Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-382/05.12.2018 г. до г-жа Елица Галева относно издадено Решение № Ж – 842/13.11.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-382/17.08.2018 г., подадена от г-жа Елица Галева срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
05.12.2018

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-382/05.12.2018 г. до г-жа Елица Галева относно издадено Решение № Ж – 842/13.11.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-382/17.08.2018 г., подадена от г-жа Елица Галева срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.