Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-230/13.11.2017 г. до г-н Тодор Дамянов относно издадено Решение № Ж – 371/05.10.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-230/06.06.2017 г., подадена от г-н Тодор Дамянов срещу "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД
13.11.2017

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-230/13.11.2017 г. до г-н Тодор Дамянов относно издадено Решение № Ж – 371/05.10.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-230/06.06.2017 г., подадена от г-н Тодор Дамянов срещу "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД