Съобщение с изх. № В-11Ю-00-2/15.10.2019 г. до г-жа Юлия Георгиева относно издадено Решение № Ж-473/22.08.2019 г. по жалба с вх. № В-11Ю-00-2/10.04.2019 г. от г-жа Юлия Георгиева срещу „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив
15.10.2019

Съобщение с изх. № В-11Ю-00-2/15.10.2019 г. до г-жа Юлия Георгиева относно издадено Решение № Ж-473/22.08.2019 г. по жалба с вх. № В-11Ю-00-2/10.04.2019 г. от г-жа Юлия Георгиева срещу „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив​