Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-131/14.06.2018 г. до г-н Росен Теодосиев относно издадено Решение № Ж-313/10.05.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-131/06.03.2018 г., подадена от Росен Теодосиев срещу „Електроразпределение Север“ АД.
14.06.2018

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-131/14.06.2018 г. до г-н Росен Теодосиев относно издадено Решение № Ж-313/10.05.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-131/06.03.2018 г., подадена от Росен Теодосиев срещу „Електроразпределение Север“ АД.