Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-358/10.01.2018 г. до г-н Красимир Иванов относно издадено Решение № Ж-464/01.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-358/08.09.2017 г., подадена от г-н Красимир Иванов
10.01.2018

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-358/10.01.2018 г. до г-н Красимир Иванов относно издадено Решение № Ж-464/01.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-358/08.09.2017 г., подадена от г-н Красимир Иванов