Съобщение с изх. Е-11ИН-00-471/05.06.2018 г. до г-н Росен Кошарски относно издадено Решение № Ж-212/03.04.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-471/31.01.2018 г., подадена от г-н Росен Кошарски срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД
05.06.2018

Съобщение с изх. Е-11ИН-00-471/05.06.2018 г. до г-н Росен Кошарски относно издадено Решение № Ж-212/03.04.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-471/31.01.2018 г., подадена от г-н Росен Кошарски срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД