Съобщение с изх. № В-11В-00-27/15.10.2019 г. до г-н Валентин Димитров относно издадено Решение № Ж-493/19.09.2019 г. по жалба с вх. № В-11В-00-27/31.07.2019 г. от г-н Валентин Димитров срещу „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен
15.10.2019

Съобщение с изх. № В-11В-00-27/15.10.2019 г. до г-н Валентин Димитров относно издадено Решение № Ж-493/19.09.2019 г. по жалба с вх. № В-11В-00-27/31.07.2019 г. от г-н Валентин Димитров срещу „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен​