Как се подава искане за достъп до обществена информация?

За да подадете ново искане за достъп до обществена информация (ДОИ), е необходимо да свалите и попълните приложения образец на искане за достъп до обществена информация.

За целта е необходимо да имате инсталиран софтуер за работа с WORD-документи.

След което следва да попълните задължителните полета и да прикачите попълнения образец на искане за достъп до обществена информация в поле „Файлове“ и да натиснете бутон „Изпрати“.

Образец на искане ДОИ

Какво се случва след подаване на искане за достъп до обществена информация?

Какво се случва след подаване на искане за достъп до обществена информация?

Уважаеми потребители,

След като Вашето искане за достъп до обществена информация бъде прието в КЕВР, ще бъде извършена проверка за неговата допустимост. В случай, че то е допустимо, ще бъде изяснено налична ли е исканата от Вас обществена информация в КЕВР и налице ли са нормативните изисквания за удовлетворяване на искането Ви. В този период на искането Ви ще бъде присвоен статус „в обработка“.

След изясняване на всички относими и значими обстоятелства и факти във връзка с искането, при вземане на решение по искането Ви, ще му бъде присвоен статус „решено“.

Справка за статуса на искането Ви можете да извършите чрез функцията „Проверка на искане за достъп до обществена информация“.

Подаване на искане за достъп до обществена информация

Данни на подателя

Документът/документите свързан/и ли е/са с вече подадено от Вас в КЕВР заявление за достъп до обществена информация? *
Номера на заявлението *
Пример: ДОИ-55
Дата на заявлението *
* Всички полета отбелязани с * са задължителни