Съобщение с изх. № Е-04-02-40/19.06.2018 г. до г-н Емил Чакъров относно издадено Решение № Ж-353/15.05.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-40/12.02.2018 г., подадена от г-н Емил Чакъров срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД
19.06.2018

Съобщение с изх. № Е-04-02-40/19.06.2018 г. до г-н Емил Чакъров относно издадено Решение № Ж-353/15.05.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-40/12.02.2018 г., подадена от г-н Емил Чакъров срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД