Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-66/22.06.2017 г. до Петър Цонев относно издадено Решение № Ж-123/02.05.2017 г. по жалба с вх. Ж-123/02.05.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-66/07.02.2017 г. от Петър Цонев срещу „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД.
22.06.2017

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-66/22.06.2017 г. до Петър Цонев относно издадено Решение № Ж-123/02.05.2017 г. по жалба с вх. Ж-123/02.05.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-66/07.02.2017 г. от Петър Цонев срещу „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД.