Съобщение с изх. № Е-04-02-355/07.03.2018 г. до г-жа Кристина Върбанова относно издадено Решение № Ж – 58/24.01.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-355/22.11.2017 г., подадена от г-жа Кристина Върбанова срещу "ЧЕЗ Електро България" АД
07.03.2018

Съобщение с изх. № Е-04-02-355/07.03.2018 г. до г-жа Кристина Върбанова относно издадено Решение № Ж – 58/24.01.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-355/22.11.2017 г., подадена от г-жа Кристина Върбанова срещу "ЧЕЗ Електро България" АД