Как се подава жалба?

За да подадете нова жалба, е необходимо:

1. да свалите и попълните приложения образец на жалба. За целта е необходимо да имате инсталиран софтуер за работа с WORD-документи.

2. след попълването на образеца е необходимо да запазите жалбата в PDF формат и да я подпишете с квалифициран електронен подпис. Подробни инструкции, как да направите това, може да намерите по-долу, като кликнете върху бутон „Указания – запаметяване на word документ (.doc, .docx) като .pdf“

3. след което следва да попълните задължителните полета, да прикачите в поле „Файлове“ попълнения преобразуван в .pdf формат и подписан с електронен подпис образец на жалба и всякакви други придружаващи жалбата документи и да натиснете бутон „Изпрати“.

 

Забележка: Образецът и всички прилагани към него документи е необходимо да бъдат предварително подписани с квалифициран електронен подпис.

 

Образец на жалба

Указания – запаметяване на word документ (.doc, .docx) като .pdf

Какво се случва след подаване на жалба?

Уважаеми потребители,

След като Вашата жалба бъде приета в КЕВР, ще бъде извършена проверка за нейната допустимост. В случай, че тя е допустима и в определената от закона компетентност на Комисията ще бъдат изяснени всички относими и значими за решаването й факти и обстоятелства. В този период ще й бъде присвоен статус „в проверка“.

След изясняване на всички относими и значими обстоятелства и факти във връзка с жалбата, тя ще бъде внесена за разглеждане от Комисията.

При вземане на решение по Вашата жалба, на нея ще й бъде присвоен статус „решена“.

Справка за статуса на жалбата Ви можете да извършите в Регистъра на жалбите или чрез функцията „Проверка на жалба“

Подаване на жалба

Данни на жалбоподателя

Имате ли образувана преписка по вече подадена от Вас жалба по проблема в КЕВР? *
Номера на заявлението *
Пример: Е-21Х-29-6
Дата на заявлението *
* Всички полета отбелязани с * са задължителни