Съобщение с изх. № Е-11Р-00-13/06.12.2018 г. до г-жа Райна Андонова относно издадено Решение № Ж-716/17.10.2018  г. по жалба с вх. № Е-11Р-00-13/29.06.2018 г., подадена от г-жа Райна Андонова срещу „Софийска вода“ АД.
06.12.2018

Съобщение с изх. № Е-11Р-00-13/06.12.2018 г. до г-жа Райна Андонова относно издадено Решение № Ж-716/17.10.2018  г. по жалба с вх. № Е-11Р-00-13/29.06.2018 г., подадена от г-жа Райна Андонова срещу „Софийска вода“ АД.