Проверка на статус на заявление

Тук следва да се въведе датата на която сте подали Вашата заявка
Тук следва да се въведе уникалният идентификационен номер, който сте получили при завеждането на Вашата заявка.
Примери:
Е-21Х-29-6 - номер на жалба
ДОИ-55 - номер на искане за достъп до обществена информация
* Всички полета отбелязани с * са задължителни