Съобщение с изх. № В-11Ж-00-2/15.06.2021 г. до г-жа Гинка Илиева в качеството й управител на ЕС, относно издадено Решение № Ж-327/28.04.2021 г. по жалби с вх. № В-11Ж-00-2 от 05.03.2021 г. и 29.03.2021 г. от етажната собственост на адрес гр. Добрич
15.06.2021

Съобщение с изх. № В-11Ж-00-2/15.06.2021 г. до г-жа Гинка Илиева в качеството й управител на ЕС, относно издадено Решение № Ж-327/28.04.2021 г. по жалби с вх. № В-11Ж-00-2 от 05.03.2021 г. и 29.03.2021 г. от етажната собственост на адрес гр. Добрич, ж.к. „Балик“ бл. 55, вх. Г срещу „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, гр. Добрич