Съобщение с изх. № Е-13-273-141/25.01.2022 г. за издадено Решение № Ж-962/29.12.2021 г. по жалба с вх. № Е-13-273-141/24.09.2021 г. срещу „Електроразпределение Север” АД
25.01.2022

Съобщение с изх. № Е-13-273-141/25.01.2022 г. за издадено Решение № Ж-962/29.12.2021 г. по жалба с вх. № Е-13-273-141/24.09.2021 г. срещу „Електроразпределение Север” АД