Съобщение с изх. № Е-04-02-276/10.01.2018 г. до г-жа Миглена Аврамова относно издадено Решение № Ж-474/11.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-04-02-276/11.09.2017 г., подадена от г-жа Миглена Аврамова срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД
10.01.2018

Съобщение с изх. № Е-04-02-276/10.01.2018 г. до г-жа Миглена Аврамова относно издадено Решение № Ж-474/11.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-04-02-276/11.09.2017 г., подадена от г-жа Миглена Аврамова срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД