Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-276/31.01.2018 г. до г-жа Павлина Павлова относно издадено Решение № Ж-509/22.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-276/10.08.2017 г., подадена от г-жа Павлина Павлова срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД
31.01.2018

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-276/31.01.2018 г. до г-жа Павлина Павлова относно издадено Решение № Ж-509/22.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-276/10.08.2017 г., подадена от г-жа Павлина Павлова срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД