Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-404/14.02.2018 г. до  г-жа Здравка Стефанова относно издадено Решение № Ж-8/04.01.2018 г. по жалба вх. № Е-11ИН-00-404/04.10.2017 г., подадена от г-жа Здравка Стефанова срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД.
14.02.2018

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-404/14.02.2018 г. до  г-жа Здравка Стефанова относно издадено Решение № Ж-8/04.01.2018 г. по жалба вх. № Е-11ИН-00-404/04.10.2017 г., подадена от г-жа Здравка Стефанова срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД.