Съобщение с изх. № E-11ИН-00-58/22.06.2017 г. до Пламен Кирилов Пеев относно издадено Решение № Ж-96/25.04.2017 г. по жалба с вх. № E-11ИН-00-58/03.02.2017 г. от Пламен Кирилов Пеев срещу „Топлофикация Плевен” ЕАД.
22.06.2017

Съобщение с изх. № E-11ИН-00-58/22.06.2017 г. до Пламен Кирилов Пеев относно издадено Решение № Ж-96/25.04.2017 г. по жалба с вх. № E-11ИН-00-58/03.02.2017 г. от Пламен Кирилов Пеев срещу „Топлофикация Плевен” ЕАД.