Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-127/30.01.2018 г. до г-жа Вероника Великова относно издадено Решение № Ж – 491/13.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-127/16.03.2017 г., подадена от г-жа Вероника Великова срещу "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД
30.01.2018

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-127/30.01.2018 г. до г-жа Вероника Великова относно издадено Решение № Ж – 491/13.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-127/16.03.2017 г., подадена от г-жа Вероника Великова срещу "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД