Съобщение с изх. № Е-13-273-15/15.06.2021 г. до г-н Димитър Петров – упълномощен представител на „Хоми Дизайн“ ЕООД, относно издадено Решение № Ж-302/23.04.2021 г. по жалба с вх. № Е-13-273-15/29.01.2021 г., подадена от „Хоми Дизайн“ ЕООД
15.06.2021

Съобщение с изх. № Е-13-273-15/15.06.2021 г. до г-н Димитър Петров – упълномощен представител на „Хоми Дизайн“ ЕООД, относно издадено Решение № Ж-302/23.04.2021 г. по жалба с вх. № Е-13-273-15/29.01.2021 г., подадена от „Хоми Дизайн“ ЕООД срещу „Електроразпределение Север“ АД