Съобщение с изх. № E-11ИН-00-45 /05.12.2018 г. до г-жа Таня Пачова, управител на „Агриндо“ ЕООД, относно издадено Решение № Ж – 801/31.10.2018 г. по жалба с вх. № E-11ИН-00-45 от 26.01.2018 г., подадена от „Агриндо“ ЕООД срещу „Мост Енерджи“ АД.
05.12.2018

Съобщение с изх. № E-11ИН-00-45 /05.12.2018 г. до г-жа Таня Пачова, управител на „Агриндо“ ЕООД, относно издадено Решение № Ж – 801/31.10.2018 г. по жалба с вх. № E-11ИН-00-45 от 26.01.2018 г., подадена от „Агриндо“ ЕООД срещу „Мост Енерджи“ АД.