Съобщение с изх. № Е-13-62-44/15.06.2021 г. до г-н Симеон Иванов Далев, управител на „Ток Инвест“ ООД, относно издадено Решение № Ж-216/19.03.2021 г. по жалба с вх. № Е-13-62-44/05.02.2021 г., подадена от „Ток Инвест“ ООД
15.06.2021

Съобщение с изх. № Е-13-62-44/15.06.2021 г. до г-н Симеон Иванов Далев, управител на „Ток Инвест“ ООД, относно издадено Решение № Ж-216/19.03.2021 г. по жалба с вх. № Е-13-62-44/05.02.2021 г., подадена от „Ток Инвест“ ООД срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД