Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-452/14.03.2018 г. до г-н Станимир Станимиров относно издадено Решение № 59/24.01.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-452/13.11.2017 г., подадена от г-н Станимир Станимиров срещу "ЧЕЗ Електро България" АД
14.03.2018

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-452/14.03.2018 г. до г-н Станимир Станимиров относно издадено Решение № 59/24.01.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-452/13.11.2017 г., подадена от г-н Станимир Станимиров срещу "ЧЕЗ Електро България" АД