Съобщение с изх. № Е-13-47-21/05.06.2018 г. до г-жа Иванка Цветанова Атанасова относно издадено Решение № Ж-214/03.04.2018 г. по жалба с вх. № Е-13-47-21/14.03.2018 г., подадена от г-жа Иванка Цветанова Атанасова срещу "ЧЕЗ Електро България" АД
05.06.2018

Съобщение с изх. № Е-13-47-21/05.06.2018 г. до г-жа Иванка Цветанова Атанасова относно издадено Решение № Ж-214/03.04.2018 г. по жалба с вх. № Е-13-47-21/14.03.2018 г., подадена от г-жа Иванка Цветанова Атанасова срещу "ЧЕЗ Електро България" АД