Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-313/05.12.2018 г. до г-жа Мила Атанасова относно издадено Решение № Ж – 776/29.10.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-313/20.07.2018 г., подадена от г-жа Мила Атанасова срещу „Електроразпределение Север“ АД.
05.12.2018

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-313/05.12.2018 г. до г-жа Мила Атанасова относно издадено Решение № Ж – 776/29.10.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-313/20.07.2018 г., подадена от г-жа Мила Атанасова срещу „Електроразпределение Север“ АД.