Съобщение с изх. № Е-04-02-80/15.10.2019 г. до г-н Стефан Чернев относно издадено Решение № Ж-407/23.07.2019 г. по жалба с вх. № Е-04-02-80/04.04.2019 г., подадена от г-н Стефан Чернев срещу „Овергаз Мрежи“ АД
15.10.2019

Съобщение с изх. № Е-04-02-80/15.10.2019 г. до г-н Стефан Чернев относно издадено Решение № Ж-407/23.07.2019 г. по жалба с вх. № Е-04-02-80/04.04.2019 г., подадена от г-н Стефан Чернев срещу „Овергаз Мрежи“ АД​