Съобщение с изх. № Е-11В-00-4/02.05.2018 г. до г-жа Виолетка Гроздова относно издадено Решение № Ж-150/20.03.2018 г. по жалба с вх. № Е-11В-00-4/16.01.2018 г., подадена от г-жа Виолетка Гроздова срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
02.05.2018

Съобщение с изх. № Е-11В-00-4/02.05.2018 г. до г-жа Виолетка Гроздова относно издадено Решение № Ж-150/20.03.2018 г. по жалба с вх. № Е-11В-00-4/16.01.2018 г., подадена от г-жа Виолетка Гроздова срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.