Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-295/14.02.2018 г. до г-н Александър Стефанов Дамянов относно издадено Решение № Ж-3/04.01.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-295/11.08.2017 г., подадена от г-н Александър Стефанов Дамянов срещу „Топлофикация Плевен“ ЕАД.
14.02.2018

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-295/14.02.2018 г. до г-н Александър Стефанов Дамянов относно издадено Решение № Ж-3/04.01.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-295/11.08.2017 г., подадена от г-н Александър Стефанов Дамянов срещу „Топлофикация Плевен“ ЕАД.