Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-79/14.06.2018 г. до г-н Страхил Тодоров относно издадено Решение № Ж-403/29.05.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-79/13.02.2018 г., подадена от г-н Страхил Тодоров срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
14.06.2018

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-79/14.06.2018 г. до г-н Страхил Тодоров относно издадено Решение № Ж-403/29.05.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-79/13.02.2018 г., подадена от г-н Страхил Тодоров срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.