Съобщение с изх. № Е-11В-00-11/13.11.2017 г. до г-н Валентин Георгиев относно издадено Решение № Ж – 373/05.10.2017 г. по жалба с вх. № Е-11В-00-11/23.02.2017 г., подадена от г-н Валентин Георгиев срещу "ЧЕЗ Електро България" АД
13.11.2017

Съобщение с изх. № Е-11В-00-11/13.11.2017 г. до г-н Валентин Георгиев относно издадено Решение № Ж – 373/05.10.2017 г. по жалба с вх. № Е-11В-00-11/23.02.2017 г., подадена от г-н Валентин Георгиев срещу "ЧЕЗ Електро България" АД