Съобщение с изх. № Е-11Р-00-35/05.06.2018 г. до г-жа Румяна Георгиева Нейкова относно издадено Решение № Ж-209/03.04.2018 г. по жалба с вх. № Е-11Р-00-35/22.11.2017г., подадена от г-жа Румяна Георгиева Нейкова срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД
05.06.2018

Съобщение с изх. № Е-11Р-00-35/05.06.2018 г. до г-жа Румяна Георгиева Нейкова относно издадено Решение № Ж-209/03.04.2018 г. по жалба с вх. № Е-11Р-00-35/22.11.2017г., подадена от г-жа Румяна Георгиева Нейкова срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД