Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-63//22.08.2017 г. до Галин Стефанов Желев относно издадено Решение № Ж – 230/06.07.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-63/03.02.2017 г., подадена от Галин Стефанов Желев срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД
22.08.2017

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-63//22.08.2017 г. до Галин Стефанов Желев относно издадено Решение № Ж – 230/06.07.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-63/03.02.2017 г., подадена от Галин Стефанов Желев срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД