Съобщение с изх. № Е-04-02-231/05.12.2018 г. до г-н Сотир Марков относно издадено Решение № Ж – 792/31.10.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-231/16.08.2018 г., подадена от г-н Сотир Марков срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
05.12.2018

Съобщение с изх. № Е-04-02-231/05.12.2018 г. до г-н Сотир Марков относно издадено Решение № Ж – 792/31.10.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-231/16.08.2018 г., подадена от г-н Сотир Марков срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.