Меню

Дружество ЕИК ТЕЦ Производство за месец Издадени /бр./ Прехвърлени /бр./ Отменени /бр./
27 „ТЕЦ–Бобов дол” ЕАД 109513731 ТЕЦ „Бобов дол” Януари 16 16
26 „Солвей Соди” АД 813109388 ТЕЦ „Девен” Януари 84 84
25 „Топлофикация Русе” ЕАД 117005106 ТЕЦ „Русе-Изток” Януари 15 15
24 „Топлофикация–Сливен - инж.А.Ангелов” ЕАД 119004654 ТЕЦ „Сливен” Януари 11 11
23 „Брикел” ЕАД 123526494 ТЕЦ към „Брикел” ЕАД Януари 13 13
22 „ЕВН България Топлофикация” ЕАД 115016602 ТЕЦ „Пловдив Север” Януари 35 35
21 „Топлофикация София” ЕАД 831609046 ТЕЦ „София-Изток” Януари 57 57
20 „Топлофикация София” ЕАД 831609046 ТЕЦ „София” Януари 36 36
19 „Топлофикация–Плевен” АД 114005624 ТЕЦ „Плевен” Януари 40 40
18 „Топлофикация–Перник” АД 113012360 ТЕЦ „Република” Януари 29 29
17 „Когрийн” ООД 201200529 ТЕЦ „Когенерац. централа 6,66 MW” Януари 4 4
16 „Веолия Енерджи Варна” ЕАД 103195446 ТЕЦ „Веолия Енерджи Варна” Януари 6 6
15 „Топлофикация–Бургас” ЕАД 102011085 ТЕЦ „Бургас” Януари 9 9
14 „Топлофикация–Враца” EАД 106006256 ТЕЦ към ОЦ „Младост” Януари 1 1
13 „Топлофикация–Враца” EАД 106006256 ТЕЦ „Градска” Януари 3 3
12 „Инертстрой-Калето” АД 106028833 ТЕЦ „Оранжерия Озирис” Януари 1 1
11 „Оранжерии-Петров дол” ООД 813208144 ТЕЦ „Оранжерии-Петров дол” Януари 1 1
10 „Оранжерии Гимел II” EOOД 831915153 ТЕЦ „Оранжерия Левски” Януари 1 1
9 „Оранжерии Гимел” АД 175479761 ТЕЦ „Оранжерия 200 дка” Януари 2 2
8 „Оранжерии Гимел” АД 175479761 ТЕЦ „Оранжерия 500 дка” Януари 2 2
7 „Декотекс” АД 829053852 ТЕЦ „Декотекс” Януари 584 584
6 ЧЗП „Румяна Величкова” 131283540 ТЕЦ „Оранжерия Трудовец” Януари 368 368
5 „Топлофикация–ВТ” АД 104003977 ТЕЦ „Топлофикация-ВТ” Януари 1 1
4 „Топлофикация-Разград” АД 116019472 ТЕЦ „Разград” Януари 2 2
3 „Алт Ко” ООД 206114571 ТЕЦ „Оранжерии Кресна” Януари 1 1
2 „Овердрайв” АД 131413539 ТЕЦ „Овердрайв Тюнинг Център” Януари 97 97
1 „Юлико–Евротрейд” ЕООД 115744408 ТЕЦ „Стамболийски” Януари 336 336