Съобщение с изх. № Е-13-262-60/15.10.2019 г. до г-жа Радка Чанева Недялкова относно издадено Решение № Ж-461/09.08.2019 г. по жалба с вх. № Е-13-262-60/14.06.2019 г., подадена от г-жа Радка Чанева Недялкова срещу „Електроразпределение Юг“ ЕАД
15.10.2019

Съобщение с изх. № Е-13-262-60/15.10.2019 г. до г-жа Радка Чанева Недялкова относно издадено Решение № Ж-461/09.08.2019 г. по жалба с вх. № Е-13-262-60/14.06.2019 г., подадена от г-жа Радка Чанева Недялкова срещу „Електроразпределение Юг“ ЕАД​