Съобщение с изх. № Е-11М-00-26/20.02.2018 г. до г-жа Мария Петрова, управител на "ЕКОБУЛКОС" ЕООД, относно издадено Решение № Ж-24/18.02.2018 г. по жалба с вх. № Е-11М-00-26/09.05.2017 г., подадена от г-жа Мария Петрова, управител на "ЕКОБУЛКОС" ЕООД
20.02.2018

Съобщение с изх. № Е-11М-00-26/20.02.2018 г. до г-жа Мария Петрова, управител на "ЕКОБУЛКОС" ЕООД, относно издадено Решение № Ж-24/18.02.2018 г. по жалба с вх. № Е-11М-00-26/09.05.2017 г., подадена от г-жа Мария Петрова, управител на "ЕКОБУЛКОС" ЕООД