Съобщение с изх. № Е-13-62-76/19.06.2018 г. до г-н Александър Иванов, управител на "Голдиум" ЕООД, относно издадено Решение № Ж-333/15.05.2018 г. по жалба с вх. № Е-13-62-76/10.08.2017 г., подадена от "Голдиум" ЕООД срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД
19.06.2018

Съобщение с изх. № Е-13-62-76/19.06.2018 г. до г-н Александър Иванов, управител на "Голдиум" ЕООД, относно издадено Решение № Ж-333/15.05.2018 г. по жалба с вх. № Е-13-62-76/10.08.2017 г., подадена от "Голдиум" ЕООД срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД