Съобщение с изх. № Е-04-02-322/07.03.2018 г. до г-н Цветан Манолов относно издадено Решение № Ж – 41/18.01.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-322/18.10.2017 г., подадена от г-н Цветан Манолов срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД
07.03.2018

Съобщение с изх. № Е-04-02-322/07.03.2018 г. до г-н Цветан Манолов относно издадено Решение № Ж – 41/18.01.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-322/18.10.2017 г., подадена от г-н Цветан Манолов срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД