Съобщение с изх. № В-17-44-5/16.12.2016 г. до Тодор Павлов относно издадено Решение № ДОИ-20/26.09.2016 г. по заявление с вх. № В-17-44-5/08.09.2016 г. за достъп до обществена информация
16.12.2016

Съобщение с изх. № В-17-44-5/16.12.2016 г. до Тодор Павлов относно издадено Решение № ДОИ-20/26.09.2016 г. по заявление с вх. № В-17-44-5/08.09.2016 г. за достъп до обществена информация