разпределение на природен газ община Севлиево Л-036 от 15.11.2000 г. 20 години
828 "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ШУМЕН" ЕАД 127029454  Л-035-03 от 15.11.2000 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-035 от 15.11.2000 г. 20 години
829 "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ШУМЕН" ЕАД 127029454  Л-034-05 от 15.11.2000 г. пренос на топлинна енергия град Шумен Л-034 от 15.11.2000 г. 20 години
830 „Топлофикация София“ ЕАД 831609046 Л-033-05 от 15.11.2000 г. пренос на топлинна енергия град София Л-033 от 15.11.2000 г. 20 години И8-Л-032 от 25.09.2020 г. - 25 години, считано от 16.12.2020 г.
831 „Топлофикация София“ ЕАД 831609046 Л-032-03 от 15.11.2000 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-032 от 15.11.2000 г. 20 години И8-Л-032 от 25.09.2020 г. - 25 години, считано от 16.12.2020 г. И3-Л-032 от 10.10.2011 г.; И4-Л-032 от 28.08.2015 г.; И5-Л-032 от 22.12.2015 г.; И6-Л-032 от 21.06.2016 г; И7-Л-032 от 28.02.2019 г.; И9-Л-032 от 16.08.2022 г.
832 „Топлофикация София“ ЕАД 831609046 Л-031-02 от 15.11.2000 г. производство на топлинна енергия Л-031 от 15.11.2000 г. 10 години И2-Л-031 от 29.03.2010 г. - 10 години; И8-Л-032 от 25.09.2020 г. - 25 години, считано от 16.12.2020 г. И1-Л-031-02 от 13.06.2005 г.
833 "Топлофикация - Русе" ЕАД 117005106 Л-030-05 от 15.11.2000 г. пренос на топлинна енергия град Русе Л-030 от 15.11.2000 г. 20 години И3-Л-029 от 23.12.2019 г. - с 20 години, считано от 16.12.2020 г. И1-Л-030-05 от 14.02.2005 г.; И2-Л-030-05 от 22.01.2007 г.
834 "Топлофикация - Русе" ЕАД 117005106 Л-029-03 от 15.11.2000 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-029 от 15.11.2000 г. 20 години И3-Л-029 от 23.12.2019 г. - с 20 години, считано от 16.12.2020 г. И1-Л-029-03 от 14.05.2003 г.; И2-Л-029-03 от 22.01.2007 г.; И3-Л-029 от 23.12.2019 г.; И4-Л-029 от 15.02.2024 г.
835 "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ЯМБОЛ" ЕАД 128045536 Л-028-02 от 15.11.2000 г. производство на топлинна енергия Л-028 от 15.11.2000 г. 10 години И1-Л-028-02 от 19.06.2003 г.; И2-Л-028-02 от 31.03.2008 г. изтекъл срок на лицензия
836 "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ЯМБОЛ" ЕАД 128045536 Л-027-05 от 15.11.2000 г. пренос на топлинна енергия град Ямбол Л-027 от 15.11.2000 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
837 "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВРАЦА" ЕАД 106006256 Л-026-05 от 15.11.2000 г. пренос на топлинна енергия град Враца Л-026 от 15.11.2000 г. 20 години  И7-Л-025 от 05.03.2020 г. - 20 години, считано от 16.12.2020 г. И1-Л-026-05 от 25.11.2004 г.
838 "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВРАЦА" ЕАД 106006256 Л-025-02 от 15.11.2000 г. производство на топлинна енергия Л-025 от 15.11.2000 г. 20 години  И7-Л-025 от 05.03.2020 г. - 20 години, считано от 16.12.2020 г. И1-Л-025-02 от 25.11.2004 г.; И2-Л-025-02 от 04.04.2005 г.; И3-Л-025 от 07.05.2012 г.; И4-Л-025 от24.02.2014 г.; И5-Л-025 от 20.11.2018 г.; И6-Л-025 от 27.11.2019 г.; И8-Л-025 от 24.08.2023 г.
839 "ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС" ЕАД 102011085 Л-024-05 от 15.11.2000 г. пренос на топлинна енергия град Бургас Л-024 от 15.11.2000 г. 20 години И1-Л-024 от 06.02.2020 г. - 20 години, считано от 16.12.2020 г.
840 "ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС" ЕАД 102011085 Л-023-02 от 15.11.2000 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-023 от 15.11.2000 г. 20 години Р-092 от 06.10.2008 г. - до 26.04.2027 г. Р-036 от 17.04.2006 г.; И1-Л-023 от 17.08.2017 г.; И2-Л-023 от 05.12.2018 г.
841 "ТОПЛОФИКАЦИЯ – ВТ" ЕАД 104003977 Л-022-02 от 15.11.2000 г. производство на топлинна енергия Л-022 от 15.11.2000 г. 20 години И3-Л-022 от 05.03.2020 г. - 20 години, считано от 16.12.2020 г. И1-Л-022-02 от 18.09.2006 г.; И2-Л-022 от 09.05.2019 г.
842 "ТОПЛОФИКАЦИЯ – ВТ" ЕАД 104003977 Л-021-05 от 15.11.2000 г. пренос на топлинна енергия град Велико Търново Л-021 от 15.11.2000 г. 20 години И3-Л-022 от 05.03.2020 г. - 20 години, считано от 16.12.2020 г.
843 "ОВЕРГАЗ ИНК" АД 04084561 Л-020-08 от 30.10.2000 г. разпределение на природен газ община Божурище Л-020 от 30.10.2000 г. 20 години Л-115 от 10.07.2002 г.
844 "ЯМБОЛГАЗ 92" АД 04049565 Л-019-08 от 30.10.2000 г. разпределение на природен газ град Ямбол Л-019 от 30.10.2000 г. 20 години Пр-Л-019 от 17.12.2004 г.
845 "ХЕБРОСГАЗ" АД 11204128 Л-018-08 от 30.10.2000 г. разпределение на природен газ община Пещера Л-018 от 30.10.2000 г. 20 години Пр-Л-018 от 17.12.2004 г.
846 "РАХОВЕЦГАЗ 96" АД 104028514 Л-017-08 от 30.10.2000 г. разпределение на природен газ община Велико Търново Л-017 от 30.10.2000 г. 20 години Пр-Л-017 от 17.12.2004 г.
847 "РАХОВЕЦГАЗ 96" АД 104028514 Л-016-08 от 30.10.2000 г. разпределение на природен газ община Горна Оряховица Л-016 от 30.10.2000 г. 20 години Пр-Л-016 от 17.12.2004 г.
848 "ПАВГАЗ" АД 104050418 Л-015-08 от 30.10.2000 г. разпределение на природен газ община Павликени Л-015 от 30.10.2000 г. 20 години Пр-Л-015 от 17.12.2004 г. 
849 "ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛОВДИВ–ЮГ" ЕАД 115016602 Л-014-05 от 17.10.2000 г. пренос на топлинна енергия Л-014 от 17.10.2000 г. 20 години Пр-Л-014-05 от 16.01.2002 г.
850 "ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛОВДИВ–ЮГ" ЕАД 115016602 Л-013-02 от 17.10.2000 г. производство на топлинна енергия Л-013 от 17.10.2000 г. 20 години Пр-Л-013-02 от 16.01.2002 г. 
851 "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛОВДИВ-СЕВЕР" ЕАД/"ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛОВДИВ" ЕАД/„ЕВН България Топлофикация” ЕАД 115016602 Л-012-02 от 17.10.2000 г. производство на топлинна енергия Л-012 от 17.10.2000 г. 7 години И4-Л-012 от 18.01.2017 г. - 5 години, считано от 18.11.2017 г. И1-Л-012-02 от 16.01.2002 г.; И3-Л-012 от 29.10.2014 г.; И4-Л-012 от 18.01.2017 г.;
852 "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛОВДИВ-СЕВЕР" ЕАД/"ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛОВДИВ" ЕАД/„ЕВН България Топлофикация” ЕАД 115016602 Л-011-03 от 17.10.2000 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-011 от 17.10.2000 г. 20 години И1-Л-011-03 от 16.01.2002 г.; И2-Л-011 от 26.01.2012 г. Л-506 от 31.10.2018 г.
853 "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛОВДИВ-СЕВЕР" ЕАД/"ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛОВДИВ" ЕАД/„ЕВН България Топлофикация” ЕАД 115016602 Л-010-05 от 17.10.2000 г. пренос на топлинна енергия град Пловдив Л-010 от 17.10.2000 г. 20 години  И4-Л-010 от 06.02.2020 г. - 20 години, считано от 17.11.2020 г. И1-Л-010-05 от 16.01.2002 г.
854 "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ГАБРОВО" ЕАД 107009273 Л-009-05 от 17.10.2000 г. пренос на топлинна енергия град Габрово Л-009 от 17.10.2000 г. 20 години И5-Л-008 от 23.12.2019 г. - 15 години, считано от 17.11.2020 г. Пр-Л-008 от 16.11.2023 г.
855 "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ГАБРОВО" ЕАД 107009273 Л-008-03 от 17.10.2000 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-008 от 17.10.2000 г. 20 години И5-Л-008 от 23.12.2019 г. - 15 години, считано от 17.11.2020 г. И1-Л-008-03 от 28.09.2006 г.; И2-Л-008 от 05.09.2017 г.; И3-Л-008 от 05.12.2018 г., И4-Л-008 от 19.09.2019 г.; Пр-Л-008 от 16.11.2023 г.
856 "БЕДЕК" ЕАД 107030980 Л-007-02 от 17.10.2000 г. производство на топлинна енергия Л-007 от 17.10.2000 г. 10 години изтекъл срок на лицензия
857 "СВИЛОЗА" АД 814191178 Л-006-03 от 17.10.2000 г. производство на електрическа и топлинна енергия Л-006 от 17.10.2000 г. 20 години Пр-Л-006-03 от 27.05.2003 г.
858 "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПРАВЕЦ" ЕАД 122082474 Л-005-02 от 17.10.2000 г. производство на топлинна енергия Л-005 от 17.10.2000 г. 10 години Пр-Л-005 от 06.06.2011 г. 
859 "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПРАВЕЦ" ЕАД 122082474 Л-004-05 от 17.10.2000 г. пренос на топлинна енергия град Правец Л-004 от 17.10.2000 г. 10 години Пр-Л-005 от 06.06.2011 г. 
860 "КОЖУХГАЗ" АД 101099730 Л-003-08 от 03.10.2000 г. разпределение на природен газ град Петрич Л-003 от 03.10.2000 г. 20 години Пр-Л-003 от 17.12.2004 г. 
861 "ПЛЕВЕНГАЗ" ЕАД 114087258 Л-002-08 от 27.09.2000 г. разпределение на природен газ община Левски Л-002 от 27.09.2000 г. 20 години Пр-Л-002 от 17.12.2004 г.
862 "МОНТАНАГАЗ" АД 821162682 Л-001-08 от 27.09.2000 г. разпределение на природен газ община Монтана Л-001 от 27.09.2000 г. 20 години Пр-Л-001 от 17.12.2004 г.