Съобщение с изх. № Е-04-02-341/20.02.2018 г. до г-н Димитър Казълов относно издадено Решение № Ж-42/18.02.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-341/13.11.2017 г., подадена от г-н Димитър Казълов срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД
20.02.2018

Съобщение с изх. № Е-04-02-341/20.02.2018 г. до г-н Димитър Казълов относно издадено Решение № Ж-42/18.02.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-341/13.11.2017 г., подадена от г-н Димитър Казълов срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД