Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-136/15.10.2019 г. до г-н Емил Андреев Антонов относно издадено Решение № Ж-422/24.07.2019 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-136/21.03.2019 г., подадена от г-н Емил Андреев Антонов срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
15.10.2019

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-136/15.10.2019 г. до г-н Емил Андреев Антонов относно издадено Решение № Ж-422/24.07.2019 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-136/21.03.2019 г., подадена от г-н Емил Андреев Антонов срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД​