Съобщение с изх. № Е-04-02-186/13.11.2017 г. до г-н Светослав Стефанов относно издадено Решение № Ж – 341/28.09.2017 г. по жалба с вх. № Е-04-02-186/11.05.2017 г., подадена от г-н Светослав Стефанов срещу "Електроразпределение Юг" ЕАД
13.11.2017

Съобщение с изх. № Е-04-02-186/13.11.2017 г. до г-н Светослав Стефанов относно издадено Решение № Ж – 341/28.09.2017 г. по жалба с вх. № Е-04-02-186/11.05.2017 г., подадена от г-н Светослав Стефанов срещу "Електроразпределение Юг" ЕАД