Съобщение с изх. № Е-04-02-334//22.08.2017 г. до Вихрен Ангелов Петров относно издадено Решение № Ж – 178/04.07.2017 г. по жалба с вх. № Е-04-02-334/14.02.2017 г., подадена от Вихрен Ангелов Петров срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД
22.08.2017

Съобщение с изх. № Е-04-02-334//22.08.2017 г. до Вихрен Ангелов Петров относно издадено Решение № Ж – 178/04.07.2017 г. по жалба с вх. № Е-04-02-334/14.02.2017 г., подадена от Вихрен Ангелов Петров срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД