Потребители

Уважаеми потребители,

Вие можете да ползвате Единния портал за предоставяне на информация и услуги на КЕВР чрез създаден от Вас уникален потребителски профил за:

заявяване на електронни услуги чрез избор от списък с услуги, поддържан в портала

преглед на документите по заявена от Вас услуга

преглед на статуса на Вашето заявление, жалба или искане.

За целта е необходимо да се регистрирате като потребител на услуги в портала чрез функцията „Регистрация“.