Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-423/07.03.2018 г. до г-н Добри Добрев относно издадено Решение № Ж – 53/24.01.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-423/20.10.2017 г., подадена от г-н Добри Добрев срещу "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД
07.03.2018

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-423/07.03.2018 г. до г-н Добри Добрев относно издадено Решение № Ж – 53/24.01.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-423/20.10.2017 г., подадена от г-н Добри Добрев срещу "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД