Съобщение с изх. № Е-04-02-359/14.03.2018 г. до г-жа Елена Георгиева относно издадено Решение № 54/24.01.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-359/28.11.2017 г., подадена от г-жа Елена Георгиева срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД
14.03.2018

Съобщение с изх. № Е-04-02-359/14.03.2018 г. до г-жа Елена Георгиева относно издадено Решение № 54/24.01.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-359/28.11.2017 г., подадена от г-жа Елена Георгиева срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД